Ξεκινούν εντός της εβδομάδος τα stress test των τραπεζών, με τον προσδιορισμό των επιπτώσεων από την επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας στους ισολογισμούς τους.

 

 

Ήδη από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής έχουν ξεκινήσει να τεστάρουν τα οικονομικά τους μεγέθη και το κεφαλαιακό τους απόθεμα στη βάση των παραδοχών της ΕΚΤ, που προβλέπουν ύφεση 2,3% για το 2016 και ανεργία στο 26,9%.

ΟΙ τράπεζες επιχειρούν να προσδιορίσουν τα επίπεδα στα οποία θα διαμορφωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ποιες προβλέψεις πρέπει να εγγράψουν, λόγω της επικείμενης επιδείνωσης της ποιότητας των δανεικών τους χαρτοφυλακίων.

Εως τις αρχές Σεπτεμβρίου οι τράπεζες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΚΤ πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την μεσοπρόθεσμη πορεία των καταθέσεων, την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων, αλλά και την πορεία των επιτοκίων τους.

Τα stress tests αναμένεται να ολοκληρωθούν από την ΕΚΤ στα τέλη Οκτωβρίου, ώστε εν συνεχεία να τρέξουν οι διαδικασίες για την κεφαλαιακή θωράκιση των τραπεζών.

Τέλος, οι τραπεζικές διοικήσεις αναμένουν κατευθύνσεις από την κυβέρνηση και για το πώς θα χειρισθούν τον αναβαλλόμενο φόρο που σήμερα συμπεριλαμβάνεται στα εποπτικά τους κεφάλαια.

ΕΚΤ, ΕΕ, ΔΝΤ και ESM απαίτησαν και πέτυχαν να μπει «φρένο» στη μετατροπή προσωρινών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές, κάτι που επέτρεπε νόμος που είχε ψηφίσει η Βουλή επί υπουργίας Χαρδούβελη τον Σεπτέμβριο 2014.

Με τον νόμο αυτό το Δημόσιο εγγυάται μεγάλο μέρος από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών. Έτσι, εάν αυτές δεν σημειώσουν κέρδη θα πρέπει να καλύψουν μέσω αύξησης κεφαλαίου το μέρος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που δεν μπορεί να συμψηφισθεί λόγω ζημιών.

Το νέο Μνημόνιο «κόβει» αυτή τη σύνδεση μεταξύ τραπεζών και κράτους, ωστόσο το πως θα γίνει αυτό -ώστε να μην προκύψουν νέες μεγάλες κεφαλικές ανάγκες για τις τράπεζες – παραμένει ακόμη άγνωστο.

 

Πηγή: Κέρδος online