Το ΙΚΥ προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών εξήντα (60) θέσεων, για αλλοδαπούς (αλλογενείς – ομογενείς), προκειμένου να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού και σαράντα (40) θέσεων για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών ή μεταδιδακτορικών σπουδών ή για μετεκπαίδευση Καθηγητών Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών ξένων Πανεπιστημίων ή για εξειδίκευση στις Καλές Τέχνες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης ξένου Πανεπιστημίου, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, να είναι κάτω των 50 ετών και να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν απευθείας στο ΙΚΥ: Μακρή 1 & Δ. Αρεοπαγίτου, 117 42 Αθήνα, τηλ.: 210- 372.6300 ή στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, 69 East 79th Street, New York, NY 10021.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 29.5.2009

Πρόσθετες πληροφορίες: ΙΚΥ: http://www.iky.gr/, Γενικό Προξενείο Ελλάδας στη Νέα Υόρκη: τηλ. 212.988.5500 ext.225