Ένα σημαντικό κείμενο που αξίζει να διαβαστεί…

http://www.opendemocracy.net/faith-catholicchurch/pope_patriarch_4151.jsp