Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στις εργασίες της Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (πρώην Διαβαλκανικής Συνεργασίας).

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, στις 1-2 Μαρτίου, η οποία ανέλαβε ως γνωστόν την Προεδρία  της Διαβαλκανικής Συνεργασίας (SEECP) μετά από τη χώρα μας. Βασικό ζήτημα των εργασιών θα είναι η περαιτέρω προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και η ενίσχυση της SEECP ενόψει της διαδικασίας μετεξέλιξης του συμφώνου σταθερότητας και της αντικατάστασης του από το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας.