Συνέντευξη στον Αποστόλη Ζώη

Πριν λίγες μέρες ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, Σταύρος Δήμας, ανέφερε ότι η έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) είναι ένα ακόμη στήριγμα του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΕΕΕ) να περιοριστεί η πλανητική υπερθέρμανση σε 2° C κατ' ανώτατο όριο έναντι των προ της βιομηχανικής εποχής τιμών θερμοκρασίας. Από την έκθεση αυτή, την οποία εκπόνησε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από πολλούς εκ των διεθνώς κορυφαίων επιστημόνων του κλίματος, προκύπτει ότι η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη εκτεταμένες συνέπειες- για τους ανθρώπους, τα οικοσυστήματα και τους υδάτινους πόρους- οι οποίες θα εντείνονται, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία.

  Η σταθεροποίηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2° C κατ' ανώτατο όριο έναντι των προ της βιομηχανικής εποχής τιμών αναμένεται ότι θα εμποδίσει μη αναστρέψιμες και δυνάμει καταστροφικές αλλαγές του κλίματος της Γης, όπως η τήξη των επιφανειακών πάγων της Γροιλανδίας, αλλά δεν θα αποτρέψει όλες τις επιπτώσεις. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον  Επίτροπος κ.  Σταύρος Δήμας έχει σπουδάσει νομικά και οικονομικά στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και έχει εργαστεί ως δικηγόρος για την Παγκόσμια Τράπεζα και για την νομική εταιρεία της Wall Street, «Sullivan & Cromwell». Έχει εκλεγεί μέλος του Ελληνικού κοινοβουλίου επί δέκα συνεχείς φορές, από το 1977 και μετά, ενώ κατείχε ηγετικές θέσεις στην ελληνική πολιτική.

 Σήμερα παραχωρεί συνέντευξη τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

««Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι αντιφατική με την προστασία του περιβάλλοντος. Το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 24 καθιερώνει την αρχή της αειφορίας, σύμφωνα με την οποία οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος είναι συμβατές έννοιες. Θα πρέπει ωστόσο να γίνει σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της έννοιας της αειφορίας. Τα επιτυχημένα παραδείγματα από άλλες χώρες της ΕΕ είναι άφθονα και θα πρέπει να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τον οικονομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό στην Ελλάδα».

Η συνέντευξη

Πώς κρίνετε το γεγονός ότι ενώ η χώρα μας έχει μεγάλες δυνατότητες να επενδύσει περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει περιοριστεί στην εκμετάλλευση μόνο της αιολικής ενέργειας και αυτή σε περιορισμένη έκταση; Τι φταίει;

«Οι βιομηχανίες, και όχι μόνο, πρέπει να στραφούν προς τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τις οποίες η γεωμορφία της χώρας ευνοούν ιδιαίτερα. Η Ελλάδα πρέπει να χαράξει ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενεργειακή απόδοση. Πρέπει να μειώσει τη χρήση του πετρελαίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Να επενδύσει περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα, ενώ έχει μεγάλες δυνατότητες εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιορίστηκε μέχρι σήμερα ως επί το πλείστον στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας. Άλλες πηγές, όπως η γεωθερμία, η βιομάζα, τα φωτο-βολταϊκά και τα βιοκαύσιμα δεν έχουν παρά πολύ μικρό μερίδιο».

Πώς κρίνετε τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων των κρατών-μελών αλλά και της Ελληνικής, για μείωση των εκπομπών τους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων;  Με την υιοθέτηση αυτών των μέτρων εκτιμάτε πώς θα πετύχουν το στόχο τους;

«Η απόφαση της εαρινής συνόδου κορυφής αποδεικνύει ότι η Ευρωπαική Ένωση έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει την πρόκληση για την αλλαγή του κλίματος με άμεσα μέτρα ώστε με ορίζοντα το 2020 να έχουμε περιορισμό των ρύπων του θερμοκηπίου κατα 20% σε σχέση με το 1992.Το ζήτημα της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών είναι όμως μια παγκόσμια υπόθεση καθώς το σχέδιο περιλαμβάνει την πρόβλεψη η παγκόσμια μείωση των ρύπων του θερμοκηπίου να είναι 30% σε σχέση με το 1992. Οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση στην οποία μένει να απαντήσουν .Οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος του 2007».

Η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβάσεις σε θέματα περιβάλλοντος. Επίσης τεράστια προβλήματα που έχουν επιλυθεί στην Ε.Ε. εδώ και δεκαετίες, όπως είναι η διαχείριση των σκουπιδιών, στη χώρα μας ούτε καν αντιμετωπίζονται… Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά; Υπάρχουν ευθύνες; Υπάρχει κίνδυνος διακοπής των κονδυλίων λόγω μη συμμόρφωσης στην περιβαλλοντική νομοθεσία;

«Ο αριθμός των ανοικτών υποθέσεων παραβίασης της Επιτροπής κατά της Ελλάδας κυμαίνεται μεταξύ 40 και 50, ανάλογα με την πρόοδο που σημειώνεται κάθε φορά όσον αφορά την ενσωμάτωση. Σε έξι περιπτώσεις η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το ΔΕΚ σε πρώτο βαθμό: Προστασία της χελώνας Caretta Caretta, Αστικά λύματα στο Θριάσιο Πεδίο, Ρύπανση στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, Προστασία της οχιάς Vipera schweizeri στη Μήλο, Παράνομες Χωματερές. Σε μία υπόθεση, αυτή της χωματερής του Κουρουπητού, η Ελλάδα είχε καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό από το ΔΕΚ με χρηματικό πρόστιμο. Όσον αφορά την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η Ελλάδα, δεν είναι ο "χειρότερος μαθητής". Παρόλα αυτά θα πρέπει να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

 Το θέμα της ορθής διαχείρισης των σκουπιδιών είναι από τα πλέον σημαντικά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα επειγόντως. Η Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες που γίνονται στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που έχει θέσει σαν προθεσμία για το κλείσιμο και την αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών το 2008. Η απεξάρτηση της Ελλάδας από τις χωματερές πρέπει να συνοδευτεί από πολιτικές μείωσης του όγκου των σκουπιδιών που παράγουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις».

Πιστεύετε πώς μια σωστή χρήση των πόρων του Δ' ΚΠΣ μπορεί να καλύψει διάφορα κενά, που έχουν σχέση με τα περιβαλλοντικά έργα;

«Τώρα τελευταία με τη βοήθεια και της κοινοτικής συγχρηματοδότησης, παρατηρείται πρόοδος στην εκπόνηση περιβαλλοντικών έργων, κυρίως στο θέμα των βιολογικών καθαρισμών, της κατασκευής ΧΥΤΑ, της αποκατάστασης των παράνομων χωματερών, της μονάδας αποξήρανσης της Ψυτάλλειας, κλπ. Ωστόσο, η απόσταση που πρέπει να διανύσει η Ελλάδα για να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό περιβαλλοντικής υποδομής παραμένει μεγάλη. Η σωστή εκμετάλλευση του Δ΄ ΚΠΣ θα πρέπει να καλύψει το κενό αυτό».

Θεωρείτε πώς η οικονομική ανάπτυξη είναι αντιφατική με την προστασία του περιβάλλοντος; Το σύνταγμα στο άρθρο 24 καθιερώνει την αρχή της αειφορίας; Ποια η άποψή σας;

«Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι αντιφατική με την προστασία του περιβάλλοντος. Το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 24 καθιερώνει την αρχή της αειφορίας, σύμφωνα με την οποία οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος είναι συμβατές έννοιες. Θα πρέπει ωστόσο να γίνει σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της έννοιας της αειφορίας. Τα επιτυχημένα παραδείγματα από άλλες χώρες της ΕΕ είναι άφθονα και θα πρέπει να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τον οικονομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό στην Ελλάδα. Πέρα από αυτό, η ολοκλήρωση των απαραιτήτων μέτρων, όπως το δασολόγιο και το κτηματολόγιο, θα βοηθήσουν σημαντικά. Φυσικά η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο».

ΣΧΕΤΙΚΟ LINK http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_el.htm