Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού διοργανώνει και εφέτος το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Παιδιών της Ελληνικής Διασποράς στην Ελλάδα, σε κατασκηνώσεις της, με στόχο τη διαφύλαξη και ενίσχυση της πολιτιστικής τους ταυτότητας και τη σύσφιξη των δεσμών τους, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τη χώρα καταγωγής τους.

Σε σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, ανακοινώνεται η συμμετοχή 10 παιδιών από τη Νέα Υόρκη στο πρόγραμμα φιλοξενίας Ελληνοπαίδων της Διασποράς στην κατασκήνωση  της ΓΓΑΕ στην Επανομή Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα από 9 έως 28 Ιουλίου 2007.

Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και μυθολογίας, εκδρομές και επισκέψεις σε ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και άλλα αξιοθέατα, παρακολούθηση μουσικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών παραστάσεων, διδασκαλία παραδοσιακών τραγουδιών, χορών και θεάτρου, θαλάσσια μπάνια, αθλοπαιδιές, ζωγραφική και χειροτεχνία.

Όλες οι δαπάνες της αεροπορικής μετακίνησης (από τα οριζόμενα σημεία εκκίνησης), προς και από την Ελλάδα και της φιλοξενίας (διαμονή, διατροφή, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα και στις εκδρομές) καλύπτονται από τη ΓΓΑΕ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά Ελληνικής καταγωγής, τα οποία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο ένας τουλάχιστον εκ των γονέων να είναι ελληνικής καταγωγής. -Να είναι ηλικίας από 8 έως 12 ετών – παιδιά που δεν θα έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους κατά τη μετακίνησή τους προς την Ελλάδα.

-Τα παιδιά να θέλουν και να μπορούν να ενσωματωθούν στην κατασκηνωτική ζωή.

-Να μην είναι τέκνα εργαζομένων του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό (εξαιρούνται τέκνα του επιτόπιου προσωπικού), καθώς και Ελλήνων προσωρινώς διαβιούντων εκτός Ελλάδας.

Για την υποβολή αιτήσεων και περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 έως 15:00 στο Γραφείο Συντονιστού Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Ν. Υόρκη.

 (υπεύθυνος κ. Κωνσταντίνος Χριστοφοράτος, τηλ.: 212-8792044 ή 212-7371190).