Από 7 έως 20 δισ. ευρώ τοποθετεί τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs στην περίπτωση που θα σταματούσε να τους αναγνωρίζεται ο αναβαλλόμενος φόρος. Η τράπεζα θεωρεί πως η πλήρης απομάκρυνση των κεφαλαιακών ελέγχων θα απαιτήσει χρόνο και πως η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με χρήματα του ESM θα αυξήσει την κρατική παρουσία στα πιστωτικά ιδρύματα.

Η επενδυτική τράπεζα αναφέρει πως η πρόσφατη κλιμάκωση της κρίσης έχει εξαντλήσει τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και έχει οδηγήσει σε ταχεία επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού. «Πιστεύουμε πως ενδέχεται να χρειαστεί ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης μεταξύ 7-20 δισ. ευρώ για να αντιμετωπισθεί αυτή η επιδείνωση», σημειώνει η Goldman Sachs.

Την σχετική άποψη η GS την στηρίζει στο ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συνολικού ύψους 13 δισ. ευρώ δεν έχουν ανακληθεί και στο ότι τα τεστ φερεγγυότητας των τραπεζών θα στηριχθούν σε προ-προβλέψεων κέρδη. «Χωρίς αυτές τις δύο υποθέσεις, οι κεφαλαιακές ανάγκες θα αυξηθούν σημαντικά», ξεκαθαρίζει η Goldman Sachs.

Σημαντική είναι η αναφορά της GS πως οι συστημικές τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίσουν 22,8 δισ. ευρώ για να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 45%. Εξ αυτών 11 δισ. ευρώ σχετίζονται με τα επιχειρηματικά δάνεια, 3 δισ. ευρώ με στεγαστικά δάνεια και 9 δισ. ευρώ αφορούν σε μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια.

Σύμφωνα με την ανάλυση η αύξηση του κουρέματος των ενεχύρων προ δύο εβδομάδων από την ΕΚΤ μείωσε στα 12 δισ. ευρώ το ύψος των επιλέξιμων ενεχύρων. «Εκτιμούμε αυτό θα μπορούσε να απελευθερώσει  8-16 δισ. ευρώ εξασφαλίσεων σε βάθος χρόνου, επιτρέποντας τη συνέχιση του σημερινού ρυθμού απόσυρσης καταθέσεων (60 ευρώ ανά λογαριασμό ανά ημέρα)», τονίζει η Goldman Sachs.

Πηγή: Sofokleousin.gr