Ένα είναι σίγουρο

ότι…

….

ακόμα και όταν είσαι στα δύσκολα,

κάποιος θα βρει ευκαιρία να σε πηδήξει