Αρθρο του George  Tenet στους New York Times φέρνει νέα στοιχεία στην επιφάνεια για την 11/9/2001 το θέμα ήδη ώρα με την ώρα  προσλαμβάνει διαστάσεις στον Αμερικάνικο  Τύπο