Με τον Πρόεδρο του ΣΑΕ, κ. Στέφανο Π. Ταμβάκη και τους συνεργάτες του στο Γραφείο Αλεξανδρείας, συναντήθηκε σήμερα ο κ. Γιώργος Πανδρεμένος,  Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Στυλιανίδη.

 

Ο κ. Ταμβάκης  τον ενημέρωσε για τους άμεσους στόχους του ΣΑΕ στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας, οι οποίοι καταρχάς αφορούν θέματα παιδείας, επιχειρηματικής δικτύωσης και πολιτιστικής δράσης, αντανακλώντας με αυτόν τον τρόπο και τους γενικότερους στόχους του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, τις ανάγκες και τα αιτήματα της Ελληνικής Ομογένειας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΣΑΕ, η πρώτη μεθοδική, συνολική καταγραφή των ζητημάτων που αφορούν την Ομογένεια, θα συμβάλει στην προετοιμασία και υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και προγραμμάτων τα οποία αποσκοπούν στην υλοποίηση των αιτημάτων της Διασποράς που δρομολογείται μεταξύ άλλων και από το ίδιο το ΣΑΕ.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ διαβεβαίωσε επίσης τον κ. Πανδρεμένο, ότι το ΣΑΕ θα συμβάλει στην υποβολή στρατηγικής πρότασης με ορίζοντα τετραετίας, η οποία αποσκοπεί  στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες.