Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Θεοδ. Κασσίμης και ο Πρέσβης της Γεωργίας στην Ελλάδα κ. Chumburidze υπέγραψαν, σήμερα, Συμφωνία Προξενικής Συνεργασίας Ελλάδος-Γεωργίας, η οποία προβλέπει την ίδρυση Γενικού Προξενείου της Γεωργίας στην Θεσσαλονίκη και τη δυνατότητα ίδρυσης ελληνικού Γενικού Προξενείου στο Βατούμι.

Ο Πρέσβης της Γεωργίας επανέλαβε την πρόσκληση του Υφυπουργού Εξωτερικών της Γεωργίας κ. Chechelashvili προς τον κ. Θ. Κασσίμη να επισκεφτεί την Γεωργία.

Από την πλευρά του ο κ. Κασσίμης ευχαρίστησε για την πρόσκληση και τόνισε ότι πρέπει να επισπευθεί η ολοκλήρωση και η υπογραφή της συμφωνίας αστυνομικής συνεργασίας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα προβλήματα ασφαλείας τα οποία αντιμετωπίζουν οι ομογενείς μας στην περιοχή της Τσάλκα.