για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με αίτημα δημιουργίας νέου τμήματος στη Χίο.

Με προσωπική του επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία Παδείας και Τουρισμού ο πρόεδρος της Χιακής Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης Γώργος Αλμυρούδης-της πλέον ισχυρής και οργανωμένης ομοσπονδίας στις ΗΠΑ με έργο ουσίας προς την Ομογένεια αλλά και τη Χίο- ζητά η νέα πανεπιστημιακή σχολή Διοικητικής -Οικονομικής και Τουριστικής Σχολής επιστημών να εδρεύει στη Χίο. Η επιστολή προς τις κ. Γιαννάκου και Πετραλιά εστάλει στις 15 Μαρτίου μετά από συνενοήση με φορείς που θέλουν την οικονομική ανάπτυξη του νησιού έτι περαιτέρω με τη δημιουργία αυτής της σχολής στη Χίο. Εξέλιξη που θα βοηθήσει τα μέγιστα στην ήδη μεγάλη αναπτυξιακή πορεία του. Με αυτό το σκεπτικό και με δεδομένο  σκεπτικό την ισχύει και την πολιτική επιρροή που διαθέτουν οι Χιώτες σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα της Αμερικής ο πρόεδρος της Χιακής απέστειλε τη σχετική επιστολή -την οποία και παραθέτουμε αυτούσια- αναπτύσοντας τους λόγους και την νομική αλλά όλη την σχετική   επιχειρηματολογία  προς ενίσχυση του αιτήματος των απανταχού Χιωτών για τη δημιουργία της Σχολής στο νησί τους.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ & Φ.Π. ΠΕΤΡΑΛΙΑ

 

 

Προς:  την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα Μαριέττα Γιαννάκου


 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μητροπόλεως 15

101 85 Αθήνα

            Νέα Υόρκη, 15 Μαρτίου 2007

Θέμα: Προοπτική Ίδρυσης Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής του Τουρισμού στην Σχολή Επιστημών της Διοίκησης στην Χίο.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

                                        

Ως Έλληνες της διασποράς αγαπάμε τον τόπο μας και προσφέρουμε σε αυτόν προκειμένου να τον δούμε να αναπτύσσεται και να προχωράει μπροστά. Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια προς  την σωστή κατεύθυνση της ανάπτυξης του τόπου μας κυρίως δε της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι η Χίος.

Πιστεύουμε, ότι σ'  αυτήν την κατηγορία ανήκει και η προσπάθεια δημιουργίας Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής του Τουρισμού στην Χίο. Αυτό δε ενισχύετε  έτη περισσότερο αφού τεκμηριώνεται από τα παρακάτω:

 • 1. Η Ιδρυτική Πράξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 31/20.03.84 τ. Α΄) προβλέπει τον Τουρισμό και την Ναυτιλία ως ειδικεύσεις που παρέχει το Τμήμα Διοίκησης.
 • 2. Από το 1996 στο Τμήμα Διοίκησης λειτουργεί με επιτυχία «Κατεύθυνση Τουρισμού» (η μόνη σε προπτυχιακό Τμήμα ΑΕΙ της χώρας)
 • 3. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει συμπεριλάβει την ίδρυση του Τμήματος, στον σχεδιασμό επέκτασης του Πανεπιστημίου και έχει καταθέσει πλήρη και εμπεριστατωμένη πρόταση για την ίδρυση του (Α.Π. 21603/Β1, 28/02/06) στο ΥΠΕΠΘ και υπάρχει ανάλογη απόφαση υπέρ της ίδρυσης του Τμήματος από την Κοσμητεία της Σχολής (αρ. Συν. 1/26.09.06) και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου (αρ. Συν. 6/25.01.07)
 • 4. Οι κτιριακές υποδομές και η ύπαρξη γραμματειακής υποστήριξης του Μεταπτυχιακού και του Τμήματος Διοίκησης επιτρέπουν την άμεση λειτουργία του Τμήματος.
 • 5. Η Σχολή διαθέτει Πληροφοριακό Κέντρο, Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών και την πλέον οργανωμένη βιβλιοθήκη Τουρισμού στην χώρα.
 • 6. Τα υπηρετούντα μέλη ΑΕΠ με ειδίκευση στον Τουρισμό στην Σχολή και ευρύτερα στο Πανεπιστήμιο αποτελούν τον μεγαλύτερο πυρήνα καθηγητών σε ελληνικό ΑΕΙ (10-12 άτομα)
 • 7. Από την κατεύθυνση Τουρισμού στο Τμήμα Διοίκησης καθώς και από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει αποφοιτήσει ο μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών με Τουριστική Ειδίκευση από Ελληνικό ΑΕΙ (Πτυχίο Μaster και Διδακτορικό Τίτλο).
 • 8. Το Εκπαιδευτικό, Ερευνητικό, Μελετητικό, Συγγραφικό έργο των Καθηγητών Τουρισμού της Σχολής καθώς και οι συνεργασίες τους σε Διεθνές και Εθνικό επίπεδο την τελευταία δεκαετία έχουν αναδείξει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στον κυριότερο πόλο της Πανεπιστημιακής έρευνας και εκπαίδευσης στον Ελληνικό χώρο.
 • 9. Το Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τουρισμού εξέδωσε πρόσφατα το πρώτο διεθνές αγγλόφωνο επιστημονικό περιοδικό στον χώρο του Τουρισμού στην Ελλάδα ( Τίτλος – Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism).

                                                                      

Για τους παραπάνω λόγους αλλά και για την εθνική θωράκιση του Νομού μας από Ανατολάς, η οποία κατά την γνώμη μας μπορεί να πραγματοποιηθεί κυρίως με την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στηρίζουμε ανεπιφύλακτα το Παγχιακό τούτο αίτημα, το οποίο επιθυμούμε να γίνει άμεσα πράξη από την σημερινή κυβέρνηση.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Αλμυρούδης                                                                           Ηρακλής Καρνουπάκης

Πρόεδρος                                                                                 Εκτελεστικός Γραμματέας

Χιακή Ομοσπονδία Νέας Υόρκης

   

            Cc: Media Χίου

                   Media Αθηνών

                   Βουλευτές Χίου