ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

 http://www.hillaryclinton.com/feature/in/ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΙΔΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ

http://www.google.com/news?ncl=1112887596&hl=en