ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ, ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ, ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ. CHRIST IS RISEN FROM THE DEAD, TRAMPLING DOWN DEATH BY DEATH, AND TO THOSE IN THE TOMBS, GRANITNG LIFE!