Παρίσι.Με αμείωτο ενδιαφέρον παρακολούθησε ο Πρόεδρος του ΣΑΕ τις εργασίες της διημερίδας/συνεδρίου των Ομοσπονδιών Ελληνικών Κοινοτήτων Ευρώπης,  που ολοκληρώθηκαν χθες στο Παρίσι. Στη διημερίδα συμμετείχαν επίσης ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, Συντονιστής περιφέρειας ΗΠΑ κ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος, ο Συντονιστής περιφέρειας Ευρώπης κ. Γιώργος Αμαραντίδης, η Γραμματέας του ΣΑΕ κα Όλγα Σαραντοπούλου και ο Ταμίας κ. Κώστας Δημητρίου.

 

Ο κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του στον διοργανωτή και Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γαλλίας κ. Βασίλη Φλωράκη για την αθρόα συμμετοχή, τις ενδιαφέρουσες θεματικές, το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης, καθώς επίσης και για τη συμπαράσταση που εκφράστηκε ως προς το έργο του ΣΑΕ. Οι Ομοσπονδίες της Ευρώπης όπως επεσήμανε, στηρίζουν ανεπιφύλακτα την άμεση δραστηριοποίηση και το διεκδικητικό πνεύμα του ΣΑΕ στο τρόπο που χειρίζεται τα περισσότερα ζητήματα και ιδιαίτερα το τρέχον  ζήτημα της ψήφου του Απόδημου.

Ο ίδιος τους προέτρεψε να αξιοποιήσουν τη δύναμη του παγκόσμιου οργανισμού, προκειμένου να προβάλλουν τα αιτήματά τους προς την Ελληνική Πολιτεία και να τα υλοποιήσουν, καθώς ο νέος νόμος ενισχύει το ρόλο του ΣΑΕ και την προσπάθειά του να εκφράσει τη βάση του Απόδημου Ελληνισμού.

 «Καλώ όλο το ΣΑΕ, όχι μόνο το Προεδρείο και τα Συντονιστικά Συμβούλια, αλλά και τους εκπροσώπους των οργανώσεων, αλλά και τον καθένα από εσάς, ατομικά, να συνεχίσετε να συμβάλετε σε αυτήν την προσπάθεια, να υποβάλετε τις προτάσεις σας στα όργανα του ΣΑΕ- και αναμένουμε πολλές προτάσεις, και προβληματισμούς σας. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί για έναν οργανισμό που θα εκφράζει ουσιαστικά, συγκεντρωτικά, δημοκρατικά τις θέσεις του Απανταχού Ελληνισμού στην ελληνική Πολιτεία. Για ένα ΣΑΕ το οποίο θα αγκαλιάζει στην πράξη, τον καθέναν από εμάς» ανέφερε χαρακτηριστικά στην εισήγησή του, τονίζοντας ότι όλοι έχουν θέση στο ΣΑΕ, το οποίο επιδιώκει να εκφράσει τις ευρύτερες δυνάμεις της Ομογένειας.