Στις 15 Απριλίου (2014) στο όνομα, προφανώς του Ελληνικού Λαού  και εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας (Hellenic Republic)  ο Έλληνας Πρωθυπουργός κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο αρμόδιος υπουργός εθνικής οικονομίας Γιάννης Στουρνάρας και ο διοικητής της Τραπέζας Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος στέλνουν μαζί με την έκθεση αξιολόγησης της Ελληνικής Οικονομίας  της Τρόϊκας  και μια   επιστολή άκρως  δεσμευτική  προς  τους κυρίους Jeroen Dijssebloem πρόεδρο του Eurogrup, Sim Kallas αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρπής(Europian Commision), και  Mario Draghi Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στην επιστολή που αποκαλύπτουμε οι τρεις άνδρες δεσμεύονται όπως προκύπτει από επίσημο κείμενο ότι θα ληφθούν και  άλλα (εισπρακτικά μέτρα) εν όψει της εκταμίευσης της υπέρ δόσης των 8,2 δις ευρώ και των υπό δόσεων που ζητούνται. Στην 2σελιδη επιστολή γίνεται μια συνοπτική περιγραφική αναφορά στους τέσσερις άξονες της ελληνικής οικονομίας δηλαδή δημοσιονομική πολιτική, διαρθωτικές αλλαγές μεταρυθμίσεις, οικονομική σταθερότητα και νέες ( επιπρόσθετες υπόλοιπες) διαρθωτικές αλλαγές και μεταρυθμίσεις. Η επιστολή που δεσμεύει την χώρα για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια -μέχρι στιγμής- δεν δημοσιοποιήθηκε κατα την πάγια τακτική σχεδόν όλων των συστημικών ελληνικών ΜΜΕ. Και φυσικά ούτε λόγος από τους οικονομικούς συντάκτες για την επιστολή αυτή… Σιγή ιχθύος όμως και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είτε γιατί δεν διαβάσανε κάν την έκθεση αξιολόγησης της Τρόικας είτε γιατί τώρα αυτή την περίοδο ασχολούνται μεριμνούν και τυρβάζουν περί άλλων…  

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ(ΑΠΟΔΟΣΗ)     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 15 Απριλίου 2014

 

κ. JeroenDijsselbloem,

πρόεδρος

Eurogroup

Βρυξέλλες

 

κ. SimKallas

Αντιπρόεδρος

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Βρυξέλλες

 

κ. MarioGraghi,

πρόεδρο

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Φρανκφούρτη

 

Αγαπητοί κ.κ. Dijsselbloem, Kallas και Graghi,

 

Στην επισυναπτόμενη ενημέρωση στο Μνημόνιο Κατανόησης (που σχηματίστηκε από το Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Πολιτικών και το Μνημόνιο Κατανόησης για συγκεκριμένουςόρους οικονομικής πολιτικής) περιγράφουμε πρόοδο και τα βήματα που έγιναν, πετυχαίνοντας τους στόχους του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής της Ελληνικής Κυβέρνησης.

 

Πρόσφατες εξελίξεις αναφέρουν ότι η ύφεση φτάνει στο κατώτατο σημείο και προβλέπουμε ότι η οικονομία θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2014. Αναμένουμε να έχουμε σημειώσει ένα σημαντικό πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα στο 2013 με τους όρους  προγράμματος, πάνω από το στόχο και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Η εξωτερική θέση έχει επίσης βελτιωθεί, με τον σημερινά νούμερα να δείχνουν πλεόνασμα για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Ωστόσο, η οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ποσοστών ανεργίας και δημοσίου χρέους, μεγάλα ποσά από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και διαρθρωτικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, παρά τις μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον που διόρθωσαν το επενδυτικό κλίμα.     

 

Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετούμε μεταρρυθμίσεις-κλειδιά και κάνουμε διορθωτικά βήματα, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων ενεργειών, για αυτή την αξιολόγηση.

 

Οι προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν:

 

-Δημοσιονομική πολιτική.Μειώνουμε τα ανώτατα όρια δαπανών για να κλειδώσουν στα επίπεδα του 2013 και εφαρμόζουμε πολιτικές για να διασφαλίσουμε ότι πετυχαίνουμε πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα του 1 ,5% του ΑΕΠ το 2014. Δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε πολιτικές συνεπείς προς  πρωτογενές πλεόνασμα του 3% του ΑΕΠ το 2015. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2015 θα συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ, και το ΔΝΤ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2014. Επίσης έχουμε λάβει μέτρα για τον περιορισμό των δημοσιονομικών κινδύνων στους τομείς της Υγείας και της ενέργειας.

 

   Δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Υπήρξε νομοθετική έγκριση για τον νέο φόρο ακίνητης περιουσίας και περαιτέρω μεταρρύθμιση για τον φόρο εισοδήματος και τους κώδικες των φορολογικών διαδικασιών. Ως προηγούμενη ενέργεια, υιοθετήσαμε νομοθεσία για την ενίσχυση της αυτονομίας και την βελτίωση των δράσεων της διοίκηση εσόδων. Έχουμε καλές επιδόσεις στην δημόσια διοίκηση και πλησιάζουμε στους συμπεφωνημένους στόχους της εξόδου και κινητικότητας. Έχουμε λάβει μέτρα για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών πληρωμής και ελαχιστοποίησης του κινδύνου για περαιτέρω συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

Οικονομική σταθερότητα. Η αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού και τα stresstestαποκαλύπτουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του τραπεζικού κεφαλαίου και επιτάχυνση της διαδικασίας επιδιόρθωσης των ισολογισμών του τραπεζικού και του ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό το σκοπό, η Τράπεζα της Ελλάδος ζητά από τις τράπεζες αύξηση κεφαλαίου που προσδιορίστηκε στα stresstestμέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 και διατηρούμε ως ασπίδα προστασίας τα ρυθμιστικά αποθέματα του ΤΧΣ. Δεσμευόμαστε επίσης να κάνουμε επειγόντως μεταρρυθμίσεις για το πλαίσιο χρεοκοπίας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και να ενισχύσουμε την επίβλεψη των τραπεζών.

 

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.Με πρωτοβουλία μας και σε συμφωνία με την EEEKT-ΔΝΤ, έχουμε υιοθετήσει τις συστάσεις του ΟΟΣΑ στην εξάλειψη ρυθμιστικών περιορισμών στον ανταγωνισμό σε 4 τομείς. Προηγούμενα, έχουμε κάνει επίσης αρκετές ενέργειες για την  στήριξη του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων, και εφαρμόσαμε την μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας. Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν μέτρα για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, τη βελτίωση του ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, ελάφρυνση των διοικητικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις, και βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών.

 

Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που περιγράφονται σε συνημμένα μνημόνια είναι ικανές να επιτύχουν τους στόχους του προγράμματος και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε οποιαδήποτε μέτρα που μπορεί να είναι απαραίτητα για τον σκοπό αυτό, όσο αλλάζουν οι συνθήκες. Θα συμβουλευόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, πριν την λήψη οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας και νωρίτερα  Της επανεξέτασης των πολιτικών που περιέχονται σε αυτά τα μνημόνια.

 

Η εφαρμογή του προγράμματός μας θα παρακολουθείται μέσω ποιοτικών κριτηρίων εκτέλεσης και διαρθρωτικών σημείων αναφοράς, όπως περιγράφονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα του προγράμματος. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις θα αξιολογούν την πρόοδο εφαρμογής του προγράμματος και θα προχωρούν(φτάνουν) σε συνεννόηση για τα όποια επιπρόσθετα μέτρα χρειαστεί να ληφθούν για την επίτευξη των στόχων (του προγράμματος).

 

Σε αυτή την βάση, ζητούμε την εκταμίευση του ποσού των 8,3 δις ευρώ σύμφωνα με τιςοικονομικές ρυθμίσεις του EFSF, στο πλαίσιο του δεύτερουπρογράμματος οικονομικήςπροσαρμογής για την Ελλάδα. Αναλαμβάνουμε να παραδώσουμε τα κύρια σημεία μέχρι το τέλος Μαΐου και τέλος Ιουνίου, ώστε να πληρούμε τις προϋποθέσεις για την εκταμίευση όλων των υπό-δόσεων.

 

Αντίγραφο της επιστολής αποστέλλεται στην κα Lagarde.

 

Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός

Γιάννης Στουρνάρας, Υπουργός των Οικονομικών

Γιώργος Προβόπουλος, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

 

 

Συμπληρωματικό Μνημόνιο Κατανόησης

(τέταρτη προσθήκη στο Μνημόνιο Κατανόησης)

μεταξύ

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ενεργώντας εκ μέρους των κρατών-μελών της Ζώνης του Ευρώ

και της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Το παρόν συμπληρωματικό Μνημόνιο Κατανόησης περιέχει τα εξής έγγραφα:

(α) Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Πολιτικών

(β) Μνημόνιο Κατανόησης για συγκεκριμένουςόρους οικονομικής πολιτικής

(γ) Τεχνικό Μνημόνιο κατανόησης

 

Το Μνημόνιο κατανόησης μπορεί να τροποποιηθεί μετά από αμοιβαία συμφωνία των μερών εν είδει προσθήκης. Η προσθήκη θα αποτελεί εσωτερικό μέρος του Μνημονίου και θα τεθεί σε ισχύ μετά την υπογραφή του.

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Απριλίου 2014 και στην Αθήνα στις 15 Απριλίου 2014 σε τρία πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα.

 

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Γιάννης Στουρνάρας

Υπουργός Οικονομικών

Γιώργος Προβόπουλος

Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργώντας εκ μέρους των κρατών-μελών της ζώνης του Ευρώ

SimKallas

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014