Ελάχιστα 24ώρα πριν παραδώσει το Υπουργείο Υγείας ο κύριος Αβραμόπουλος φρόντισε να προικίσει τη Χώρα με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Υπέγραψε και δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 180/2009 (ΦΕΚ 210/2-10-2009, τεύχος Α΄), με τίτλο "Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΦΥ)". Ο κύριος Αβραμόπουλος ήθελε το Διάταγμα αυτό να αντικαταστήσει το προηγούμενο (πασοκικής εμπνεύσεως και προελεύσεως) Προεδρικό Διάταγμα 84/2001.

Όμως… άλλες οι βουλές και οι προτεραιότητες της νέας Υπουργού Υγείας. Και ποιές είναι οι προτεραιότητες της κυρίας Μαριλίζας; Μήπως η κατάργηση των φακελλακίων, μήπως η παραδειγματική τιμωρία των επίορκων "λειτουργών" της υγείας που λυμαίνονται αυτό τον ευαίσθητο χώρο, μήπως ο εξοβελισμός των ράντζων από τους διαδρόμους των Νοσοκομείων, μήπως ο εξανθρωπισμός των συνθηκών εργασίας του προσωπικού των Υγειονομικών Μονάδων, μήπως το νοικοκύρεμα του χάους των προμηθειών νοσοκομειακού υλικού, μήπως το φρενάρισμα της ακατάσχετης συνταγογραφίας, μήπως έστω η αντιμετώπιση της διαβόητης γρίπης των χοίρων, μήπως κάτι τέλος πάντων από αυτά που καθημερινά ταλαιπωρούν τον πολίτη, που εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη (από το τέλος) θέση;

Η πρώτη προτεραιότητα της κυρίας Μαριλίζας ήταν η ΑΝΑΚΛΗΣΗ του Προεδρικού Διατάγματος 180/2009 και η επαναφορά του Διατάγματος 84/2001!!! Γιατί τόση βιασύνη; Τι επείγον υπήρχε που δεν μπορούσε να περιμένει; Ποιος πόλεμος (συμφερόντων;) μαίνεται μεταξύ διαφόρων πτερύγων στο χώρο της υγείας και σπεύδουν άλλοι μεν να δημοσιεύσουν ένα Διάταγμα την προτεραία των εκλογών, άλλοι δε να δημοσιεύσουν την ανάκληση αυτού του Διατάγματος την επομένη των εκλογών; Για την ιστορία ας αναφερθεί ότι το Προεδρικό Διάταγμα της κυρίας Μαριλίζας φέρει αριθμό 188/2009 και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 216/19-10-2009, τεύχος Α΄. Η μαριλίζεια ανάκληση επαναφέρει μεν σε ισχύ το προγενέστερο Προεδρικό Διάταγμα 84/2001, πλην όμως ΟΧΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ, καθώς αναστέλλει για διάστημα τριών μηνών την εφαρμογή συγκεκριμένων (κι απ' ό,τι φαίνεται προσεκτικά επιλεγμένων) διατάξεων. Π.χ. με τη μαριλίζεια σπουδή και την αντίστοιχη καλλιγραφία (που κρύβεται πίσω από τις ουδέτερες παραπομπές του τύπου "άρθρο 4 παρ. 1 εδ. β") αναστέλλεται επί τρίμηνο η απαγόρευση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ οποιασδήποτε μορφής.

Τι εξυπηρετεί άραγε αυτή η αναστολή; Αναστέλλεται επίσης για τους Γιατρούς-Επιστημονικά Υπεύθυνους, η απαγόρευσης παροχής υπηρεσιών σε περισσότερους του ενός ΠΦΥ. Αναστέλλεται η ρύθμιση που όριζε ότι μόνον Γιατροί και Επιστήμονες του Τομέα Υγείας μπορούν να είναι Εταίροι Προσωπικών Ιατρικών Εταιρειών (για ποιούς άραγε να χτυπά η κουδούνα;). Αναστέλλεται η απαγόρευση χορήγησης αδειών ΠΦΥ σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ΗΔΗ κατέχουν μια άδεια σε οποιαδήποτε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Χώρας (τι θέλει να πετύχει αυτή η τρίμηνη αναστολή; μήπως την δημιουργία και παγίωση δικτύων – υποκαταστημάτων Φορέων ΠΦΥ ανά την ελληνική επικράτεια;). Αναστέλλονται ρυθμίσεις σχετικές με τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των Ιατρικών Α.Ε. και με τη λειτουργία των Ιατρικών ΕΠΕ. Αναστέλλονται τέλος οι απαγορεύσεις που ίσχυαν για την εκτέλεση σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ιατρικών ή οδοντιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδια αναισθησία (να υπάρχουν άραγε κάποιοι που επωφελούνται από αυτή την επιλεκτική αναστολή; Δεν τολμάμε ούτε να το σκεφτούμε…).

Μήπως όμως υπάρχουν κι άλλες προτεραιότητες της κυρίας Υπουργού; Βεβαίως υπάρχουν!!! Ποιες είναι; Η ανάκληση άλλης απόφασης του κυρίου Αβραμόπουλου (υπό στοιχεία Υ7α/ΓΠοικ129211/28-9-2009, ΦΕΚ 436/1-10-2009, τεύχος ΥΟΔΔ), με την οποία επιχειρούσε να βάλει σε μια κάποια σειρά τα διοικητικά του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όπου από την αρχή του 2009 δυο συνδικαλιστικές παρατάξεις, προσκείμενες στη Ν.Δ., έχουν επιδοθεί σε μια "εμφύλια" διαμάχη, με αποτέλεσμα η μία να συμμαχήσει με το Πα.Σο.Κ. και να καταλάβει το Προεδρείο του ΠΙΣ, η άλλη να προσφύγει στον τέως Υπουργό, ο τέως Υπουργός να ορίσει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή για τη διεξαγωγή νέων εκλογών, οι θιγέντες πασοκονεοδημοκράτες να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρώσει την πρώτη απόφαση του κυρίου Αβραμόπουλου και να του ξαναστείλει την υπόθεση, κι αυτός να εκδώσει, με "πληρέστερη αιτιολογία" μια απόφαση ορισμού (νέας) Προσωρινής Διοίκησης που θα οδηγούσε το ακέφαλο Ιατρικό Σώμα σε εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

 Αυτή την τελευταία απόφαση του κυρίου Αβραμόπουλου ΑΝΑΚΑΛΕΙ τώρα η νέα Υπουργός, (με δική της απόφαση, υπό στοιχεία Υ7α/ΓΠοικ137182/15-10-2009, ΦΕΚ 454/16-10-2009, τεύχος ΥΟΔΔ), υιοθετώντας τη γραμμή της συμμαχίας Πα.Σο.Κων και ανταρτών της ΝΔ, διαλύοντας την Προσωρινή Διοίκηση, "διαπιστώνοντας" τη νομιμότητα του ετερόκλητου Προεδρείου, ακυρώνοντας την προοπτική των εκλογών, διαιωνίζοντας τη διαίρεση και τη γκρίνια στους κόλπους του κορυφαίου ιατρικού συνδικαλιστικού οργάνου. Δεν είναι περίεργο να αποφεύγει τη διενέργεια εκλογών μια Υπουργός της οποίας το Κόμμα επιμόνως επιζητούσε εκλογές, προκειμένου να ξεκαθαρίσει ένα κατά την άποψή τους θολό πολιτικό τοπίο; Αλλά απ' ό,τι φαίνεται υπάρχουν (και εδώ) δυο μέτρα και δυο σταθμά, όπως υπάρχουν και προτεραιότητες (ή και "γραμμάτια") που σταδιακά αποκαλύπτονται και επώδυνα (για τον απλό πολίτη) εξοφλούνται…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ