Στις εργασίες της συνεδρίασης συμμετείχαν οι Συντονιστές των Δικτύων Νεολαίας ΣΑΕ, απ΄ όλες τις Περιφέρειες, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΓΑΕ, κ. Ιωάννης Κυπαρισσίδης και στελέχη της Γραμματείας, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αποδήμων και Παλιννοστούντων του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου Πρέσβη κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης, ο Πρόεδρος του Κέντρου Μαύρης Θάλασσας, της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης και ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Ακριτίδης.

Ετήσια έκθεση

Στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του ΣΑΕ παρουσίασε την ετήσια έκθεση του ΣΑΕ για το έτος 2008. Η δεύτερη αυτή ετήσια έκθεση, που θα παραδοθεί στη Βουλή στο πλαίσιο της καθιερωμένης Ημέρας Απόδημου Ελληνισμού, είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και λεπτομερής, και μαζί με τις δράσεις όλων των Περιφερειών του ΣΑΕ, αποτυπώνονται προτάσεις για λύσεις επί των θεμάτων, που απασχολούν τους απανταχού Έλληνες. Λόγω των ευρωεκλογών και του κλεισίματος της Βουλής, η Έκθεση θα συζητηθεί το Φθινόπωρο, σε ένα τριήμερο με κορυφαία εκδήλωση στην ολομέλεια του κοινοβoυλίου.

Παιδεία

Την πρώτη ημέρα των εργασιών, σε κοινή συνεδρίαση με τον Ειδικό Γραμματέα ΠΟΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, κ. Στέφανο Βλαστό, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διάδοση της Ελληνόγλωσσης Παιδείας στο εξωτερικό και τα προβλήματα που υπάρχουν κατά τόπους. Ο κ. Βλαστός τόνισε πως επιθυμεί τη συμβολή του ΣΑΕ στον εντοπισμό των προβλημάτων, ώστε να δρομολογηθεί η λύση αυτών.

Το προεδρείο του ΣΑΕ είχε επίσης, συνάντηση με τον καθηγητή κ. Ιωάννη Καζάζη, αναπληρωτή πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση συζητήθηκε η εμβάθυνση της συνεργασίας, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση της ομογένειας για τα οφέλη που προκύπτουν από την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας.

Νεολαία

Σε κοινή συνεδρίαση του Προεδρείου με τους Συντονιστές των Δικτύων Νεολαίας, έγινε ο απολογισμός δράσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2009 και ο προγραμματισμός των δράσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι Συντονιστές των Δικτύων Νεολαίας ανακοίνωσαν ότι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση υπογραφών για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, όπως και τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο. Η δημιουργία κοινής ιστοσελίδας της Νεολαίας ΣΑΕ, η διοργάνωση ενός παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας, όπως και η καταγραφή των νέων ομογενών σε όλο τον κόσμο, είναι μερικές από τις δράσεις που προγραμματίζουν οι νέοι.

Η Συνάντηση των Συντονιστικών Συμβουλίων των Δικτύων Νεολαίας αποφασίστηκε να γίνει φέτος από τις 3 έως τις 6 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Παγκόσμια Συνάντηση Νεολαίας θα πραγματοποιηθεί το 2010.

Οι Συντονιστές των Δικτύων είχαν συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς, κ. Λευτέρη Μπούλια, με τον οποίο συζήτησαν μία σειρά πρωτοβουλιών που θα αναλάβουν από κοινού σε θέματα επιχειρηματικότητας, εθελοντισμού, ενώ συζητήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, σε κάθε περιφέρεια.

Συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης

Στις 27 Ιουνίου το Προεδρείο του ΣΑΕ είχε συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας- Θράκης (ΥΠΑΘ), κ. Σταύρο Καλαφάτη, με τον οποίο συζητήθηκαν τρόποι διεύρυνσης της συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση του χαρακτήρα και του ρόλου της Θεσσαλονίκης, ως έδρας του ΣΑΕ και πρωτεύουσας του Απανταχού Ελληνισμού.

Σημειώνεται ότι με την οικονομική συνδρομή του ΥΜΑΘ, ξεκινάει η υλοποίηση της «Κιβωτού του Απόδημου Ελληνισμού». Επίσης συμφωνήθηκε η προώθηση δράσεων, που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των δεσμών των νέων αποδήμων με τους νέους και τις νέες της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε δύο θεματικά παιδεία (Περιβάλλον – Πολιτισμός), όπως και η ανάληψη πρωτοβουλιών ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεσμών Μητροπολιτικής Ελλάδας και Ελλήνων της Διασποράς, μέσω επιχειρηματικών αποστολών, στο πλαίσιο της συνεργασί ας του ΥΜΑΘ με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών.

Κοινή συνεδρίαση με το Προεδρείο της Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων

Στη κοινή συνεδρίαση του Προεδρείου του ΣΑΕ με το Προεδρείο της Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, έγινε συζήτηση επί των θεμάτων της Ετήσιας Έκθεσης του ΣΑΕ, για την οποία οι βουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, όπως και η δυνατότητα επαναφοράς του θέματος της «ψήφου των αποδήμων».

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής, κ.Νικόλαος Τσιαρτσιώνης, βουλευτής ΝΔ, ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κ. Γρηγόρης Νιώτης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ο Β΄ Αντιπρόεδρος, βουλευτής του ΚΚΕ, κ. Νικόλαος Γκατζής, και ο Γραμματέας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Αναστάσιος Κουράκης.

Ψήφισμα για το Κυπριακό

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για το Κυπριακό από τον Διευθυντή Υπηρεσίας Αποδήμων και Παλιννοστούντων του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, Πρέσβης κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης, ο οποίος μετέφερε τις ειλικρινείς ευχαριστίες της Κυπριακής Κυβέρνησης για τη διαχρονικά σταθερή στήριξη, προσφορά και συμπαράσταση της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Βουλής των Ελλήνων, του ΣΑΕ και όλου του Ελληνισμού στις προσπάθειές για επίτευξη δίκαιης λύσης στο Κυπριακό.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, σε παρέμβασή του κατά τη συνεδρίαση του Προεδρείου του ΣΑΕ , αναφέρθηκε στην προσήλωση και ενεργό συμμετοχή της ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ στους στόχους και τις δράσεις του ΣΑΕ και εξέφρασε τη βαθειά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη των δύο μεγάλων οργανώσεων για τη σταθερή και συνεχή στήριξη του ΣΑΕ στον αγώνα της Κύπρου για δικαίωση. Αναφέρθηκε επίσης στις δραστηριότητες και τη στήριξη της ΠΣΕΚΑ σε όλα τα εθνικά θέματα του Ελληνισμού όπως το Κυπριακό, το Μακεδονικό, το Πατριαρχείο. Ο κ. Ιωαννίδη ς προσκάλεσε το Προεδρείο του ΣΑΕ να επισκεφθεί την Κύπρο με την ευκαιρία των εργασιών του 16ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) και της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ), από 24-28 Αυγούστου 2009.

Το προεδρείο του ΣΑΕ ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα για το Κυπριακό:

«Το ΣΑΕ υποστηρίζει την παρούσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και του Τ/Κ ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ με σκοπό την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό και την επανένωση της Κύπρου χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησίες. Η συμφωνία που θα επιτευχθεί θα πρέπει να βασίζεται στην μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με ενιαία κυριαρχία, μια διεθνή νομική προσωπικότητα και μια ιθαγένεια, στη βάσ΍ των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών και αξιών της ΕΕ».

Πρόγραμμα «Μητέρες του Απανταχού Ελληνισμού»

Ένα νέο πρόγραμμα για τη στήριξη ελληνίδων μητέρων της διασποράς, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ξεκινάει το ΣΑΕ, με τίτλο «Μητέρες του Απανταχού Ελληνισμού». Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Γραμματέας του ΣΑΕ Όλγα Σαραντοπούλου. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μητέρες, ελληνικής καταγωγής, από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής, οι οποίες είτε είναι άνεργες, είτε μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους, ή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας.