Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής μετά το τέλος της δεύτερης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παραχώρησε συνέντευξη για τα όσα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στις Βρυξέλλες.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή:

 

 "Η κύρια θεματική των συζητήσεων μας, κατά τη διάρκεια του φετινού εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήταν η Ενέργεια και οι Κλιματικές Αλλαγές.  Τα θέματα αυτά απασχολούν σήμερα έντονα τον Ευρωπαίο πολίτη και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά του. Η σταθερή παρουσία τους στην ατζέντα των τελευταίων Συνόδων Κορυφής αντανακλά τη βούληση όλων των κρατών μελών για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής ασφάλειας, σε συνδυασμό με την επιτυχή αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, λάβαμε σημαντικές  αποφάσεις και καθορίσαμε φιλόδοξους στόχους σε μια σειρά από θέματα, όπως η διεύρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η μείωση των εκπομπών αερίων διοξειδίου του άνθρακα,  επιβεβαιώνοντας έτσι στην πράξη ότι η ΕΕ βρίσκεται στην πρωτοπορία για την αντιμετώπιση του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υιοθετήσαμε το συνεκτικό Σχέδιο Δράσης 2007-2009 για την Ενέργεια, το οποίο προβλέπει μέτρα που πρέπει να αναληφθούν από τα κράτη-μέλη επί νευραλγικών τομέων, όπως η ασφάλεια του εφοδιασμού, η επίσπευση της Κοινής Προσέγγισης  για την Εξωτερική Ενεργειακή Πολιτική και η θέσπιση Στρατηγικού Σχεδίου για τις Ενεργειακές Τεχνολογίες.  

Στην Ελλάδα εφαρμόζουμε μία ολοκληρωμένη πολιτική, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έχει αναφέρει τη δέσμη των μέτρων. Ενδεικτικά, αναφέρω ορισμένα βασικά από αυτά:

  • Προχωρήσαμε στην αναθεώρηση του ισχύοντος Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων φαινομένου θερμοκηπίου, προκειμένου να θεσπίσουμε νέα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου της χώρας. Η σχετική πρόταση αναθεώρησης τέθηκε σε διαβούλευση από τις αρχές Δεκεμβρίου 2006. Η οριστικοποίηση της αναθεώρησης του Εθνικού Προγράμματος θα γίνει εντός του επόμενου διμήνου.
  • Καταρτίσαμε και εφαρμόζουμε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Ρύπων για την περίοδο 2005-2007, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ακριβώς το είχαμε υποβάλει και το οποίο προβλέπει μείωση των εκπομπών ρύπων θερμοκηπίου κατά 2,1%.
  • Για την περίοδο 2008-2012 προτείνουμε ακόμη αυστηρότερη κατανομή, μέσω του 2ου Εθνικού Σχεδίου Κατανομής, το οποίο καταρτίσαμε και υποβάλαμε εμπροθέσμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν ένα από τα δέκα Σχέδια κρατών-μελών που υποβλήθηκαν εγκαίρως, την 1η Σεπτεμβρίου 2006. Με το 2ο Εθνικό Σχέδιο απαιτήσαμε από 150 πλέον επιχειρήσεις να μειώσουν κατά 8,9% τις εκπομπές τους κατά την ίδια περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά ακόμα μεγαλύτερη μείωση των συνολικών εκπομπών προς κατανομή για την περίοδο 2008-2012, όπως ζητά και από τα άλλα κράτη. Για την περαιτέρω μείωση έχουμε υποβάλει τις παρατηρήσεις μας και περιμένουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Προχωρούμε τη θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο δώσαμε προς διαβούλευση και με το οποίο πιστεύουμε ότι θα προωθηθεί γρήγορα η παραγωγή Πράσινης Ενέργειας, από 11% που είναι σήμερα, σε 20% το 2010 και 30% το 2020. Έχουμε θέσει σε λειτουργία το Μητρώο Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, το οποίο θεωρείται ως ένα βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2006, η Ελλάδα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο. Βεβαίως, χρειάζεται συνεχής προσπάθεια. Θέλω όμως να τονίσω ότι κάνουμε μία καλή και συστηματική δουλειά και θα είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας.

Τη δεύτερη μεγάλη θεματική των συζητήσεών μας αποτέλεσε η Στρατηγική της Λισσαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιτυχούς εφαρμογής των Εθνικών Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων, υιοθέτησε τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήσαμε τη λήψη μέτρων με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση της Εσωτερικής Αγοράς και της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, της προώθησης της απασχόλησης και της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.

Μου δόθηκε η ευκαιρία να επαναλάβω τη θέση μας για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ένωσης, μέσω της δίκαιης αμοιβής της εργασίας και τον καθορισμό ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών, θέση την οποία συμμερίζονται και άλλοι εταίροι μας.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου για να γίνουμε πιο παραγωγικοί, πιο ανταγωνιστικοί. Η πρόσφατη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έχουν δρομολογηθεί. Η Ελλάδα ενστερνίζεται πλήρως τις προσπάθειες της Ένωσης για ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης παγκοσμίως. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε προγραμματίσει. Ταυτόχρονα, διασφαλίζουμε ότι τα οφέλη από αυτή την ανάπτυξη διαχέονται σε όλη την κοινωνία.

Στην Ελλάδα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη εδώ και κάποια χρόνια. Ωστόσο, με την ανάληψη της διακυβέρνησης, το Μάρτιο του 2004, υπήρχαν σημαντικές αβεβαιότητες για τις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης. Αποφασίσαμε να δώσουμε τέλος στις πολιτικές του παρελθόντος και να προχωρήσουμε με ένα διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής. Ένα μείγμα βασισμένο στη δημοσιονομική προσαρμογή και διαφάνεια, καθώς και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτή η πολιτική είναι πλήρως συμβατή με τις αρχές που ακολουθούμε εδώ, στο Συμβούλιο, τα τελευταία χρόνια. Και μπορώ να πω τώρα ότι η προσπάθειά μας ανταμείβεται.

Η οικονομία μας συνέχισε τη γρήγορη ανάπτυξη, αλλά όχι πια βασισμένη στις δημόσιες δαπάνες. Η ανάπτυξη στηρίζεται πλέον στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων,  των εξαγωγών, που έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, και στις άμεσες ξένες επενδύσεις (2,2% του ΑΕΠ). Η ανεργία έπεσε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες στα τελευταία τρία χρόνια. Θέτουμε τις βάσεις για ισχυρή ανάπτυξη και στο μέλλον και μέρος της προσπάθειας αυτής στηρίζεται στη δημοσιονομική προσαρμογή που έχουμε επιτύχει. 

Συζητήσαμε, επίσης, το θέμα της βελτίωσης του κανονιστικού περιβάλλοντος, με στόχο την απλοποίηση της ευρωπαϊκής, αλλά και των εθνικών νομοθεσιών, μειώνοντας έτσι το διοικητικό βάρος και τη γραφειοκρατία.

Είχαμε, επίσης, την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα  της Διακήρυξης, που θα υιοθετήσουμε στο Βερολίνο την 25η Μαρτίου, με την ευκαιρία των εορτασμών για τα 50 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης.

Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχα την ευκαιρία να έχω  συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου και Πρόεδρο του Eurogroup κ. Juncker, καθώς και με τον Επίτροπο για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις κ. Almunia".  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω μία διευκρίνιση, ή περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την λεγόμενη Διακήρυξη του Βερολίνου. Η κυρία Μέρκελ τι παρουσίασε σε εσάς, στο γεύμα αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένα για το θέμα του Συντάγματος;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ακόμα δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, οριστικό κείμενο. Ακούγονται σκέψεις, που ήταν έναυσμα για διατύπωση απόψεων και θέσεων από τα κράτη – μέλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαμορφωθεί, με προοπτική τις επόμενες βδομάδες και την συνάντηση στο Βερολίνο.

Εμείς είμαστε μεταξύ εκείνων που έχουν τη θέση ότι θα πρέπει, έστω και εμμέσως, να υπάρχει αναφορά για την προοπτική της Συνταγματικής Συνθήκης. Βεβαίως αυτό είναι ένα ζήτημα που, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με την Διακήρυξη του Βερολίνου, αν και οφείλω να σας τονίσω ότι αυτό δεν θα είναι το τέλος του δρόμου. Θεωρώ σημαντικότερο ορόσημο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να σας ρωτήσω πάλι για το Βερολίνο. Πιστεύετε ότι στην Διακήρυξη που θα βγει στο Βερολίνο θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις που να δείχνουν ότι στο μέλλον υπάρχει χώρος και για την Τουρκία στην Ενωμένη Ευρώπη; Η μία πτυχή είναι αυτή. Και το δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν θέλετε να σχολιάσετε την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να κάνει κάποια βήματα σε ό,τι αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων στην Κύπρο.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να ξεκινήσω με το πρώτο. Καταρχήν – και είχα την ευκαιρία να το πω χθες στην σχετική συζήτηση που έγινε στην διάρκεια του δείπνου – όπως είναι γνωστό, η πολιτική μας είναι υπέρ της διεύρυνσης, της περαιτέρω διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ζήτημα γενικής πολιτικής και ως ζήτημα θεσμικό.

Θα θέλαμε αυτό να περιληφθεί και στην διακήρυξη του Βερολίνου, στο βαθμό βεβαίως που όταν λέμε διεύρυνση εννοούμε ανοιχτή πόρτα για χώρες που επιθυμούν να γίνουν μέλη, στο πλαίσιο βέβαια και στο βαθμό που θα εκπληρώσουν όλα τα προαπαιτούμενα, όλες τις προϋποθέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Και βέβαια αυτό αφορά και την Τουρκία, αλλά όχι μόνο την Τουρκία. Αφορά χώρες που μας ενδιαφέρουν επίσης πάρα πολύ, τις χώρες των Βαλκανίων.

Σε σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός που ρωτήσατε, θέλω να σας πω ότι εμείς το χαιρετίζουμε θερμά. Είναι μία ενέργεια, μία απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης μονομερής, θαρραλέα, μια ενέργεια υψηλής συμβολικής σημασίας, ουσιαστικής καλής θέλησης να προχωρήσει στην κατεδάφιση του οδοφράγματος στο κέντρο της παλαιάς πόλης της Λευκωσίας.  Και βεβαίως προσβλέπουμε στην ανταπόκριση της άλλης πλευράς, ώστε το σημείο της διόδου της οδού Λήδρας να γίνει από σημείο χωρισμού, όπως ήταν μέχρι σήμερα, σημείο και σύμβολο ελεύθερης επικοινωνίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε εργασίες Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δεν είθισται να συζητάμε θέματα εσωτερικού περιεχομένου, αλλά χθες είχαμε εκτεταμένα και γενικευμένα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, πρωτοφανή, θα έλεγα, τουλάχιστον για τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα το σχόλιό σας γι' αυτό.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας το επιτρέψω και θα επιτρέψω και στον εαυτό μου μία εξαίρεση για το ζήτημα αυτό. Ακούστε, κάποιοι έχουν την αντίληψη ότι το κράτος τους ανήκει. Είναι οι μειοψηφίες περιθωριακών, που δεν σέβονται τη Δημοκρατία. Το κράτος δεν ανήκει στη μειοψηφία, σε καμία ομάδα εξωκοινοβουλευτικής δράσης. Το κράτος δεν ανήκει σε κανέναν. Το κράτος δεν ανήκει στον Καραμανλή σήμερα, ή στον Σημίτη χθες.

Το κράτος ανήκει σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Πολίτες που μοχθούν διαβάζοντας, σπουδάζοντας, δουλεύοντας, κοπιάζοντας καθημερινά για να βελτιώσουν, όχι μόνο την προσωπική τους ζωή, αλλά και να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλότερα.

Αυτοί οι όποιοι λίγοι, αλλά θλιβεροί, πρωταγωνιστές των επεισοδίων και οι ενέργειές τους καταδικάζονται από τους δημοκράτες πολίτες. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα φασισμού εξεγείρεται κάθε δημοκρατική συνείδηση στον Τόπο.

Η Αστυνομία έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες, πολύ δύσκολες συνθήκες, τις οποίες βλέπουμε όλοι. Κάνει την δουλειά της. Και καλό είναι να αποφεύγουν ορισμένοι την εύκολη ανέξοδη κριτική και το λαϊκισμό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μαζί με τα ποικίλα έγγραφα, που ως είθισται η Εαρινή Σύνοδος εγκρίνει, ενέκρινε και το πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας, περιλαμβάνοντας και τις συστάσεις που συνηθίζει να δίνει. Μεταξύ αυτών είναι για την διατήρηση των δημοσίων οικονομικών και την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, για το οποίο και εσείς ο ίδιος είπατε – αν δεν κάνω λάθος, σε εκδήλωση των ασφαλιστικών εταιριών – ότι θα είναι προτεραιότητά σας για μετά τις εκλογές. Και στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είπατε επίσης, ότι θα εμμείνετε στις μεταρρυθμίσεις. Ήθελα να μάθω εάν στις μεταρρυθμίσεις αυτές, μετά τις εκλογές, πέρα από την αναμόρφωση του ασφαλιστικού, συμμερίζεστε τις συστάσεις της Επιτροπής για άλλους τομείς, όπως είναι η αναμόρφωση του συστήματος υγείας, η αναμόρφωση της αγοράς εργασίας, η αναμόρφωση του δημοσίου τομέα. Μεταρρυθμίσεις αναγκαίες επίσης για την διατήρηση των δημοσίων οικονομικών. Θέλω να πω θα υπάρξει δεύτερος κύκλος μεταρρυθμίσεων μετά τις εκλογές;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δύο λέξεις καταρχήν για τα οικονομικά. Εμείς έχουμε καταβάλει, όπως ξέρετε, μεγάλη προσπάθεια να μειώσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα, από το 7,8% του ΑΕΠ, που ήταν το 2004, στο 2,6% πέρσι. Για πρώτη φορά, από τότε που μπήκαμε στην ΟΝΕ, έχουμε έλλειμμα κάτω από το όριο του 3%, όπως έχουμε άλλωστε και υποχρέωση, σύμφωνα με τη Συνθήκη. Και ακόμα μειώσαμε το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, με γρήγορους ρυθμούς.

            Από εδώ και πέρα οι πρωτοβουλίες  σε σχέση με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, γιατί αναμφισβήτητα και αυτό περιλαμβάνεται στην ερώτησή σας, εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, όπως προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εμείς, από την δική μας πλευρά, μένουμε σταθεροί στο στόχο μας για δημοσιονομική εξυγίανση. Συνεχίζουμε επιδιώκοντας να πετύχουμε ισοσκελισμένους, ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, μέχρι το 2012. Η προσπάθεια αποδίδει. Η Οικονομία αναπτύσσεται με καλούς ρυθμούς, όπως ήδη είχα την ευκαιρία να πω.

            Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, να πω το εξής. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πρώτο, ή δεύτερο, ή τρίτο κύμα. Έχουμε μια πολιτική μεταρρυθμίσεων, η οποία ισχύει και προωθείται διαρκώς. Βεβαίως και τα θέματα τα οποία θίξατε – Δημόσια Διοίκηση, Υγεία – είναι ζητήματα στα οποία προωθούνται μεταρρυθμίσεις και θα συνεχιστούν. Κάνω μια εξαίρεση, απλώς για να πω, ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι ένα κορυφαίο θέμα για το οποίο έχουμε κάνει πολύ καθαρή την πολιτική μας, από την πρώτη μέρα μετά τις 7 Μαρτίου του 2004. Η περίοδος αυτή, όλη δηλαδή αυτή η 4ετία, ήταν η φάση του διαλόγου, της αποτύπωσης της πραγματικότητας, των συναντήσεων και των συζητήσεων των κοινωνικών εταίρων, αλλά και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ώστε να ωριμάσουν οι συνθήκες και όποια Κυβέρνηση προκύψει, μετά τις εκλογές, στο τέλος της 4ετίας, να αναλάβει την πρωτοβουλία να φέρει ένα σχέδιο, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος για τις μέλλουσες δεκαετίες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Πρωθυπουργό και μια για την κυρία Μπακογιάννη, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Πρωθυπουργέ, είδαμε όλοι τα χθεσινά επεισόδια. Ο κόσμος όμως έχει μια απορία. Η Αστυνομία έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για να αποφεύγονται τέτοιου είδους επεισόδια; Και υπάρχει θέμα με τον κύριο Πολύδωρα να απομακρυνθεί από την Κυβέρνηση;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Το ξεκαθαρίζω. Σε ό,τι αφορά τα γενικότερα, νομίζω ότι καλύπτεστε ήδη από την απάντηση, την διεξοδική απάντηση, που σας έδωσα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Μπακογιάννη, για τρίτη φορά ο κύριος Γκιούλ δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Μιλάμε για ακύρωση της επίσκεψης, για ματαίωση; Και ποιού πρωτοβουλία ήταν αυτή;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας πω εγώ. Νομίζω έχετε ενημερωθεί ήδη από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρετε ότι η πολιτική μας έναντι της Τουρκίας είναι δεδομένη και σταθερή, πάγια. Στο συγκεκριμένο που ρωτάτε δια της διπλωματικής οδού αναμένουμε να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της επίσκεψης αυτής.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρατήρησα ότι σε αυτή τη Σύνοδο και η ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι, απέφυγαν να συζητήσουν τις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρ' ότι υπάρχει μια ειδική Σύνοδος στο τέλος Απριλίου. Προφανώς ο λόγος για μένα είναι ότι δημιουργεί μια νευρικότητα αυτό το σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για αυτό το σύστημα έχουν λεχθεί και πολλά στην Ελλάδα. Η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι κάπως θολή. Θα ήθελα, με την ευκαιρία, να μας αποσαφηνίσετε ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να ξεκινήσω καταρχήν λέγοντας ότι το γεγονός ότι δεν συζητήθηκε, ή πάντως δεν συζητήθηκε ουσιαστικά και επί μακρόν το ζήτημα αυτό, κατά την δική μου άποψη δεν είναι θέμα ότι ενοχλεί κανέναν, αλλά, προφανώς, είναι θέμα στο οποίο δεν υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες απόψεις για να αποτελούσε ζήτημα διεξοδικής συζήτησης και ανάλυσης.

            Τώρα στο πιο συγκεκριμένο που ζητάτε. Τέτοια ζητήματα καταρχήν δεν γνωρίζουν σύνορα και δεν αφορούν ένα μόνο κράτος. Είναι λοιπόν προφανές ότι μας αφορούν όλους. Όλα τα θέματα αυτά πρέπει να τα συζητούμε σε βάθος, στο πλαίσιο ενός καθαρού, ειλικρινούς διαλόγου, με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Και ένα τέτοιο θεσμοθετημένο και δοκιμασμένο πλαίσιο διαλόγου είναι ο πολιτικός και στρατιωτικός διάλογος μεταξύ των κρατών – μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας και της Ρωσίας. Επανειλημμένα το έχουμε πει, αυτό είναι ένα πλαίσιο διαλόγου επωφελές για όλους. Και μάλιστα ένα πλαίσιο που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Και, για να το ξεκαθαρίσω για μια ακόμη φορά, εν πάση περιπτώσει, η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια και ενιαία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι θέση πήρε η χώρα μας στη συζήτηση για τη δέσμευση περί μείωσης της γραφειοκρατίας κατά 25%; Για τη δική σας κυβέρνηση συνδέεται και με το θέμα της επανίδρυσης του κράτους. Και, αν το αρνηθήκατε, για ποιο λόγο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν το αρνηθήκαμε, το δεχθήκαμε και μας δεσμεύει, όπως όλους τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους. Ξέρουμε ότι για εμάς η προσπάθεια είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί η κατάσταση στην ελληνική δημόσια διοίκηση ήταν πολύ χειρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλά αυτό, επιτρέψτε μου να πω, το θεωρώ ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, να τρέξουμε με ακόμα γρηγορότερους ρυθμούς. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα μια διευκρίνιση και μια ερώτηση. Η διευκρίνιση είναι εάν ήταν ενήμερη η Κυβέρνηση για την πρωτοβουλία που πήρε αργά το βράδυ η Κυπριακή Κυβέρνηση, για το οδόφραγμα της Λήδρας. Και η ερώτηση: Μαθαίνουμε ότι, προσεχώς, θα αλλάξει η ηγεσία της δύναμης που ελέγχει την κατάσταση στην περιοχή του Λιβάνου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, μετά την κρίση που περάσαμε εκεί. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από χώρες της περιοχής και μαθαίνουμε ότι υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα τι πιστεύει σε αυτό το θέμα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε ό,τι αφορά το πρώτο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με την Κυπριακή Κυβέρνηση. Ναι, ενημερωθήκαμε.

            Σε ό,τι αφορά το δεύτερο που θέσατε, στην έδρα του ΟΗΕ γίνονται, τον τελευταίο καιρό, διαβουλεύσεις, προκειμένου να αναζητηθεί η αποτελεσματικότερη λύση για τη διαδοχή της Γερμανίας, σε ό,τι αφορά τον επιχειρησιακό επικεφαλής της ναυτικής δύναμης, της UNIFIL. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα, που, όπως γνωρίζετε, συμμετέχει στη UNIFIL, υποστηρίζει ενεργά ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα αυτής της αποστολής, είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των κρατών – μελών. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυξημένες ανάγκες, λόγω της ευρείας συμμετοχής σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, καθώς και των απαιτήσεων της εθνικής μας ασφάλειας. Υποστηρίζουμε τη συνεργασία κρατών της UNIFIL, προκειμένου να αντικαταστήσουν τη Γερμανία, ως επικεφαλής της ναυτικής δύναμης αυτής της αποστολής.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει ειπωθεί πολλές φορές ότι αν συνεχιστούν τέτοιου είδους επεισόδια και αντιδράσεις, ακόμα και μετά την ψήφιση του νόμου -πλαισίου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε εκλογές. Ισχύει αυτό ή όχι;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το είχαμε δεν το είχαμε γυρίσαμε στο θέμα. Ακούστε, αυτά είναι θεωρίες, είναι απόψεις. Εγώ την έχω κάνει πολύ καθαρή την άποψή μου και εμμένω σ' αυτήν. Δεν θα την επαναλάβω με λεπτομέρειες, γιατί την είπα, μόλις πριν από δύο – τρεις μέρες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πώς συμβάλλει η Κυβέρνηση στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, όταν, την ίδια στιγμή, με την αναθεώρηση του άρθρου 24 προχωρεί στην τσιμεντοποίηση δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων; Όταν πριμοδοτεί μεγάλες επενδύσεις, όπως αυτές στην Μεσσηνία και στη Σητεία, ή όταν, την ίδια στιγμή, αυξάνονται επικίνδυνοι ρύποι, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια και το βενζόλιο στην Αθήνα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα εδώ. Καταρχήν, μιλώντας για τα ζητήματα των ρύπων, της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου του θερμοκηπίου, υπερηφανεύομαι να πω ότι η Ελλάδα είναι στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών κρατών, που εκπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις και επιμένουμε ότι θα το κάνουμε αυτό στην πορεία και στις νέες υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται.

            Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την θέση μας στο συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 24, που αφορά την Συνταγματική Αναθεώρηση.  Δεν συνδέεται με αυτό που είπατε εσείς. Εδώ το ξεκάθαρο θέμα είναι το εξής: Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε πραγματικά τα δάση, πράγμα που δεν γίνεται σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξης του ελληνικού κράτους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ασχέτως νομικών, ή άλλων επιχειρημάτων. Πώς μπορούμε λοιπόν να προστατεύσουμε πραγματικά τα δάση, ταυτόχρονα όμως να μην βάζουμε εμπόδια στην ανάπτυξη εκεί που δεν υπάρχει πραγματικά δάσος. Αυτή είναι η βαθύτερη ουσία. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνει η μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Αυτή είναι η άποψή μου λοιπόν και σε αυτή την άποψη επιμένω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Οικονομία είναι σε πολύ καλό δρόμο. Είμαστε ένα βήμα πριν από την έξοδό μας από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος, ώστε να προχωρήσετε σε κάποιες παροχές, πέραν αυτών που προβλέπει το πρόγραμμά σας, που θα ανακουφίσουν τις χαμηλότερες οικονομικές τάξεις;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Οικονομία πηγαίνει καλύτερα, αλλά χρειάζεται ακόμα πολλή προσπάθεια για να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Δεν μιλώ τώρα μόνο για την δημοσιονομική προσαρμογή, μιλώ γενικότερα. Να είμαστε μια κοινωνία η οποία παράγει, προοδεύει, εξάγει, γεννά πλούτο. Και βεβαίως είναι μέλημα – και πρέπει να είναι μέλημα κάθε Κυβέρνησης – το να κατανείμει τον πλούτο όσο γίνεται δικαιότερα, ειδικά σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Όμως, αυτή η πάγια πολιτική, η οποία υλοποιείται καθημερινά και περισσότερο από την Κυβέρνηση, δεν έχει καμία σχέση με ανέξοδες παροχολογίες, ειδικά τις παραμονές των εκλογών. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι τελείως αντίθετο με την βαθύτερη πολιτική μου φιλοσοφία. Δεν το κάναμε και δεν θα το κάνουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται στην Αθήνα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, για την υπογραφή της συμφωνίας κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Επίσης, τη Δευτέρα, έρχεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υφυπουργός για τα ενεργειακά. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες συζητήσεις και με την αμερικανική πλευρά, σε σχέση με αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εμείς προωθούμε την πολιτική που πιστεύουμε. Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Έχει κάνει τις επιλογές της. Εκεί που πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαστεί με άλλα κράτη για να πετύχει κάτι το οποίο ενδιαφέρει την ίδια και πιθανόν και άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής προωθούμε αυτή την πολιτική.

            Κατά συνέπεια δεν βλέπω το λόγο για τον οποίο θα έπρεπε αυτό να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με κανέναν. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις και συνεργασία με την Ρωσία. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις και συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.