Ακροάσεις του Πατριάρχη Βαρθολομαίου

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις                                   

 

          ἩΑ. Θ. ΠαναγιότηςΠατριάρχης, ἐδέχθηεἰςἀκρόασιν:             

          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύθυνον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετάτῶνἐν αὐτῇ διακονουσῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶνκαί τῶνμελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς Ἐντιμ. κ. κ. ΠέτρουΣαμαντζῆκαίΜηνᾶΠαπαγεωργίου, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ καίΣυνοδικῇἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τήνΚυριακήντῶνΜυροφόρων.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον.

ΤόνΣεβ. ἈρμένιονἈρχιεπίσκοπονκ. Aram Ateşyan, Γεν. ΠατριαρχικόνἘπίτροπον, συνοδευόμενονὑπότοῦΠανοσιολ.Ἀρχιμανδρίτου κ. Tatul Anuşyan,ἐκφράσανταςτάςσυγχαρητηρίουςεὐχάςτωνἐπίτῷἉγίῳΠάσχα.

ΤόνΠανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκακ. Πανάρετον,ὑποβαλόντατάἑαυτοῦσέβηκαίλαβόντατήνἁγίανΠατριαρχικήνεὐχήνκαίεὐλογίανἐπίτοῖςἐπικειμένοιςὀνομαστηρίοιςαὐτοῦ.

          ΤούςὉσιολ. ΡΚαθολικούςΠρεσβυτέρουςκ. Giovanni Silvagni, Andrea Caniato καίBenedetto de Lyra Albertin, καίτούςἘντιμ. κ. Federico Zirotti καίκ. Pablo Afael Ferrari, ἐκΜπολώνιαἸταλίας.

          ΤόνΣοφολ. ἈρχιρραββῖνοντῶνἐνταῦθαἙβραίωνκ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γεν. Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκφράσανταςτάςσυγχαρητηρίουςεὐχάςτῆςΚοινότητόςτων ἐπίτῷἉγίῳΠάσχα.  

          Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κορομπίλην, Ἀξιωματικόν Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, Πρόεδρον τῆς Σχολῆς Γονέων Κατερίνης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.

ΤόνἘντιμ. κ. ΓεώργιονΚαφετζῆν, Ἰατρόν, ἐξἈλεξανδρουπόλεως, ἐπίτοῖςὀνομαστηρίοιςαὐτοῦ.

          Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Δᾶκον, ἐντεῦθεν.

          ΤόνἘντιμ. κ. Ahmet Saygılı καίτήνΕὐγεν. κ. Serap Tuncer, στελέχητῆςΤραπέζης«Garanti».

* * *

         Α. Θ. ΠαναγιότηςΠατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου πασχαλινόν γεῦμα, ἐν Κουσκουντζουκίῳ, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 18ην Ἀπριλίου. 

          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰμιλίας Δάκου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Τετάρτην, 19ην ἰδίου.