Ο Κώστας Δημητρίου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Γερμανίας, θα είναι υποψήφιος για τη θέση του Ταμία στο Παγκόσμιο ΣΑΕ.  Σε συνέντευξή του, ο 42χρονος επιστήμονας από την Κολωνία υπογραμμίζει τη σημασία ενός αντιπροσωπευτικού ΣΑΕ αλλά και της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών του.

ΕΡ: Κ. Δημητρίου βρισκόμαστε ενώπιον της 6ης Παγκόσμιας Συνέλευσης του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και τα πρωτοβάθμια όργανά της διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση του.
11 χρόνια αργότερα, πως αξιολογείτε την προσφορά του ΣΑΕ;
Όπως όλα τα μεγάλα εγχειρήματα, έτσι και το ΣΑΕ έπρεπε και πρέπει να περάσει από διάφορες φάσεις, μέχρι να καταστεί αυτό που θέλει και πρέπει να είναι, δηλαδή Συμβούλιο του Αποδήμου Ελληνισμού. Η ίδια η ίδρυσή του ήταν δύσκολη. Ένας πραγματικός τοκετός. Οι στόχοι του, η λειτουργία του και  χαρακτήρας του δεν είχαν διασαφηνιστεί.
Η ουσιαστική επαφή του με τον απόδημο Ελληνισμό δεν είχε διασφαλιστεί. Είχαμε και έχουμε πρόβλημα αντιπροσωπευτικότητας. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα στο πεδίο της ανάπτυξης πρωτοβουλιών που θα βελτιώσουν τη θέση των αποδήμων Ελλήνων σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έγιναν λάθη.
Σημειώθηκαν στρατηγικά σφάλματα στην πορεία του. Για πολλά από αυτά ευθύνονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις, για άλλα ευθυνόμαστε εμείς οι απόδημοι. Δεν θέλω να μηδενίσω το έργο που έγινε, αλλά τηρουμένων των αναλογιών και των πόρων που δαπανήθηκαν, θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα. Τώρα γίνεται μια νέα αρχή. Σήμερα είμαστε νομίζω όλοι σοφότεροι. Ελπίζω ότι έχουμε διδαχθεί από τα λάθη μας. Το ΣΑΕ μπορεί και πρέπει να γίνει καλύτερο.
ΕΡ: Τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί το ΣΑΕ και θα αναβαθμιστούν οι δράσεις του;
Κατ` αρχήν θα πρέπει να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητά του. Θα πρέπει οι απόδημοι να δουν στο ΣΑΕ τον εαυτό τους. Η αναβάθμιση των περιφερειών είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση, καθώς αποκεντρώνονται οι λειτουργίες και ευνοείται η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων στη διαδικασία αξιολόγησης. Θα πρέπει όμως να δούμε σοβαρά το ζήτημα του τι εκφράζει κάθε φορέας και κάθε σύνεδρος.
Θα πρέπει να κρίνεται η αντιπροσώπευση από την ποιότητα της δουλειάς και τη μαζικότητα των οργανώσεων που απαρτίζουν το ΣΑΕ. Αυτά ως προς το τεχνικό μέρος. Υπάρχει όμως και το ζήτημα της ουσίας του ΣΑΕ. Χρειαζόμαστε ένα ΣΑΕ που θα μας ενθουσιάζει. Θέλουμε ένα Συμβούλιο που θα καταγράφει, θα αναλύει, θα αξιολογεί προβλήματα και ευκαιρίες και θα προτείνει επεξεργασμένες λύσεις. Οι απόδημοι Έλληνες απαιτούν από το ΣΑΕ να είναι δίπλα τους στα προβλήματά τους αλλά και στις μεγάλες στιγμές τους. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό που έχουμε.
ΕΡ: Πώς όμως θα επιτευχθεί στην πράξη αυτό; Η αναγνωρισιμότητα του ΣΑΕ εξακολουθεί να είναι χαμηλή.
Είναι χαμηλή, επειδή δεν βάλαμε το ΣΑΕ σε κάθε σπίτι. Μολονότι έγιναν κάποιες προσπάθειες να καταγραφούν τα κοινά σημεία και οι διαφορές της ελληνικής διασποράς σε κάθε περιοχή του κόσμου, περιορίστηκε το σχέδιο σε απλές αναφορές, χωρίς εμβάθυνση. Δεν αναπτύξαμε κριτήρια. Το ΣΑΕ δεν ανέλυσε σωστά τις «δεκάδες πραγματικότητες», στις οποίες ζουν οι Έλληνες. Δεν φρόντισε να πάρει από κάθε ομογενή αυτό που μπορεί να δώσει και το κυριότερο, δεν έδωσε στους συμπατριώτες μας αυτό που χρειάζονται.
Ο απόδημος Έλληνας και η απόδημη Ελληνίδα δεν αισθάνθηκαν την αναγνώριση της προσφοράς τους αλλά και των αναγκών τους από το ΣΑΕ. Σας υπενθυμίζω ότι στο πεδίο της δραστηριοποίησης των Νέων, που είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους του ΣΑΕ, έγιναν ελάχιστα βήματα. Το ΣΑΕ θα πρέπει να κινηθεί ταυτόχρονα τόσο στο «μικρο-πολιτικό» όσο και στο «μακρο-πολιτικό» επίπεδο. Τα περιφερειακά ΣΑΕ θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στις χώρες που δραστηριοποιούνται, αλλά και στα υπερεθνικά κέντρα. Σήμερα πολλές από τις αποφάσεις που μας αφορούν λαμβάνονται καλώς ή κακώς σε υπερεθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να είμαστε εκεί.
ΕΡ: Πως θα γίνει αυτό; Με ποιους τρόπους συγκεκριμένα;
Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Το πρόβλημα της ελληνόγλωσσης Παιδείας στις χώρες της Ευρώπης μπορεί να αντιμετωπισθεί και στο πλαίσιο της ΕΕ. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων που διασφαλίζουν για παράδειγμα την υποστήριξη της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, όπως πληροφορηθήκαμε έπειτα από σχετικές ερωτήσεις προς την Κομισιόν της ελληνίδας ευρωβουλευτού, Μαρίας Παναγιωτοπούλου Κασσιώτου. 
Το ΣΑΕ ως φορέας έκφρασης συμφερόντων των αποδήμων Ελλήνων θα πρέπει να αξιοποιήσει το ευνοϊκό αυτό πλαίσιο προκειμένου να διασφαλίσει σε όλα τα ελληνόπουλα την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας. Θα πρέπει όμως να είναι εκεί με συγκεκριμένο σχέδιο αλλά και συμμάχους. Ένα άλλο σημείο αφορά στην αξιοποίηση του παράγοντα «κινητικότητα» στην ΕΕ.
Οι εκατοντάδες ελληνικές συλλογικότητες της Ευρώπης θα μπορούσαν να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος προκειμένου οι απόδημοι Έλληνες μιας χώρας να έλθουν σε επαφή με τους συμπατριώτες τους σε μια άλλη. Να μάθουν ο ένας από τον άλλον, να ανταλλάξουν εμπειρίες και «συνταγές» επιτυχίας. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είμαστε παντού, στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στην Ουάσιγκτον. Αυτό δεν θα γίνει με ψευδεπίγραφα γραφεία-αντιπροσωπείες του ΣΑΕ, αλλά με πραγματική επικοινωνία. Πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς και αποτελεσματικοί.
ΕΡ: Μιλήσατε προηγουμένως για τις «διαφορετικές πραγματικότητες», στις οποίες ζουν οι απόδημοι Έλληνες. Πως θέλετε να συγκροτήσετε μια πολιτική με αυτή την ετερογένεια;
Θα πρέπει να σκεφτόμαστε σφαιρικά και να δρούμε τοπικά. Για να θυμηθούμε ένα πάντα επίκαιρο εναλλακτικό μήνυμα. Η ομογένεια έχει σε κάθε περιοχή του κόσμου τα προβλήματά της και τις επιτυχίες της. Αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο. Σε μερικές περιοχές ο Ελληνισμός είναι ισχυρότερος, όπως στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Αυστραλία.
Σε άλλες είναι πιο αδύναμος. Χρειάζεται βοήθεια τόσο στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο. Οι Έλληνες στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης χρειάζονται μια μεγάλη ώθηση για να ορθοποδήσουν. Έχουν ανάγκη από προγράμματα, όχι μόνο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ελληνομάθειας αλλά και προγράμματα ανάπτυξης επιχειρήσεων.
Η αγορά δεν ρυθμίζει τα πάντα από μόνη της. Και σας ρωτώ, πόσοι Έλληνες επιχειρηματίες έκαναν χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για να επενδύσουν σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης ή της Ασίας, όπου ζουν Έλληνες; Ελάχιστοι. Δεν θα μπορούσαμε να οργανώσουμε στη βάση ενός συντονισμένου σχεδίου την ανάπτυξη διαφόρων περιοχών, στις οποίες ζουν Έλληνες; Βλέπετε λοιπόν ότι είναι εφικτός ο συνδυασμός των διαφόρων πολιτικών που πρέπει να υιοθετηθούν. Το ίδιο ισχύει όμως και για Έλληνες που ζουν σε χώρες της δυτικής Ευρώπης και είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια, την κοινωνική υποβάθμιση και τον αποκλεισμό.
Δεν είμαι αιθεροβάμων. Γνωρίζω ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Θα πρέπει όμως να γίνει η αρχή. Θα πρέπει το ΣΑΕ να κάνει αυτή την αρχή. Θα πρέπει να μπει στο σπίτι του κάθε απόδημου Έλληνα.
ΕΡ: Γιατί αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα για τη θέση του Ταμία του ΣΑΕ;
Ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας για την επιτυχία ενός οργανισμού είναι η χρηστή διαχείριση και η βελτίωση των οικονομικών του. Από αυτό εξαρτάται όχι μόνο η οικονομική ευρωστία των συλλογικοτήτων αλλά και η διαφύλαξη του κύρους τους.
Με λίγα λόγια η χρηστή οικονομική διαχείριση είναι ένας από του σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν το έργο ενός φορέα. Συγκεκριμένα για το ΣΑΕ θα πρέπει να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι για το έργο του πόροι, να διατεθούν σωστά, με διαφάνεια και αντιστοιχία μεταξύ δαπανών και έργου. Όσο πιο καλή είναι η διάθεση των πόρων τόσο μεγαλύτερο και αποτελεσματικότερο θα είναι το έργο. Και στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή θα δραστηριοποιηθώ, κάνοντας χρήση της πολυετούς εμπειρίας μου στη διοίκηση φορέων και οργανώσεων.  
Ποιος είναι ο Κώστας Δημητρίου
Προσωπικά Στοιχεία
Γεννήθηκα το 1965 στην Κολωνία της Γερμανίας από γονείς μετανάστες με τόπο καταγωγής την Ήπειρο
Μετά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δίγλωσσα σχολεία στη Γερμανία, σπούδασα στην Ελλάδα, παίρνοντας το πτυχίο της Δασοπονίας και στη συνέχεια στη Γερμανία, όπου έλαβα το πτυχίο Πληροφορικής και Οικονομικών
Από την αποφοίτησή μου εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του University of Applied Sciences της Κολωνίας. 
Είμαι παντρεμένος κι έχω ένα παιδί
Δραστηριότητες
 • Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας -ΟΕΚ- (2003 έως σήμερα)
 • Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος της ΟΕΚ (2003 έως σήμερα)
 • Πρόεδρος του Ελληνο-γερμανικού Πολιτιστικού Κέντρου Κολωνίας (1997-1999)
 • Γραμματέας της Ελληνικής Κοινότητας Κολωνίας (1995-1997)
 • Συντονιστής του Προγράμματος "Tempus 2001" της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κολωνίας που αφορά στη συνεργασία με Πανεπιστήμια Γαλλίας, Γερμανίας, Ουγγαρίας, Πορτογαλίας, και Ρωσίας.
 • Πρόεδρος του ελληνικού Αθλητικού Συλλόγου Κολωνίας (1994-2003)
 • Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κολωνίας
Προτεραιότητες-Στόχοι
 • Κατοχύρωση της αντιπροσωπευτικότητας του ΣΑΕ.
 • Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Αποδήμων από τις χώρες διαμονής τους.
 • Βελτίωση της θέσης και της ποιότητας ζωής των Αποδήμων στις διάφορες περιοχές της υφηλίου.
 • Προαγωγή και αποφασιστική βελτίωση της Ελληνομάθειας των Αποδήμων.
 • Καταγραφή και ανάλυση προβλημάτων και επεξεργασία λύσεων.
 • Πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων τόσο στις χώρες που ζουν οι Απόδημοι όσο και στα υπερεθνικά κέντρα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Στήριξη της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους ομογενείς των εν λόγω χωρών.
 • Συμμετοχή στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εκπόνηση μελετών για θέματα που αφορούν τους Αποδήμους.
 • Έρευνα αγοράς για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και παράλληλη ενημέρωση των νέων που επιστρέφουν στη πατρίδα.
 • Μέριμνα για τα προβλήματα των Αποδήμων της τρίτης ηλικίας με ιδιαίτερη έμφαση στα συνταξιοδοτικά ζητήματα που εκκρεμούν.
Έχοντας ως αρχή το αρχαίο γνωμικό «δεί δε χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν εστι γενέσθαι των δεόντων», θεωρώ ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου του ΣΑΕ την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και την χρηστή διαχείριση των οικονομικών του οργανισμού, με ορθολογισμό, διαφάνεια και αντιστοιχία μεταξύ δαπανών και έργου.
Από το αξίωμα του Ταμία ΣΑΕ θα ρίξω το βάρος της δραστηριότητάς μου στον τομέα αυτόν, όπου θα μου είναι χρήσιμη η πολυετής πείρα που έχω αποκτήσει στη διοίκηση φορέων και οργανώσεων.
Ελπίζω να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μου και να στηρίξετε την υποψηφιότητά μου.
ert.gr