Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους τομείς που στηρίζουν την εθνική οικονομία, όπως οι δραστηριότητες περί τον τουρισμό, η INTERAMERICAN διαθέτει στην αγορά το “Hotel Insurance”, νέο πρόγραμμα ασφάλισης περιουσίας και ευθύνης ξενοδοχείων, που απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδοχείων. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ασφαλιστικής κάλυψης κτηρίου και περιεχομένου ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, καθώς και την αστική ευθύνη του ξενοδόχου έναντι των πελατών.

Ειδικότερα, το “Hotel Insurance” καλύπτει τις εγκαταστάσεις έναντι κινδύνων από πυρκαϊά, σεισμό, ηλεκτρικά και υδραυλικά αίτια, καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, εδαφικές μεταβολές, κακόβουλες και τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπή και ζημιές από διάρρηξη ή ληστεία, ζημιές εξοπλισμού, δαπάνες αποκομιδής ερειπίων κ.ά., ενώ  καλύψεις παρέχονται και για την αστική ευθύνη έναντι πελατών και επισκεπτών σχετικά με ζημιές και σωματικές βλάβες από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη χρήση πισίνας, τη δηλητηρίαση από κατανάλωση τροφίμων και ποτών κ.ά.

Επισημαίνεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων εκπροσωπεί περισσότερες από 60 Ενώσεις Ξενοδόχων από όλες τις περιοχές της χώρας. Η ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σημαντικό ποιοτικό στοιχείο, κυρίως για τη διασφάλιση των φιλοξενουμένων.