Εγκύκλιος Αρχιεπισκόπου Αμερικής για τα Χριστούγεννα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στη Χριστουγεννιάτικη εγκύκλιό του προς το ένθεο πλήρωμα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, αναλύει το μήνυμα και το νόημα της μεγάλης και σωστικής γιορτής της ενανθρώπισης του Θεού. Τονίζει πως «σήμερα ο κόσμος μας χρειάζεται το φως της γεννήσεως του Χριστού να λάμψει επί του σκότους».

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

«Προσφιλείς αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,

Χριστός γεννάται, δοξάσατε!

Στην ευλογημένη Εορτή των Χριστουγέννων χαιρόμεθα εν Κυρίω, καθώς διακηρύσσουμε στους ύμνους της: ο ουρανός και η γη σήμερον ηνώθησαν, τεχθέντος του Θεού. Σε μια θεϊκή και θαυμαστή πράξη της άφθονης χάριτός Του, ο Θεός χαμήλωσε τον ουρανό τόσο, ώστε να ακουμπήσει τη γη. Χαίρει όλη η δημιουργία, διότι απεκαλύφθη η αγάπη του Δημιουργού. Οι πύλες του Παραδείσου ανοίχθηκαν και πάλι, και το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας έγινε γνωστό. Η φάτνη μεταβάλλεται σε θρόνο των Χερουβείμ, διότι ο Θεός έχει ενδυθεί ανθρώπινη σάρκα.

Σε ολόκληρο τον κόσμο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί διακηρύσσουμε την αλήθεια αυτή μέσα από λατρευτικές εκδηλώσεις. Εξακολουθούμε να διακηρύσσουμε ότι διά της του Χριστού Γεννήσεως φανερώνεται ο Λόγος και κατοικεί ανάμεσά μας, Ον έθηκε κληρονόμον πάντων, δι’ ου και τους αιώνας εποίησεν (Εβρ. 1:2). Σήμερα ήλθε για τη σωτηρία μας. Ο Χριστός εισήλθε στην ανθρώπινη κατάστασή μας. Το λαμπρό φως του ουρανού λάμπει τώρα επί της Γης, φωτίζοντας τις καρδιές και διάνοιες όλων όσοι Τον υποδέχονται.

Οπως συγκεντρωνόμεθα να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό, ο ουρανός και η γη συνεχίζουν να αποτελούν μία ενότητα. Ενώθηκαν, καθώς άγγελος Κυρίου παρουσιάσθηκε στους ποιμένες για να τους αναγγείλει την καλή είδηση της γεννήσεως του Χριστού. Οι ουρανοί ανοίχθηκαν και εξαίφνης εγένετο συν τω αγγέλω πλήθος στρατιάς ουρανίου αινούντων τον Θεόν και λεγόντωνΖδόξα εν υψίστοις Θεώ και επί Γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία (Λουκ. 2:13-14). Σήμερα, ο ουρανός και η γη είναι ενωμένοι, όπως όταν οι Μάγοι εξ Ανατολής είδαν το άστρο Του ως σημείο της γεννήσεως του Βασιλέως των Ιουδαίων και έσπευσαν να Τον προσκυνήσουν.

Σήμερα ο κόσμος μας χρειάζεται το φως της γεννήσεως του Χριστού να λάμψει επί του σκότους. Ο κόσμος μας χρειάζεται να δει ότι ο ουρανός και η γη έχουν ενωθεί εν Χριστώ, προσφέροντας σε όλους τη χάρη του Θεού, τη σωτηρία και τον αληθινό σκοπό της υπάρξεως και του προορισμού μας. Η ένδοξη γέννησή Του ενώνει τον ουρανό και τη γη αποκαθιστώντας την κοινωνία μας με τον Θεό και υπερνικώντας την αποξένωση που προκάλεσε η αμαρτία. Και αυτή η θεϊκή αποκάλυψη μας δείχνει την οδό της επιστροφής μας στο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Θεού. Λαμβάνοντας σάρκα ανθρώπινη ο Χριστός αποκαλύπτει την οδό προς την αγιότητα, την ένωση του ουρανού και της Γης μέσα στον καθένα από εμάς.

Στην ευλογημένη και αγία αυτή ημέρα, ας γιορτάσουμε μαζί με τον Χριστό και Κύριό μας, ο Οποίος από την αγάπη Του για μας γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία και στεφανώνεται με δόξα και τιμή. Σας ζητώ, επίσης, την ημέρα αυτή όπως και τις επόμενες έως το νέο έτος, ο καθένας από σας να δεσμευθείτε ότι με τον τρόπο της ζωής σας θα προσφέρετε μαρτυρία της ενώσεως αυτής του ουρανού και της γης. Γεννήθηκε ο Χριστός! Καλούμεθα να Τον δοξάσουμε με ό,τι κάνουμε. Να γίνουμε σαν τους ποιμένες, οι οποίοι, αφού είδαν τον Χριστό υπέστρεψαν δοξάζοντες και αινούντες τον Θεόν επί πάσιν οις ήκουσαν και είδον (Λουκ. 2:20). Σε αυτή την ένδοξη Εορτή ας αντλήσουμε έμπνευση από το γεγονός ότι ο ουρανός και η Γη έχουν ενωθεί και ας σπεύσουμε να δοξάσουμε τον εν υψίστοις Θεόν και να μοιρασθούμε με όλους την θαυμαστή είδηση της γεννήσεώς Του για τη σωτηρία μας! Χρόνια πολλά σε όλους! Ευλογημένα Χριστούγεννα!».