Η 15η Μαρτίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως Ημέρα Καταναλωτή. Ημέρα που υπενθυμίζει, ότι κάθε ημέρα και κάθε στιγμή, απαιτείται από όλους έμπρακτη απόδειξη στο σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη- καταναλωτή.Η ανάγκη αυτή αναδεικνύεται εντονότερα στη νέα εποχή της τεχνολογίας, της παγκοσμιότητας των αγορών και του εντεινόμενου ανταγωνισμού. Απαιτεί συντονισμένες και αποτελεσματικές δράσεις της Πολιτείας,  της Κεντρικής Διοίκησης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Απαιτείται έμφαση στην προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή, επένδυση στην ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και ενδυνάμωση του ρόλου και των δυνατοτήτων συμβολής του πολίτη στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Η Νέα Διακυβέρνηση τοποθετεί τον πολίτη στο κέντρο των προτεραιοτήτων της. Εργάζεται ώστε να υπάρχει ανάπτυξη παντού και πρόοδος για όλους. Διασφαλίζει ταυτόχρονα τρόπους ενημέρωσης και προστασίας που τον καθιστούν, ως καταναλωτή, πιο ενημερωμένο, πιο ισχυρό. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έγκυρη ενημέρωση των καταναλωτών, ώστε να γνωρίζουν και να διεκδικούν αποτελεσματικότερα τα δικαιώματά τους.  

Προχωρήσαμε σε στοχευμένες μεταρρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, που ήδη αποδίδουν απτά αποτελέσματα, ορατά από όλους τους καταναλωτές. Θεσμοί και υπηρεσίες, όπως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, η Γραμμή Καταναλωτή 1520, που δημιουργήθηκαν, ή ενισχύθηκαν, στα τελευταία χρόνια, στηρίζουν, ολοένα και πιο αποτελεσματικά, τον πολίτη σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει στις συναλλαγές του.

Ταυτόχρονα, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες και δεσμεύονται για την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι καταναλωτικές οργανώσεις έχουν περισσότερη και πιο ουσιαστική υποστήριξη.

Οι πολιτικές μας για την προστασία και την ενδυνάμωση του πολίτη – καταναλωτή δεν σταματούν. Δημιουργούμε, με νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, σύγχρονο νομικό υπόβαθρο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του και την ενίσχυση των καταναλωτικών οργανώσεων. Αποβλέπουμε σε μια ισχυρή συμμαχία Πολιτείας, κοινωνικών εταίρων και κάθε πολίτη, για μια αγορά ποιότητας και υγιούς ανταγωνισμού, εύρυθμη και κοινωνικά υπεύθυνη. Γιατί, σε τελική ανάλυση, ρυθμιστής της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών είναι ο υπεύθυνος, ο ενημερωμένος, ο ισχυρός καταναλωτής.