ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ των δυο Εκκλησιών-Ελλαδικής και  της Πρωτόθρονης Κωνσταντινουπόλεως- και υπεγράφη συμφωνία η οποία περιλαμβάνεται  στο πρακτικό της συμφωνίας που επετεύχθει για μια σειρά θέματα που ταλάνισαν τις δυο Εκκλησίες επί σειρά ετών. Ταλαιπωρία που ατυχώς το 2004 έφτασε στα άκρα και στα πρόθυρα σχίσματος από τους ατυχείς  χειρισμούς του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κυρού Χριστοδούλου. Χειρισμοί που καυτρισάστικαν και από τις δυο πλευρές κατά τις επίσημες συνομιλίες. Η Συμφωνία διασφαλίζει την ενότητα μεταξύ των Εκκλησιών και επαναβεβαιώνει την πατριαρχική πράξη του 1928 όπου επιτροπικώς παραχωρείται η διοικητική μέριμνα των Μητροπόλεων των λεγομένων νέων χωρών στην Ελλαδική Εκκλησία. Μεριμνά επίσης για την συνεργασία στην Ευρωπαϊκή ένωση, τις αποσπάσεις κληρικών εξ Ελλάδος σε θέσεις οργανικές του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την αναβάθμιση του γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα. Παρακάτω παραθέτουμε αυτούσιο το πρακτικό για την νέα ιστορική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των δυο Εκκλησιών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΤΟΥ ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Εἰς τὰ πλαίσια τῆς Εἰρηνικῆς Ἐπισκέψεως τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, διεξήχθησαν, ὡς εἴθισται, διμερεῖς συνομιλίαι συμπροεδρευόντων τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Μακαριωτάτου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἀπὸ πλευρᾶς μὲν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Περγάμου κ. Ἰωάννου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καὶ Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἐλπιδοφόρου Λαμπρυνιάδου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ Ἐντιμολ. κ. Βασιλείου Σταυρίδου, Καθηγητοῦ τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἀπὸ πλευρᾶς δὲ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Προκοπίου, Ἰωαννίνων κ. Θεοκλήτου, Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου καὶ Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ. Ἀλεξίου καὶ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Κυρίλλου Μισιακούλη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Αἱ συνομιλίαι διεξήχθησαν εἰς θερμὸν κλῖμα ἀδελφοσύνης καὶ εἰλικρινείας, ἁρμονικῆς συνεργασίας καὶ ἀλληλεγγύης, εἰς ἐπισφράγισιν τῶν ἀδιασπάστων ἱστορικῶν καὶ ἄλλων δεσμῶν μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

Κατὰ τὰς συνομιλίας συνεζητήθησαν τὰ κάτωθι θέματα:

Α) Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς Πράξεως τοῦ ἔτους 1928, συμφώνως καὶ πρὸς τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν Μάϊον τοῦ ἔτους 2004.

Πρὸς τοῦτο, συνεφωνήθη ὅτι:

1. εἶναι ἀναγκαία διὰ τὴν ἐναρμόνισιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν ὡς ἄνω Πρᾶξιν ἡ ἔναρξις τῆς καταλλήλου διαδικασίας τροποποιήσεως τῶν σχετικῶν ἄρθρων τοῦ ἰσχύοντος Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

2. μέχρι τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ὡς ἄνω διαδικασίας θὰ τηρῶνται ὅλοι οἱ Ὅροι τῆς εἰρημένης Πράξεως.

3. ὁλοκληρουμένης τῆς προετοιμασίας διὰ τὴν τροποποίησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου, ἀποσταλήσεται οὗτος ἐν σχεδίῳ ὀφειλετικῶς ἐγκαίρως τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ πρὸ τῆς ψηφίσεως αὐτοῦ, πρὸς ἔκφρασιν γνώμης καὶ συμφωνίας. Ἡ αὐτὴ διαδικασία συνεφωνήθη ὅπως τηρῆται καὶ διὰ πᾶν νομοθέτημα ἀφορῶν εἰς τὰ ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικὰ πράγματα, ὅταν ταῦτα ἅπτονται τῶν σχέσεων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῶν.

Β) Ἡ ἀπόσπασις κληρικῶν τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς διακονίαν εἰς τὰς Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν τῷ ἐξωτερικῷ.

Συνεφωνήθη ὅπως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος λάβῃ τὰς ἀπαραιτήτους ἀποφάσεις.

Γ) Ἡ παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει ἐκπροσώπησις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

Ἀναγνωρισθείσης τῆς ἀδηρίτου ἀνάγκης ἑνιαίας ἐκφράσεως τῆς φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, αἱ ἀδελφαὶ Ἐκκλησίαι συνεφώνησαν ὅπως κινηθοῦν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῶν ἀπαραιτήτων θεσμικῶν ἀλλαγῶν διὰ τὴν ἑναιαίαν ταύτην ἔκφρασιν.

Δ) Τὸ ἐν Ἀθήναις Γραφεῖον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Διεπιστώθη ὅτι τὸ ἐπίπεδον ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρὰ τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι ἀντάξιον τοῦ κύρους καὶ τῆς θέσεως τῆς Πρωτοθρόνου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ συνεφωνήθη ὅτι τὸ θέμα τοῦτο χρήζει τῆς καταλλήλου ἀναβαθμίσεως.

Αἱ συνομιλίαι ἐπεσφραγίσθησαν διὰ τῆς ἀμοιβαίας ἐκφράσεως ἀγάπης καὶ ἀδελφικῶν αἰσθημάτων μεταξὺ τῶν δύο Προκαθημένων καὶ χρηστῶν ἐλπίδων διὰ στενὴν συνεργασίαν καὶ συμπόρευσιν ἐν πᾶσιν, ἐπ' ἀγαθῷ τῆς ὀρθοδόξου μαρτυρίας καὶ τῆς ὁμοψυχίας τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας.

Τὰ οὑτωσὶ συμφωνηθέντα τυγχάνουν ἐπ' ἀναφορᾷ πρὸς τὰς Ἱερὰς Συνόδους τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 10ῃ Μαΐου 2008

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς                                                    Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

τῆς Ἁγίας Ἱερᾶς Συνόδου                                          τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου                            τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος