Αθήνα, 22 Ιουνίου 2006 
 

«Το νέο σχέδιο νόμου για το ΣΑΕ, που καταθέσαμε σήμερα, έχει ως στόχο την αναβάθμιση και την αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, ώστε να εκπληρώνει τη συνταγματική επιταγή που προβλέπει την ύπαρξή του. Στηριχτήκαμε στην εμπειρία που αποκτήθηκε τα 10 χρόνια λειτουργίας του, στην επί τετραετία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με τα όργανα του ΣΑΕ και τους εκπροσώπους της Ομογένειας και στην συναντίληψη των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους προκατόχους μου, τα τελευταία δέκα χρόνια, την ηγεσία της ΓΓΑΕ και τους συναδέλφους μου της Ειδικής Επιτροπής Αποδήμου Ελληνισμού της βουλής για την τόσο σημαντική δουλειά που είχαν κάνει και πάνω στην οποία στηριχτήκαμε για να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Επίσης θέλω να τονίσω την θετική συμβολή του κ. Άντυ Άθενς αλλά και όλων των μελών του Προεδρείου του ΣΑΕ για την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε». Με αυτά τα λόγια, ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Θεόδωρος Π .Κασσίμης έδωσε στη δημοσιότητα, σήμερα το σχέδιο νόμου για το ΣΑΕ, το οποίο κατέθεσε στη βουλή η υπουργός Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη.

«Είναι κοινή διαπίστωση, επεσήμανε ο κ. Θ. Π. Κασσίμης ότι η αξιολόγηση της μέχρι σήμερα λειτουργίας του ΣΑΕ καταδεικνύει την μη δραστηριοποίησή του στον θεσμικό του ρόλο ως γνωμοδοτικού και εισηγητικού οργάνου, η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό συνδέεται με την απουσία προσδιοριστικού πλαισίου. Στο παρόν νομοσχέδιο διασφαλίζεται ο θεσμικός ρόλος του ΣΑΕ με τον σαφή προσδιορισμό του πλαισίου, των ορίων και του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ενώ ορίζεται με σαφήνεια η οργανωτική δομή και η λειτουργία των οργάνων του ΣΑΕ.» 

Μερικές από τις σημαντικότερες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για το ΣΑΕ είναι οι ακόλουθες: 

Ø        Η θητεία των μελών των οργάνων του ΣΑΕ είναι 4ετής και κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερο από δύο θητείες στην ίδια θέση. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για όσους έχουν εκλεγεί από την ίδρυση του ΣΑΕ μέχρι σήμερα.

Ø        Κατοχυρώνεται η βασική αρχή της αντιπροσωπευτικότητας με την αύξηση του αριθμού των Περιφερειών από 4 σε 7 καθώς και των αντιστοίχων Συντονιστικών Συμβουλίων.

Ø        Δίδεται  έμφαση στη διεύρυνση της περιφερειακής βάσης με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία μέσω της σύγκλησης Περιφερειακών Συνελεύσεων, ανά διετία, και της εκλογής των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων ανά τετραετία στην περιφέρεια, δύο μήνες πριν την Τακτική Συνέλευση.

Ø        Καθιερώνεται συνάντηση στην Ελλάδα, μετά πάροδο 10 μηνών από την Τακτική Συνέλευση, του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων για την οριοθέτηση των στόχων και προτεραιοτήτων ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΣΑΕ. Σ΄αυτήν μετέχουν επίσης προσωπικότητες του αποδήμου ελληνισμού –σε ποσοστό μέχρι 25%- μετά από πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής, του ΣΑΕ και της ΓΓΑΕ.

Ø        Καταργείται η εκλογή αναπληρωτού Προέδρου  και καθιερώνεται η εκ περιτροπής άσκηση των αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Προέδρου εκ των επτά Συντονιστών των Περιφερειών.

Ø        Στο Προεδρείο του ΣΑΕ μετέχει – χωρίς δικαίωμα ψήφου- εκπρόσωπος της νεολαίας , εκ περιτροπής από την Περιφέρεια που ασκεί τα καθήκοντα Αναπληρωτού Προέδρου.

Ø        Προβλέπεται η ύπαρξη εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της κάθε Περιφέρειας.

Ø        Με απόφαση της κάθε Περιφερειακής Συνελεύσεως καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία Δικτύων.

Ø        Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις , για την τρέχουσα περίοδο, θα συγκληθούν εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου και η Τακτική Συνέλευση το πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου. Η Σύνθεση των συγκεκριμένων Συνελεύσεων θα είναι όμοια με εκείνην που ίσχυσε το 2003, ενώ ο αριθμός των μελών της Τακτικής Συνελεύσεως ορίζεται σε 450, πλέον των νεοεκλεγέντων μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων η θητεία των οποίων αρχίζει την πρώτη ημέρα του επομένου έτους.

Ø        Πρόταση Προϋπολογισμού του ΣΑΕ υποβάλλεται, από το Προεδρείο, τον Νοέμβριο κάθε έτους. Οι επιχορηγήσεις της λειτουργίας και των δράσεων των οργάνων γίνονται μετά από υποβολή προϋπολογισμού και με υποχρέωση απολογισμού. Η νομιμότητα των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση ελέγχεται από τη ΓΓΑΕ μέσω Ορκωτών Λογιστών

 

Σε κρίση η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης

Εν τω μεταξύ σήμερα δυο εβδομάδες σχεδόν μετά τις εκλογές της 4ης Ιουνίου  και αφού έχει προηγηθεί μεγάλος θόρυβος επί ένα χρόνο και πλέον  από τα γεγονότα και τις εξελίξεις που προηγήθηκαν και επί μακρόν παρουσιάζονταν επιλεκτικά  σε μερίδατου  ομογενειακού Τύπου (Greek News)  και αφού πρώτα προηγήθεικαν οι αποκαλύψεις στην Ελλάδα από  στις εφημερίδες ΠΑΡΟΝ, ΑΠΟΨΗ, ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, το Greek American News Agency  και τελευταία  στο ΚΑΛΑΜΙ(www.kalami.net) και στην νέα ομογενειακή εφημερίδα 168 ΩΡΕΣ(www.168ores.com)  τα θλιβερά γεγονότα στη Νέα Υόρκη που αφορούν  στην ομοσπονδία Ελληνικών σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, σήμερα μόλις η κρατική ΕΡΤ μετέδωσε την είδηση για τις εκλογές και την δυσάρεστη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αποτέλεσμα της οποίας προϋπήρξαν θλιβερά γεγονότα και εξελίξεις που πεισματικά αποσιωπούσαν αρκετά  ΟΜΜΕ και  αρνούταν να μεταδώσουν άλλα υποτιθέμενα Ομοεγενειακά ΜΜΕ ηλεκτρονικά και έντυπα στη Νέα Υόρκη και αλλού…  Ιδού και η σχετική είδηση όπως έχει αναρτηθεί στο σχετικό κόμβο με τα ομογενειακά νέα της ΕΡΤ :   
Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης, στην οποία συμμετέχουν όλοι σχεδόν οι ομογενειακοί φορείς της πόλης, εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο, μέσα από έντονες αντιπαραθέσεις και με εμφανή τα σημάδια της κρίσης.
Η εφορευτική επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσμα των εκλογών της 4ης Ιουνίου, στις οποίες συμμετείχε μόνο ένας συνδυασμός, καθώς ο δεύτερος συνδυασμός που διεκδικούσε τις 21 θέσεις του συμβουλίου κηρύχθηκε έκπτωτος, αφού έμεινε μόνο με 19 υποψηφίους.
Πρόεδρος επανεκλέχθηκε ο Νίκος Διαμαντίδης, ενώ ο τέως γενικός γραμματέας και επικεφαλής του συνδυασμού που δεν συμμετείχε τελικά στην εκλογική διαδικασία, Πέτρος Γαλάτουλας, παρέδωσε στο νέο γενικό γραμματέα Δημήτριο Δημητρίου τα αρχεία της Γραμματείας. Η «διάσπαση», όπως χαρακτηρίζεται από μερίδα μελών της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων, οδηγείται στα αμερικανικά δικαστήρια, καθώς έχει κατατεθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας της Νέας Υόρκης προσφυγή από τους αποκλεισθέντες, οι οποίοι θεωρούν «παράνομο και αντικαταστατικό» τον αποκλεισμό του συνδυασμού τους.
Η ένσταση τους στηρίζεται επίσης και σε «άλλες παρατυπίες», όπως ισχυρίζονται, από μέρους της εφορευτικής επιτροπής, την οποία κατηγορούν για «μεροληπτική στάση». Από την άλλη πλευρά, τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου τονίζουν ότι «δικηγόροι τους διαβεβαιώνουν ότι από τη στιγμή που υπάρχει δημοκρατικά εκλεγμένη εφορευτική επιτροπή και το καταστατικό μιλά για ολοκληρωμένα ψηφοδέλτια 21 ατόμων, η απόφαση ήταν έγκυρη και νόμιμη».
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εφορευτικής επιτροπής, επί 97 ομογενειακών φορέων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής, με 197 αντιπροσώπους, ψήφισαν τελικά μόνο 55 φορείς και 92 αντιπρόσωποι.
Συνεδριαζουν  οι νέοι του Σ.Α.Ε.
Στη Θεσσαλονίκη τώρα,  συνεδριάζουν τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού Περιφέρειας Ευρώπης.
Στις 24-25 Ιουνίου οι νέοι της Σ.Ε. θα συνεδριάσουν στα γραφεία του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, για να συζητήσουν θέµατα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους Έλληνες νέους της διασποράς, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο νέο εκτελεστικό νόµο που αφορά στη λειτουργία του ΣΑΕ.
Θα συζητήσουν επίσης για τη δραστηριοποίηση των Ελλήνων νέων στην Ευρώπη, την προβολή των δράσεων της νεολαίας, την καταγραφή των Ελλήνων νέων στην Περιφέρεια Ευρώπης, τη συνεργασία µε υπάρχουσες οργανώσεις νέων, τη διατήρηση και καλυτέρευση της νεανικής πύλης τους στο διαδίκτυο (www.yourope.gr).
Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί ο νέος εκτελεστικός νόµος όπου οι εκπρόσωποι των νέων των χωρών της Ευρώπης θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν θέση και να εκφράσουν τους προβληµατισµούς και τις προτάσεις τους.
Οι δραστήριοι νέοι από όλη την Ευρώπη έχουν σκοπό να θέσουν τους στόχους και τις προτεραιότητές τους για το µέλλον της νεολαίας του ΣΑΕ της Περιφέρειας που εκπροσωπούν και η οποία φαίνεται να µπαίνει σε νέα τροχιά.
Κατά το διήµερο θα παραβρίσκεται στη συνεδρίαση και ο Αντιπρόεδρος του ΣΑΕ και Συντονιστής της Περιφέρειας Ευρώπης, κ. Άγγελος Ασλανίδης που θα ενηµερώσει τη Σ.Ε. Νεολαίας για τα συµπεράσµατα της πρόσφατης συνεδρίασης του Συντονιστικού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Ευρώπης.
Θα λάβουν επίσης µέρος εκπρόσωποι της ΓΓΑΕ που θα κοινοποιήσουν στους νέους τρέχοντα Ευρωπαϊκά προγράµµατα που απευθύνονται στις ηλικίες που εκπροσωπούνται από τη Συντονιστική Επιτροπή.
ΠΗΓΗ: ΥΠΕΞ/ΓΓΑΕ/ΕΡΤ