ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΥΠ – ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ : 2013 – 2016 (Α6ΜΗΝΟ 2017)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ /  ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

–           Το ερώτημα που ευλογα λοιπόν και μας τίθεται –και δικαίως έθεσαν αρκετοί και σοβαροί – Πετύχαμε/τε κάτι; Επί της ουσίας, ίσως όχι. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι…  Η έρευνα φώτισε κάποιες γκρίζες σκιές. Έριξε φως σε γεγονότα. Αποκάλυψε πολλά μέσα από στοιχεία. Έγγραφα. Ντοκουμέντα. Ενδεχομένως βοήθησε τις δικαστικές αρχές σε υποθέσεις εν εξελίξει ή άλλες που εκδικάστηκαν.  Αντίγραφα με 10αδες από τα ρεπορτάζ, τις αποκαλύψεις και στοιχεια της ερευνας μας, βρίσκονται σε φακέλους δικογραφιών ως αποδεικτικό υλικό. Υπ’ αυτή την έννοια, ΝΑΙ ίσως να συνεισέφερε κάτι. Αλλά όχι πολλά στο μεγάλο ζητούμενο που είναι η ίδια η κρατική μηχανή αυτής της ευαίσθητης και πολύπαθης νευραλγικής κρατικής υπηρεσίας.

–           Ωστόσο, στο εσωτερικό της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών  δυστυχώς συνεχίζονται –και θα συνεχιστούν – τα ίδια λάθη.  Όσο δεν αλλάζει η νοοτροπία που διακατέχει όλες τις πλευρές. Θα επικρατούν τα ίδια σκοτεινά συμφέροντα. Οι ίδιες παθογένειες. Θα κατατρώγουν τις σάρκες τους εσωτερικά εντός της υπηρεσίας.  Οι μεν με τους δε. Και το αντίστροφο. Με άμεσο και ορατό κίνδυνο, την αποδυνάμωση και απαξίωση της νευραλγικής υπηρεσίας, και τους εν δυνάμει εμπρακτους πια, συνεχείς  επαπειλούμενους εθνικούς κινδύνους που καραδοκούν. Και τους γείτονες μας, Τουρκία, μαζί με τον δορυφόρο της, την Αλβανία να επιχαίρουν  και να απειλούν. Να αποθρασύνονται. Διαρκώς.

–          Όσο η χώρα παραμένει στον ίδιο –και επίσημα πλέον –ζυγό ως αποικιακό κρατικό μόρφωμα. Το πρόβλημα, ειδικά για αυτή την υπηρεσία θα μεγαλώνει. Όσο η Ευρώπη και η Ελλάδα θα εκτίθεται σε συνεχείς απειλές, υπό τις παρούσες παγκόσμιες συνθήκες και των απειλών που εκτοξεύνται καθημερινά από τους παρανοϊκούς φανατικούς του ακραίου Σουνίτικου Ισλάμ, τόσο οι απαιτήσεις των Ελληνικών κρατικών μυστικών υπηρεσιών, όπως και οι προτεραιότητες, θα αλλάζουν.  Άρδην. Ριζικά. Για αυτό και απαιτείται βαθιά τομή. Εκσυγχρονιμός. Ανανέωση στελεχών. Εκπαίδευση. Συνεχή. Ενημέρωση. Κοντολογίς. Επανίδρυση! Restart! Πιο ριζικά; Διάλυση και ξανά χτίσιμο από την αρχή σε στέρεες βάσεις. Γερά θεμέλια. Μάλιστα η μεγαλύτερη θωράκιση θα ήταν σε θεσμικό επίπεδο μέσω του συντάγματος επ ευκαιρία και της επερχόμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Δηλαδή: 

–          (1)Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να τελεί υπό ειδικό καθεστώς υπαγόμενη απευθείας στον αρχηγό του Ελληνικού Κράτους και στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Με πρακτικά άκρως απόρρητα!

–          (2) να έχει δικό της προϋπολογισμό υπό την έγκριση ειδικής μόνιμης επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων. Να εξαιρείται από περικοπές και δαπάνες. Με τις ανάλογες προσαρμογές σε μισθούς/ συντάξεις με εκείνες  του υπόλοιπου κράτους.

–          (3) ο  κεντρικός Διοικητής/ εκτελεστικός διευθυντής  να έχει επταετή ή  και δεκαετή θητεία, ώστε να προλαμβάνει να ολοκληρώνει και να παραδίδει έργο και πεπραγμένα σε ειδική μόνιμη κλειστή επιτροπή της Βουλής χωρίς λεπτομέρειες για επιχειρήσεις κτλ. Να είναι σχετικός με το θέμα –όχι απαραίτητα στρατιωτικός.  Να αλλάζει μόνον εκτάκτως και μόνον  με την σύμφωνη γνώμη Προέδρου, Πρωθυπουργού και Εθνικού Συμβουλίου εξωτερικής πολιτικής. (3α) αντίστοιχα να ισχύουν και για τους επί μέρους διοικητές / διευθυντές των παράλληλων κρατικών μυστικών υπηρεσιών(βλ. πιο κάτω). Να δίδει λόγο και πεπραγμένα μόνον σε αυτή την ειδική κλειστή διακοινοβουλευτική επιτροπή με τήρηση πρακτικών και διαβάθμισή τους ως άκρως απόρρητα!

–          (4) να συσταθεί ειδικό κλειστό δικαστικό συμβούλιο, αποτελούμενο από ανώτατους και ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς που θα κρίνουν σε όλες τις βαθμίδες υποθέσεις που θα παραπέμπονται σε αυτό, όταν κρίνεται αναγκαίο από το γενικό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο επίσης θα αναβαθμισθεί. Δεν είναι δυνατόν να κρίνουν άσχετοι (πχ. τεχνικοί νομικά ζητήματα ή τεχνικά ζητήματα να κρίνονται από άσχετους με το αντικείμενο. 10αδες οι περιπτώσεις. Πρόσφατο παράδειγμα στο πειθραχικό που έκρινε την υπόθεση Σπατιώτη – Παντελάκη συμμετείχε τεχνικός!) Ώστε να αποφευχθουν λάθη του πρόσφατου παρελθόντος, και να προστατεύονται τα στελέχη της. Να μην δίδονται δηλ. βορά στις ξένες μυστικές υπηρεσίες, όπως συμβαίνει ήδη από το 2010 και εντέθευν, με τις ανοιχτές υποθέσεις που βρίσκονται εν εξελίξει στις αίθουσες των ελληνικών δικαστηρίων.

–          (5) να έχει δικό της αποκλειστικό εσωτερικό κώδικα συμπεριφοράς. Ιεράρχισης και ανέλιξης στελεχών. Άσχετο με τον εκάστοτε δημοσιοΥπαλληλικό κώδικα. Αυστηρό και βασισμένο σε διεθνή πρότυπα άλλων κρατικών υπηρεσιών.  (5α) Τα στελέχη της να εκπαιδεύονται σε ειδική «εθνική  σχολή» που θα εισάγονται με εξετάσεις επιλέγοντας τους καλύτερους και του άριστους εκ των αρίστων. (5β)  να αξιολογούνται, συστηματικά και διαρκώς και να βαθμολογούνται και να κρίνονται συστηματικά. Να προάγονται δε αναλόγως επιδόσεων και διακρίσεων. (5γ) να προκηρύσσονται εσωτερικοί (κλειστοί μη ανακονώσιμοι) διαγωνισμοί  αλλά και ανοιχτοί για την πρόσληψη ή κάλυψη των κενών θέσεων.  

–          (6) να ιδρύσει νέα δυναμικά τμήματα εφάμιλλα άλλων κρατικών υπηρεσιών, τα οποία θα υπαχθούν σε ένα νέο υπέρ Φορέα που θα  θα συκεντρώνει όλες τις επί μέρους μυστικές κρατικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες τέτοιες που θα   καλύπτουν όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κράτους. Ειδικά τμήματα που θα αποτελούν γέφυρα και διασύνδεση με άλλα νευραλγικά υπουργεία του κράτους όπως το Υπ. Εθνικής Άμυνας , το Υπ. Εσωτερικών και το Υπ. Εξωτερικών. Δεν νοείται να μην υπάρχει κοινή εθνική γραμμή και αντιμετώπιση σε κορυφαία εθνικά ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια της χώρας.  (10αδες τα περιστατικά όπου έχει υπάρξει σύγκρουση ή παντελής άγνοια μεταξύ υπηρεσιών για ευαίσθητες κρατικές υποθεσεις)

–          (7) Ανανέωση,  ριζική αναμόρφωση προσαρμοσμένη στις παρούσες υφιστάμενες διεθνείς και παγκόσμιες συνθήκες,  και παράλληλα  να θωρακίζουν την χώρα έτι περαιτέρω, ενώ το τμήμα για την ασφάλεια του πολιτεύματος –που τώρα υπάγεται και ανήκει στην κρατική ασφάλεια- να υπαχθεί σε αυτό τον νέο  Υπέρ φορέα.

–          Αυτές είναι επτά(7) βασικές θεμελιακές προτάσεις {υπάρχει βεβαίως έτοιμο προσχέδιο που έχουμε επεξεργαστεί, βασιμένο σε μελέτη άλλων υπηρεσιών όπως και αντίστοιχες μελέτες άλλων ιδιωτών, που θα άξιζε τον κόπο να τις δουν (…) αλλά με ποιον να συνεννοηθείς και πού να βρεις άκρη μέσα στο υπάρχων αναξιοκρατικό υφισταμενο κομματικό και διακομματικό καθεστώς;}  που θα αλλάξουν εντελώς την μορφή και την εσωτερική δομή της υπάρχουσας φθαρμένης και διεφθαρμένης κρατικής υπηρεσίας.

–          Οι μικρές –και όχι ουσιαστικές- αλλαγές που έγιναν πρόσφατα υπό τον Γιάννη Ρουμπάτη κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση. Αλλά δεν αρκούν. Απέχουν ακόμα  πολύ από το ζητούμενο που είναι η ετοιμότητα. Η πρόληψη. Η αναβάθμιση και η ριζική ανανέωση. Και πολλά άλλα που δεν είναι της παρούσης, ούτε να αναφερθούν, ούτε να αναλυθούν, καθώς θα φανούν σοβαρές αδυναμίες και παραλείψεις της υπηρεσίας. Δεν νοείται να υπάρχουν άτομα με άριστη γνώση Αραβικών –και μάλιστα εκπαιδευμένα με δικά τους έξοδα, γιατί η υπηρεσία δεν είχε ή δεν ήθελε να τα καλύψει- και να μένουν παροπλισμένα σε γραφεία διοικητικού χαρακτήρα. Δεν νοείται να υπάρχουν άριστοι γνώστες περί των θεμάτων του Ισλάμ και όλων των εκδοχών του, και να παραμένουν ανενεργοί ή να μην γνωρίζει καν την ύπαρξη τους ο (εκάστοτε) διοικητής! Να συνεχίσω; Δημιουργείται (υποτίθεται) τμήμα thinktank. Ok. Σωστό! Αλλά από ποιους και πώς θα στελεχωθει; Εκ των ενόντων; Αν είναι δυνατόν; Να πω κι άλλα; Στις εκπαιδεύσεις και τις αφενημερώσεις στέλνονται εδώ και μια 15ετια οι ίδιοι και ίδιοι! Χωρίς κριτήρια ποιοι και πώς θα πάνε; Με μόνο κριτήριο το κομματικό και την εύνοια του (εκάστοτε) διοικητή. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται αμερικανικές πηγές… Δεν συνεχίζω… Το κυριότερο; Η υπόθεση Κώστα Αγγελάκη αν μη τι άλλο θα έπρεπε να διδάσκει!  Και σταματώ εδώ…

–          ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:  Προσέφερε κάτι αυτή η έρευνα; Τώρα, άμεσα όχι. Στο μέλλον ίσως… Για τον ιστορικό και τους ερευνητές του μέλλοντος, προσέφερε πολλά! Μια άλλη διαφορετική ανεξάρτητη πηγή. Στο δια ταύτα:  όλος αυτός ο κόπος και ο μόχθος όλων μας -γιατί εργάστηκαν αρκετοί. Φαίνεται ένας αλλά εργάστηκαν αρκετοί που προστατεύονται για ευνόητους λόγους, όπως το ίδιο γίνεται σε κάθε μεγάλη έρευνα μας. Πάγια στρατηγική που δεν αλλάζει. 

–          Έδωσε κάτι σε τούτη την ταλαιπώρη πατρίδα αυτή η έρευνα; Συνέβαλε κάπου; Αυτό θα φανεί σε βάθος χρόνου. Οι Ελληνικές παθογένειες, από συστασεως του ελληνικού (;) κράτους το 1833 από τους Βαυαρούς και των συν αυτώ, έστησαν ένα κρατικό  μόρφωμα. Αντίγραφο πιστό των δικών τους αδυναμιών και δυσλειτουργιών. Κακέκτυπο των δικών τους παθών και  αγκυλώσεων. Μια παράγκα, στο εσωτερικό της οποίας είναι στημένη μια καλολαδωμένη μηχανή που το μόνο που ξέρει να κάνει και το κάνει πολύ καλά είναι να αναπαράγει το σάπιο, ανήθικο και βρόμικο σύστημα!  Σε κάθε τομέα της κρατικής υπόστασης αυτού του κρατικού μορφώματος. Να ευνοεί την οικογενειοκρατεία. Τους λίγους. Τους φίλους. Τους κολλητούς. Τους πρόθυμους. Τους κομματικούς εγκάθετους. Τους ατάλαντους. Να ευνοεί μόνον τους υπάκουους στο σύστημα. Να ανταμοίβει τους πρόθυμους. Τους ολίγιστους. Τους απάτριδες. Τους προδότες. Εκείνους που μπορεί να ελέγχει και να εκβιάζει.    

–          Εκτός αν βρεθεί η κατάλληλη πολιτική  ηγεσία, κατ επέκταση και εντός των κρατικών υπηρεσιών εκείνη η προσωπικότητα που θα εμπνεύσει. Το ίδιο και ένας ικανός επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας για να προσπαθήσει. Τουλάχιστον. Τότε και μόνον τότε, ίσως,  να αξιοποιήσει όλο αυτό το υλικό προκειμένου να εντοπίσει και να εστιάσει στα  λάθη. Στις παραλήψεις. Στις  σκοπιμότητες. Τις ιδιοτέλειες και τις εσωτερικές παθογένειες. Τα  συμφέροντα. Ξένα και ντόπια που λυμαίνονται και καταρακώνουν  αυτόν τον ευαίσθητο  κρατικό φορέα.

 

Στα της ΕΥΠ θα επανέλθουμε με τον δεύτερο κύκλο που ξεκινά σύντομα…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ1: θερμά ευχαριστώ όσους συνέβαλαν, ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο και προσωπική  συμβολή, στην ολοκλήρωση αυτού του «πρώτου κύκλου» της μεγάλης δημοσιογραφικής έρευνας. Ειδικώς οφείλω θερμότατες ευχαριστίες στην αείμνηστη Τζένη Λεβογιάννη για την εμπιστοσύνη της παρά την πικρή εμπειρία που είχε με συναδέλφους μου δημοσιογράφους και τον τρόπο που την “μεταχειρίστηκαν” όντως στο κρεβάτι του πόνου…Ας διαβιβαστούν στις θυγατέρες της… Κορίτσια να είστε υπερήφανες για την Μητέρα σας. Δεν ήταν μόνο Μητέρα σας ήταν και Πατριώτισα! Ήταν γνήσια Ελληνίδα!

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 2: κύριε Κώστα Αγγελάκη έγραψα τόσα για Εσάς… Μου οφείλετε την πρώτη και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη σας, μόλις πάρετε άδεια ή φύγετε εντελώς από αυτή την διεφθαρμένη κρατική υπηρεσία… δεν αξίζει δυστυχώς να επιμένετε. Και να δικαιωθείτε; να γυρίσετε πού;  Το παιχνίδι είναι στημένο…  Αλλά όμως –για να είμαστε δίκαιοι-  κάνατε και εσείς πολλά –μα πάρα πολλά λάθη(!)- κοιτάξτε γύρω σας. Δείτε ποιοι σας πολεμούν; Από τον κουμπάρο σας, Κλιτσίκα μέχρι τα υπόλοιπα «φυντάνια»… και αυτόν ακόμα τον Θ. Σ. ή άλλα παιδιά, δικά σας… του κόμματος και του στενού σας κύκλου…  Και άλλα πολλά λάθη ων ουκ έστι αριθμός. Λάθη στρατηγικής σε αυτό τον ανοιχτό  πόλεμο φθοράς εις βάρος σας..  Να μην παρεξηγηθώ. Το συμβόλαιο ηθικής και επαγγελματικής εξόντωσής σας, μεγάλο και πολλά τα λεφτά… Πολλά! Πάρα πολλά!  Όλοι ευεργετημένοι από εσάς τότε που είσαστε παντοδύναμος!

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ3: κ. Γιάννη Ρουμπάτη έμαθα πολλά… και  από εσάς…  και κυρίως να μην εμπιστεύομαι. ΚΑΝΕΝΑΝ! Διότι αυτή η πατρίδα το μόνο που ξέρει να  κάνει πολύ καλά είναι να  «τρώει τα παιδιά της»… όπως  ο Κρόνος. Καλά και πολλά, επιτυχή  ταξίδια να έχετε…     

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ Διαβάστε  & δείτε

GreekAmericanNewsAgency

Η βεντέτα Μ.Καρχιμάκη ,Κ. Βαξεβάνη με τον Κ.Αγγελάκη και το σκοτεινό παρασκήνιο…

“Κατέστρεψαν με μένος όσα η υπηρεσία(ΕΥΠ) έχτισε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον για την προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας”

Ράβε-ξήλωνε στην ΕΥΠ από τον νέο Διοικητή Γ. Ρουμπάτη

Άλλη μια δίκη της ΕΥΠ για την ΕΥΠ από τις δεκάδες που βρίσκονται σε εξέλιξη

Σχόλια, πληροφορίες και ρεπορτάζ για τον νέο Διοικητή της ΕΥΠ, Γιάννη Ρουμπάτη

Επιτέλους έρευνα για την ΕΥΠ

Αθώα ομόφωνα 9 στελέχη της ΕΥΠ. Κατέρρευσε η εναντίον τους σκευωρία από το βαθύ ΠΑΣΟΚ. Έρχονται νέες μηνύσεις και αγωγές!

Και όμως! Η Ελλάδα είχε αποσπασμένo πράκτορα στις Βρυξέλλες με εντολή (;) Γ. Παπανδρέου και της τότε διοίκησης της ΕΥΠ(Κων. Μπίκα –Φ. Παπαγεωργίου). Ε και; Τι έκανε για την προστασία της χώρας;

Συνεχίζεται η αλληλοφαγωμάρα στην ΕΥΠ

Ραδγαίες εξελίξεις στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων της ΕΥΠ

«Εμπόριο δεδομένων από στέλεχος της ΕΥΠ στη Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών BND!»

Οι συνδικαλιστικές εκλογές στην ΕΥΠ εκθέτουν τον Τσίπρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΗΝ ΕΥΠ!

Πράκτορες ξένων χωρών αλωνίζουν στην Ελλάδα

Νέα τροπή στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας του Κώστα Καραμανλή

Όργιο υποκλοπών και παρακολουθήσεων

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Με εντολή του έλληνα πρωθυπουργού μπλοκάρεται έρευνα για την απόπειρα δολοφονίας του Κ. Καραμανλή

Κύριε Δραβίλλα τολμήστε να κάνετε την ρήξη με το παρελθόν. Επανιδρύστε την ΕΥΠ. Επανασυστήστε την εκ θεμελίων.

Το στικάκι με τις απόρρητες συνομιλίες αμερικανών που υπέκλεψε η ΕΥΠ, οι “αντιδράσεις” του έλληνα Πρωθυπουργού & το υπόγειο παρασκήνιο

Που οδηγείται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ;

Τώρα όλοι “βλέπουν” όσα από τον Οκτώβριο του 2013 γράφουμε και αποκαλύπτουμε

Οφειλόμενη δημόσια εύφημο μνεία στην υπάλληλο της ΕΥΠ, Ευγενία (Τζένη) Λ.

«προστατέψτε την ΕΥΠ. Κινδυνεύουν οι ζωές των υπαλλήλων και συνεργατών της! Τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο η εθνική ασφάλεια της χώρας!»

Επειδή πολύς ο λόγος και τα ρεπορτάζ περί ΕΥΠ δείτε και αυτό..

Υπό διάλυση οι ελληνικές εθνικές “μυστικές” υπηρεσίες (ΕΥΠ)

Θρίλερ κατασκοπείας εναντίον της χώρας διερευνά ο ανακριτής Δημ. Φούκας

Το θέατρο του παραλόγου με την ΕΥΠ συνεχίζεται

Εισαγγελέας Βίδρα: ” ο Κώστας Αγγελάκης πρέπει να κηρυχθεί αθώος”!

CRASH τεύχος Απρίλιος 2014 : Σοβαρότατες αποκαλύψεις για την δράση πράκτορα της CIA στην Ελλάδα

Μ. Χρυσοχοϊδης Χ Γ.Παπαντωνίου=Παναγιώτης Παππάς

Δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως σε δημόσια θέα δίκη για τα εσωτερικά μυστικής υπηρεσίας!

Υποθεσή Χρυσή Αυγή ΙΙ: Το ερώτημα δεν είναι πόσα είναι τα βαλιτσάκια επισύνδεσης (παρακολουθήσεων-συνακροάσεων) της ΕΥΠ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ! Επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα τροπή στην δίκη του Κώστα Αγγελάκη

Απρόσμενη τροπή στην δίκη του πρώην διευθυντή κατασκοπίας της ΕΥΠ Κώστα Αγγελάκη

Την άκρη του νήματος αρχίζει να κρατά ο 3ος ειδικός ανακριτής Δημήτρης Φούκας για τα όσα συνέβαιναν στην ΕΥΠ επί Κ. Μπίκα – Φ. Παπαγεωργίου

Την βίαιη προσαγωγή του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Κ. Μπίκα διέταξε το Μονομελές Πλημελειοδικείο Αθηνών δικαστήριο*

Από το 2003 είχαν στήσει δίκτυο παρακολουθήσεων (εκτός ΕΥΠ) ξένες μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα!

Ποια είναι η υπάλληλος της ΕΥΠ Ευγενία Λ. που έφερε αναστάτωση σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα με τις καταγγελίες της ;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΠ: Γ. Παπανδρέου, Μιχάλης Καρχιμάκης, Κ. Μπίκας και Φ. Παπαγεωργίου σήμαινε διώξεις. Διάλυση της υπηρεσίας. Απειλές. Εθνική προδοσία.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ—–ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΕΥΠ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!!

Έτσι εκπαιδεύονται οι Έλληνες πράκτορες της ΕΥΠ!

Η ΕΥΠ παρακολουθούσε στενά τον Alex Rondo!

Πόθεν αντλείτε το δικαίωμα κ. Καρχιμάκη, να ασχολείστε (ακόμα) με την ΕΥΠ;

Έρχεται πολιτικός Αρμαγεδώνας από τις αποκαλύψεις στην δίκη του πράκτορα της ΕΥΠ Κώστα Α.

Σοβαρές πολιτικές διαστάσεις, με απρόβλεπτες εξελίξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, προσλαμβάνουν οι αποκαλύψεις για την ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ(ΕΥΠ).   

Σάλος στην ΕΥΠ από τις αποκαλύψεις . Έρχονται και άλλες ΕΔΕ; –

Ραγδαίες εξελίξεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ)

Ιδού τα στοιχεία κ.κ. Εισαγγελείς για να ξεκινήσετε την έρευνα σας στην ΕΥΠ –

Μπόχα και δυσωδία, διαπλοκή αλλά και θυμηδία προκαλούν οι συγκούσεις μέσα στην ΕΥΠ

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ): Χώρος επώασης σκανδάλων

Διαβάστε και αυτά

Υποθεσή Χρυσή Αυγή ΙΙ: Το ερώτημα δεν είναι πόσα είναι τα βαλιτσάκια επισύνδεσης (παρακολουθήσεων-συνακροάσεων) της ΕΥΠ

Αρχίζει να φαίνεται φως στο τούνελ της ΕΥΠ…

Αλωνίζουν οι πράκτορες της ΜΙΤ στην Αθήνα

Ποιοι (και γιατί;) παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια με την ΕΥΠ

“Ανύπαρκτη και επικίνδυνη η ΕΥΠ” για τον υπουργό της Ελλάδας, κ. Μ. Χρυσοχοϊδη…

Επιτέλους φτάνει πια με τους ανθρώπους του άθλιου πολιτικού συστήματος

Οι υποκλοπές της NSA & οι υποκλοπές στην Ελλάδα. Ο μεταξύ τους συνδετικός κρίκος

Δίωξη κατά προσώπων για υποκλοπές – σχέδιο δολοφονίας Καραμανλή

Η κομματική καμαρίλα εμπόδισε σκανδαλωδώς τον διασυνοριακό έλεγχο της χώρας από την ΕΥΠ

Η ΕΥΠ, κ. Δένδια & κ. Σαμαρά, πρέπει να διαλυθεί & να ξαναφτιαχτεί από την αρχή στα πρότυπα ανάλογων πετυχημένων υπηρεσιών

Quo Vadis κύριε Μιχάλη Καρχιμάκη;

ΕΥΠ: Συνδικαλιστική πρεμούρα στήριξης Μιχάλη Καρχιμάκη!

Για γέλια και για κλάματα ερώτηση για την ΕΥΠ στη Βουλή…

Όταν η ΑΥΓΗ κατηγορούσε τον Βαξεβάνη ότι είναι ΠΑΣΟΚος και τσάτσος της Διαμαντοπούλου

Διαλύονται τα δίκτυα πληροφοριών της ΕΥΠ!

Κοίτα ποιος μιλάει…

ΕΥΠ ή μήπως ΚΥΠ;

Άκρως απόρρητα κρατικά έγγραφα στο σπίτι του Καρχιμάκη

Η ΕΥΠ «τρώει» τα παιδιά της

Πού οδηγείται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Ποιους και πώς ενόχλησε ο Κώστας Αγγελάκης;

Η βεντέτα Μ. Καχριμάκη, Κ. Βαξεβάνη με τον Κ. Αγγελάκη και το σκοτεινό παρασκήνιο

Ξέσπασε κρίση στην ΕΥΠ

Εισαγγελέας Βίδρα: Ο Κ. Αγγελάκης πρέπει να κηρυχθεί αθώος

“Κατέστρεψαν με μένος όσα η υπηρεσία(ΕΥΠ) έχτισε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον για την προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας”

Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα

 

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! Κραυγή αγωνίας και απελπισίας για το μέλλον της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών! {ΝΕΑ} Αναφορά προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Παναγιώτα Φάκου.

Τζένη Λεβογιάννη: ένα λαμπερό αυτόφωτο αστραφτερό πολύτιμο Διαμάντι. Μια συνειδητοποιημένη Κρατική Υπάλληλος παράδειγμα προς μίμηση.

Έρευνα στην ΕΥΠ για εσχάτη προδοσία;

Όλα όσα θα έπρεπε να γνωρίζουν οι κ. Πανούσης και Ρουμπάτης (ΕΥΠ) για την υπόθεση «Νικήτα»

Στον Άρειο Πάγο η τελευταία πράξη του δράματος του μεγάλου πράκτορα της ΕΥΠ, Κώστα Αγγελάκη

Η περιπέτεια του ανώτατου στελέχους της ΕΥΠ, Κώστα Αγγελάκη εξελίσσεται σε υπόθεση Ντρέιφους

Η Υπόθεση Κώστα Αγγελάκη (της ΕΥΠ) και όσα αφήνει πίσω της… ως γκρίζα σκια

ΚΑΙ ΕΔΩ