όπως τις καταγράφει το   ΒΗΜΑ της Κυριακής

http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=15065&m=A26&aa=1

http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=15065&m=A26&aa=2 

http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=15065&m=A27&aa=1 

για το ίδιο θέμα η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ γράφει :

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100005_20/05/2007_227709 

 

εκτενές ρεπορτάζ και ανάλυση σε βάθος από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

http://www.enet.gr/online/online_text/c=110,dt=20.05.2007,id=96378060 

http://www.enet.gr/online/online_text/c=110,dt=20.05.2007,id=558220 

http://www.enet.gr/online/online_text/c=110,dt=20.05.2007,id=14936588