Οι βασικές διαφορές ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας για τη ψήφο του Απόδημου

Η Κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που κατέθεσε απορρίπτει την επιστολική ψήφο.
Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η δυνατότητα συμμετοχής του Απόδημου Ελληνισμού πρέπει να εξασφαλίζεται και για τους πολίτες που ζουν μακριά από τις πόλεις που έχουν προξενικές αρχές. Αυτό μπορεί να γίνει με την καθιέρωση και της επιστολικής ψήφου. Η ΝΔ δεν αποδέχεται την δημιουργία εκλογικών περιφερειών.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη συγκρότηση εκλογικών περιφερειών αποδήμων. Στο πλαίσιο του άρθρου 54 του Συντάγματος οι εκλογικες αυτές περιφέρειες θα διαθέτουν αριθμό βουλευτικών εδρών ανάλογα με το νόμιμο πληθυσμό του, όπως αυτός προκύπτει από τα ειδικά δημοτολόγια αποδήμων που πρέπει να συγκροτηθούν.

Με το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίζεται η εκλογή εκπροσώπων των αποδήμων στην Ελληνική Βουλή. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Κυβέρνηση της ΝΔ κατοχυρώνει ότι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας θα υπάρχουν 3 υποψήφιοι βουλευτές από το χώρο του Απόδημου. Δε δεσμεύει όμως τα κόμματα για τη θέση των υποψηφίων. Θα μπορούν δηλαδή τα κόμματα να έχουν υποψηφίους σε μη εκλόγιμες θέσεις.


Το ΠΑΣΟΚ προτείνει οι εκλογικές περιφέρειες να διαθέτουν αριθμό βουλευτικών εδρών ανάλογα με το νόμιμο πληθυσμό του, όπως αυτός προκύπτει από τα εB 9δικά δημοτολόγια αποδήμων που πρέπει να συγκροτηθούν. Μία λογική μείωση των βουλευτών επικρατείας θα επέτρεπε να μην θιγούν οι έδρες των σημερινών εκλογικών περιφερειών της χώρας.

Αυτό επιτρέπει την εκπροσώπηση των αποδήμων στη Βουλή των Ελλήνων ως διακριτής κατηγορίας και την ουσιαστική και πραγματικά ισότιμη πολιτική και εκλογική συμμετοχή τους.       

Συντονιστής. Γεώργιος   Αργυρός