Από σήμερα 20  μέχρι και αύριο 21Φεβρουαρίου, είναι ενδεχομένο το κεντρικό Portal (GREEKAMERICANNEWSAGENCY.COM}  για κάποιες στιγμές ή για κάποιες ώρες  να τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών εργασιών,αναβάθμισης MSQL και μεταφοράς(dadabase) αρχείων. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.  Έκτακτες ειδήσεις και γεγονότα στο ομόνυμο blog GreekAmericanNewsAgency.BlogSpot.com