Του Δημήτρη Παπαγεωργίου

"Αλλάζουμε σελίδα και θέλουμε τους πάντες μαζί μας" Αποφασισμένος να πετύχει και να γράψει Ιστορία στην ηγεσία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), είναι ο Στέφανος Ταμβάκης. "Αν χρειαστεί θα τα αλλάξω όλα, για να γίνει το ΣΑΕ ο εκφραστής και του πιο απλού ομογενή σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκεται…". δηλώνει στον "Νέο Κόσμο" της Αυστραλίας  ο κ. Ταμβάκης.

Σε μια "εκ βαθέων" συζήτηση που είχαμε, λίγο πριν της ανατολής του νέου έτους (στο πιο ιστορικό σημείο της σύγχρονης Ελλάδας-την Πλατεία Συντάγματος-) παρουσία και του Συντονιστή του ΣΑΕ Αυστραλίας κ. Γιώργου Αγγελόπουλου, ο νεοεκλεγείς πρόε-δρος, μας αποκάλυψε τα σχέδιά του και τις προθέσεις του για να καταστεί το ΣΑΕ ένα ενεργό όργανο χρήσιμο για ολόκληρο τον Ελληνισμό. Σαν έτοιμος, "από καιρό, από χρόνια" … ανάμεσα σε άλλα, τόνισε:

-Δίνουμε μεγάλη σημασία στην οργάνωση της νεολαίας μας.., η τρίμηνη στρατιωτική θητεία που πετύχαμε για τα παιδιά των αποδήμων, δεν είναι αρκετό και θα προωθή-σουμε και άλλα θέματα. Στα στρατιωτικά θέματα έχω ήδη κάνει συναντήσεις με ειδικούς στρατολόγους και θα προσπαθήσω να δημιουργηθεί υπηρεσία του ΣΑΕ στην Αθήνα ώστε ο κάθε απόδημος να μπορεί να επικοινωνεί μαζί της για κάθε στρατιωτικής φύσης θέμα και να παίρνει άμεσες απαντήσεις.

Θέλουμε, τους επιστήμονες, τους επιχειρηματίες και γενικά όλες τις κοινωνικές και ε-παγγελματικές ομάδες να συμμετάσχουν στο ΣΑΕ και ήδη θα κληθούν από τους συντο-νιστές μας να εκφράσουν τις απόψεις τους και να οργανωθούν μέσα στις τάξεις του ΣΑΕ". Και με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Λημνιακής καταγωγής Αλεξανδρινός επιχειρηματίας, δηλώνει:

"Για τα επόμενα 4 χρόνια μετέφερα όλες τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες στον εξάδελφό μου, για να αφοσιωθώ απόλυτα στον απόδημο Ελληνισμό και την πατρίδα. Είμαι αποφασισμένος, μαζί με τους συνεργάτες μου να καταστήσουμε το ΣΑΕ σημαντι-κό όργανο του Ελληνισμού και να το αισθάνεται δικό του και ο πιο απλός ομογενής.

Δεν θα είμαστε απλά μια γραφειοκρατική οργάνωση του Ελληνικού δημοσίου. Θα γί-νουμε οικονομικά αυτόνομοι, με χορηγίες, δωρεές και θα οργανώσουμε υπηρεσίες που θα είναι ευέλικτες στην προώθηση και επίλυση των διαφόρων θεμάτων και δεν θα χά-νονται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Αγκαλιάζουμε όλους τους Έλληνες και πι-στεύω σύντομα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη όλων. Προσωπικά το λέω ότι αν το ΣΑΕ δεν γίνει ένα Σώμα που θέση θα έχουν όλοι οι απόδη-μοι και δεν θα στηριζόμαστε απλά στην κεφαλή του (όπως θεωρείται σήμερα) σας το λέω ειλικρινά κ. Παπαγεωργίου και κ. Αγγελόπουλε, θα φύγω.

Ήρθα για να δουλέψω να προσφέρω έργο και όχι να περνάω την ώρα μου και να το παίζω πρόεδρος". Σωστός χείμαρρος ο νέος πρόεδρος δε σταματά να μας αραδιάζει τις συναντήσεις που είχε με πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς, νομικούς και άλλους παράγοντες της Ελλάδας και τα σχέδιά του που θα οδηγήσουν προς την επιτυχία. Μιλά για νέα σχέδια, για ιστοσελίδες του ΣΑΕ που θα επικοινωνούν όλοι, για χορηγίες οργανισμών και οργανώσεων και το κάθε σχέδιο είναι σωστά τοποθετημένο και τεκμη-ριωμένο. Και το πιο ευχάριστο είναι ότι τα όσα λέει τα πιστεύει και λέει και τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν. Αυτά που μια ζωή ζητούσαμε σαν απόδημοι μέσα από τις εφημερίδες και τα ραδιόφωνα έρχεται να τα δώσει σάρκα και οστά ο κ. Ταμβάκης…

Στο ίδιο μήκος κύματος μίλησε και ο συντονιστής Αυστραλίας κ. Γιώργος Αγγελόπουλος θερμός υποστηρικτής του κ. Ταμβάκη, όπως και οι περισσότεροι αντιπρόσωποι της Αυ-στραλίας που στήριξαν σχεδόν σύσσωμοι την υποψηφιότητα του στο πρόσφατο συνέ-δριο που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από τις 8-10 Δεκεμβρίου 2006. Ο κ. Αγγελόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα με τον πρόεδρο και ήδη αμέσως με-τά την Πρωτοχρονιά θα κληθούν όλοι σε μια νέα εκστρατεία για αναβάθμιση του έργου του ΣΑΕ της Ωκεανίας. "Δεν περισσεύει κανένας", δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ Αγγελόπουλος και καλεί τους πάντες να παρουσιάσουν ιδέες προτάσεις και αιτήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του ΣΑΕ.

"Με επικεφαλής τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του ΣΑΕ θα κληθούν ομάδες και ά-τομα σε κάθε πολιτεία να οργανώσουν προσωρινούς συνδέσμους του ΣΑΕ και να κατα-θέσουν προτάσεις και ιδέες, για την προώθησή τους και επίλυσή τους". "Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίστηκε για το ΣΑΕ", είπε ο κ. Αγγελόπουλος, "σε όλα τα αιτήματα που κατατίθενται από την προεδρία του ΣΑΕ, πρέπει οι υπουργοί να δί-νουν απαντήσεις μέσα σε 60 ημέρες. Θα κάνω το παν, είπε, ώστε η φωνή του κάθε Έλ-ληνα της Αυστραλίας να ακούγεται" και κάλεσε τον Ελληνισμό να αγκαλιάσει το νέο ΣΑΕ και να εργασθεί για την αναδιοργάνωσή του ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διά-στημα να γίνει πιο λειτουργικό και αποδοτικό.

 "Γνωρίζω τα παράπονα και την απογοήτευση που παρατηρούνταν μέχρι τώρα μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και άλλους φορείς των παροικιών μας για το ΣΑΕ", δήλωσε ο κ. Αγγελόπουλος, "αλλά είναι καιρός όλα αυτά να ξεπεραστούν και ο νέος χρόνος, πέρα από τις οικογενειακές και προσωπικές επιτυχίες του καθενός, να δώσει μια νέα πνοή και ένα λαμπρό μέλλον για όλο τον Ελληνισμό και το ΣΑΕ".

 http://www.neoskosmos.com.au/070104/nk/omogeneia/omogeneia_index.shtml