Το 1ο βιβλίο του Δευτέρου επιπέδου της σειράς «Τα Ελληνικά μου» κυκλοφορεί ήδη και διατίθεται δωρεάν στα σχολεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής από την αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη συνέχεια του 2ου τεύχους του Πρώτου επιπέδου, διδάσκεται για πρώτη φορά και καλύπτει τις ανάγκες της Γ΄ και Δ΄ τάξης.
Η σειρά «Τα Ελληνικά μου» αποτελείται από τα εξής βιβλία:

Πρώτο Επίπεδο – Τεύχη 1Α και 1Β, 2011 (βελτιωμένη επανέκδοση του 1ου τεύχους του Πρώτου επιπέδου – 2009, που είχε χρησιμοποιηθεί τις δύο προηγούμενες χρονιές στην Α΄ τάξη)

Πρώτο Επίπεδο – Τεύχος 2, Ιούλιος 2010

Δεύτερο Επίπεδο – Τεύχος 1, Αύγουστος 2011

Δεύτερο Επίπεδο – Τεύχος 2, αναμενόμενη ημερομηνία εκδ. Ιούνιος 2012

 

Τρίτο Επίπεδο – Τεύχη 1 και 2, αναμενόμενη ημερομηνία εκδ. 2013-2014

Όλα τα προαναφερόμενα βιβλία που έχουν εκδοθεί πρόσφατα έχουν φθάσει σε όλες τις Μητροπόλεις και χρησιμοποιούνται στα Ελληνικά Κοινοτικά Σχολεία στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις.

Η έκδοση των βιβλίων «Τα Ελληνικά μου» πραγματοποιείται με τις ευλογίες και την πνευματική καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου από το Γραφείο Παιδείας της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής με τη γενναιόδωρη χορηγία του «Ταμείου FAITH για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό».

Το παιδαγωγικό αυτό έργο της σειράς «Τα Ελληνικά μου» θα συνεχιστεί με την έκδοση του 2ου τεύχους του Β΄ επιπέδου μέχρι τον Ιούνιο του 2012 και θα ακολουθήσει η έκδοση του 1ου και 2ου τεύχους του Γ΄ επιπέδου τα δύο επόμενα έτη 2013-2014, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής στα τηλέφωνα 212-774-0417 και 212-774-0233 ή στους υπευθύνους Παιδείας των Γραφείων των Μητροπόλεων.