ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 

Με αφορμή το θόρυβο για το πλοίο που βρίσκεται βυθισμένο στη Σαντορίνη και όλα όσα εδώ και τρεις εβδομάδες αποκαλύπτοται,  το Greek American News Agency, συνεχίζοντας την έρευνα και το σχετικό ρεπορτάζ, μετά από σχετική έρευνα φέρνει  σήμερα για πρώτη φορά  στο φως της δημοσιότητας το "μαύρο κατάλογο" -όπως έχει χαρακτηρίσει η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή- όλων  των πλοίων που απαγορεύεται να λιμενίζονται σε λιμένες της Ε.Ε.

Δείτε όλα τα πλοία προσεκτικά. Προσέξτε πόσα Ελληνικής  ιδιοκτησίας από το 2003 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της αρμόδιας Ε.Ε. και βγάλτε τα συμπεράσματα σας… Ας ερευνηθεί πόσα από αυτά τα πλοία σήμερα ακόμα βρίσκονται στα ελληνικά λιμάνια σε εμπορικές και άλλες  δραστηριότητες… Αν υπάρχουν και πόσα από αυτά εκτελούν δρομολόγια στα ελληνικά νησιά; Απλό ερώτημα απευθύνουμε.   Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και  προσδίδει άλλες διαστάσεις στο όλο θέμα ακριβώς γιατί  η Ελλάδα είναι χώρα με υπολογήσιμη  ναυτική δύναμη στη παγκόσμια ναυσιπλοιϊα. 

ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ link  ΜΕ  ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ  ΜΑΥΡΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟ 2003!  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/1547&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en