Με μια ακόμα -την 3η κατά σειρά – δικαστική απόφαση καταπέλτη εναντίον  εκείνων που κατέφυγαν στα δικαστήρια και εξακολουθούν να καταγγέλουν ως παράνομη την παρούσα διοίκηση της Ομοσπονδίας που προήλθε από τις εκλογές της 4ης Ιουνίου του 2006, συμπληρώνεται το σκηνικό των δικαστικών διενέξων που άνοιξαν με την προσφυγή στη δικαιοσύνη ο σύλλογος El Greco του κ. Κωνστατή Λαμπράκη και οι συν αυτώ. Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό απερίφθη το τρίτο κατά σειρά αίτημα επίσπευσης της διδικασίας της έφεσης που είχε υποβληθεί σε προηγούμενο αίτημα   για ακύρωση των εκλογών  εκ μέρους των εναγόντων οι οποίοι αν και έχασαν πρωτόδικα εν τούτοις υπέβαλαν όπως είχαν δικαίωμα έφεση κατά της πρώτης δικαστικής αποφάσεως.  Υπενθυμίζεται ότι οι ενιστάμενοι κατά των εκλογών της 4ης Ιουνίου έχουν χάσει και τη διδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά της παρούσας διοίκησης. Η δικαστική συνέχεια προβλέπεται μακρά  και σύμφωνα με νομικούς κύκλους η όλη διδικασία με τις ενστάσεις, τις αναβολές και άλλες νομικές παραστάσεις  δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2009. Ως τότε όμως  θα έχουν γίνει νέες εκλογές όπως προβλέπει το καταστατικό σύφμωνα με το οποίο ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών γίνεται πάντα κατά το μήνα Ιούνιο(του 2008) εκτός αν για κάποιο λόγο υπάρξουν πρόωρες εκλογές…  

Πλήρες και αναλυτικό ρεπορτάζ σε επόμενες συνδέσεις σας.