Στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου 2006, συνέρχεται η Περιφερειακή Συνέλευση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Ευρώπης, στο ξενοδοχείο CORAL BEACH στην Πάφο.  

Η Συνέλευση θα ασχοληθεί με την Παιδεία και τον Πολιτισμό των Αποδήμων Ελλήνων, με Κοινωνικά θέματα, τη Νεολαία και τα Δίκτυα του Απόδημου Ελληνισμού. Επίσης, θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Συντονιστή και μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου της Περιφέρειας και θα συζητηθούν θέματα εσωτερικής λειτουργίας του. Οι Σύνεδροι θα ενημερωθούν για το Κυπριακό από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Στη Συνέλευση συμμετέχουν περίπου διακόσιοι Έλληνες ή/ και Ομογενείς που ζουν και εργάζονται στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης.  Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κύριος Δημήτρης Χριστόφιας θα χαιρετήσει τη Συνέλευση και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών της, την Παρασκευή, στις 11:30π.μ.