Γεύμα εργασίας των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών του Δικτύου Ανθρώπινης Ασφάλειας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Νέα Υόρκη, 28 Σεπτεμβρίου 2007).

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Δικτύου Ανθρώπινης Ασφάλειας  (Δ.Α.Α.) παρετέθη, 28/9, γεύμα εργασίας για τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών – μελών του Δικτύου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη κατά το οποίο η Ελληνική αντιπροσωπεία ανέπτυξε τις προτεραιότητες της όσον αφορά την ευαισθητοποίηση της Διεθνούς Κοινότητας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη ασφάλεια – με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, καθώς και τη συνεισφορά στη διαμόρφωση αναπτυξιακής πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.

Στο γεύμα εργασίας, το οποίο παρέθεσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Πέτρος Δούκας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη συμμετείχαν Υφυπουργοί και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών από τον Καναδά, Αυστρία, Χιλή, Κόστα Ρίκα, Ιρλανδία, Ιορδανία, Μάλι, Νορβηγία, Σλοβενία, Ελβετία, και Ταϊλάνδη. Στο πρόγευμα συμμετείχε ως προσκεκλημένη η Επίτροπος της ΕΕ για τις Εξωτερικές Σχέσεις κα. Benita FerreroWaldner.

Κατά το γεύμα εργασίας παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα εργασιών της Ελληνικής Προεδρίας το οποίο θα κορυφωθεί με την Υπουργική Συνάντηση του Μαΐου 2008 στην Ελλάδα και το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εκπόνηση κειμένων πολιτικής καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων που αναπτύσσουν συναφή δράση. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης πραγματοποίησε σειρά επαφών με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ (UNFCC, UNDP, UNICEF και UNIFEM), προκειμένου να προωθήσει τους στόχους και να εδραιώσει τη συνεργασία μας με αυτούς.

Ειδικότερα, κατά την εισαγωγή του ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Πέτρος Δούκας αναφέρθηκε στον πρωτοποριακό χαρακτήρα της προτεραιότητας της Ελληνικής Προεδρίας στο πλαίσιο του Δικτύου Ανθρώπινης Ασφάλειας, καθώς και στη συνάφειά της με ανάλογες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο. Παρατήρησε, μάλιστα, ότι η προστιθέμενη αξία της έγκειται στο ότι στοχεύει στη μελέτη και ανάδειξη της ειδικότερης διάστασης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής όσον αφορά στην ανθρώπινη ασφάλεια, καθώς και στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η οποία, σε συνδυασμό με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης, είναι δυνατόν να οδηγήσει  στη δημιουργία ολοκληρωμένης στρατηγικής για την επίλυση του προβλήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Δούκα στην ευθύνη της διεθνούς κοινότητας έναντι των ευπαθών πληθυσμών στα Ελάχιστα Ανεπτυγμένα και τα Μικρά Νησιωτικά Κράτη, που στερούνται δυνατοτήτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και βρίσκονται αντιμέτωπα με την συνακόλουθη όξυνση ήδη  υφισταμένων προβλημάτων όπως η έλλειψη πόρων, νερού και τροφής, η εξάπλωση ασθενειών κ.α.