Στα ελληνικά, ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2018