Την έκθεση με τίτλο «Πολύχρωμοι Θεοί» υποδέχεται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στις 29 Ιανουαρίου 2007. Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου το 2004 και στη συνέχεια και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η έκθεση αυτή βασίστηκε σε ιδέα που γεννήθηκε πριν από 17 χρόνια και στηρίχθηκε στις έρευνες που έκανε το Πανεπιστήμιο του Μονάχου από το 1982 σχετικά με τον επιχρωματισμό των αρχαίων γλυπτών.  

Τα αρχαία γλυπτά, όπως σήμερα μας διασώζονται από την αρχαιολογική σκαπάνη είναι λευκά και κάποια από αυτά σώζουν αποσπασματικά ίχνη χρωμάτων σε τμήματα της επιφάνειάς τους. Για την ανίχνευση χρωματικών κατάλοιπων σε αρχαία γλυπτά αναπτύχθηκαν νέες ερευνητικές μέθοδοι και ακολουθήθηκαν πολύ προσεκτικές αναλύσεις προκειμένου να ανασυσταθούν τα αρχικά χρώματα με αρκετή ασφάλεια.  

Όταν αυτό κατέστη δυνατόν, αποδόθηκαν σε εκμαγεία γνωστών γλυπτών της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας τα χρώματα που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας κοσμούσαν αρχικά τα γλυπτά αλλά δεν διασώθηκαν έως τις μέρες μας.   Στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν εξαρχής τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών να μην αποτελέσουν αντικείμενο μόνο επιστημονικών συζητήσεων αλλά να δημοσιοποιηθούν άμεσα στο ευρύ κοινό.

Έτσι, παρόλο που γνωρίζαμε ότι τόσο τα αγάλματα όσο και οι ναοί των αρχαίων Ελλήνων ήταν χρωματισμένοι, δεν είχε καταστεί δυνατόν μέχρι την υλοποίηση αυτής της έκθεσης να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της αρχικής τους όψης, η όποια είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που βλέπουμε σήμερα στους αρχαίους ναούς και στα αγάλματα που φιλοξενούνται στα μουσεία όλου του κόσμου.  

Η έκθεση αυτή, εκτός από το εξαιρετικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει για την επιστημονική κοινότητα, καθώς ουσιαστικά συνοψίζονται σε αυτήν τα πορίσματα μακροχρόνιων ερευνών και αναλύσεων, είναι και εκπαιδευτική για το ευρύ κοινό το οποίο παρόλο που έχει εικόνες και προσλαμβάνουσες για την αρχαία γλυπτική και ναοδομία, αγνοεί αυτήν την πολύ σημαντική παράμετρο του χρώματος που αλλάζει εντελώς την αισθητική αποτίμηση των έργων.  

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν 21 εκμαγεία από γνωστά αγάλματα, όπως κορμός θωρακοφόρου από την Ακρόπολη αρ. 599, κεφαλή Εφήβου της Γλυπτοθήκης του Μονάχου, η Πεπλοφόρος αρ. 679 της Ακρόπολης, ο Λέων του Λουτρακίου κ.λπ., από επιτύμβιες στήλες, όπως του Αριστίωνος, του Παραμυθίωνος κ.λπ., από αετωματικά γλυπτά, όπως εναέτιες μορφές από το ναό της Αφαίας, αλλά και η ανατολική ζωφόρος των Σιφνίων, τμήματα της «Σαρκοφάγου του Μεγάλου Αλεξάνδρου» και δείγματα φυσικών χρωμάτων.

Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της έκθεσης, και σε διαφοροποίηση από το περιεχόμενό της όπως αυτή παρουσιάστηκε ως τώρα σε άλλες χώρες, δίπλα στα επιχρωματισμένα εκμαγεία παρουσιάζονται και 51 πρωτότυπα έργα του Μουσείου από όλες τις κατηγορίες: 29 γλυπτά, όπως αγάλματα, του καθιστού Διονύσου Γ 3711, άγαλμα λέοντος Γ 15241, η Αθηνά του Βαρβακείου Γ 129, επιτύμβιες στήλες, αναθηματικά ανάγλυφα, φατνώματα από το ναό της Αθηνάς Σουνιάδος Δ 959 και Δ 747 κ.λ.π. Επίσης, θα εκτεθούν 4 κυκλαδικά ειδώλια, όστρεο με μπλε χρώμα, καθώς και κυκλαδικά φιαλίδια με χρώμα από την Προϊστορική Συλλογή.

Από τη Συλλογή των Αγγείων περιλαμβάνονται 5 λευκές λήκυθοι, 1 κρατήρας και 6 πήλινα ειδώλια της Κλασικής Εποχής.   Η έκθεση συνοδεύεται και από επιστημονικό κατάλογο και θα διαρκέσει έως τις  25 Μαρτίου 2007.