ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥΣ! ΔΙΑΔΟΣΤΕ ΤΗ! ΑΝΤΙΓΡΑΨΕ ΤΗ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΥ!