ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Συνεχίζονται πυρετωδώς και σε καθημερινό επίπεδο στην Ελλάδα πια,  οι διεργασίες  και οι διαβουλεύσεις μεταξύ φορέων και προσωπικοτήτων που  επρόκειτο να λάβουν μέρος στο Συνέδριο που οργάνωνε η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος ΝΥ οι οποίοι  αφού ενημερώθηκαν  ενδελεχώς step by step σε διαδοχικές και αλλεπάλληλες συναντήσεις με όλα τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα για τα όσα προηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη σχετικά με το συνέδριο που οργανώνονταν,  αποφάσισαν: α)  καταρχήν να αποστασιοποιηθούν από τα όσα διαδραματίστηκαν στη ΝΥ  και β)  αντί του Συνεδρίου που επρόκειτο να λάβει χώρα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με συγκεκριμένη αντζεντα  να προχωρήσουν σε κάτι εντελώς διαφορετικό και με διαφορετικές υγιείς προοπτικές. Έτσι υιοθέτησαν σχετική πρόταση και αποφάσισαν  να προχωρήσουν στην οργάνωση Παγκόσμιου Συνεδρίου με θέμα « Ο Οικουμενικός Ελληνισμός και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα». Το Παγκόσμιο Συνέδριο χρονικά τοποθετείται τέλος του 2008 με αρχές του 2009.  Του Παγκοσμίου Συνεδρίου θα προηγηθεί Οργανωτική Συνδιάσκεψη το διήμερο 20 και 21 Οκτωβρίου{2007}.  

 

 Οι φορείς που ανέλαβαν την προσπάθεια  της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Συνεδρίου αποφάσισαν τις εξής ενέργειες και δράσεις:

Στις 20 και 21 Οκτωβρίου  στο Πάντειο Πανεπιστήμιο θα συγκληθεί Οργανωτική Συνδιάσκεψη Φορέων και Προσωπικοτήτων κατά τη διάρκεια της οποίας :

Α) Θα εκλεγεί Οργανωτική Επιτροπή η οποία θα αναλάβει να διερευνήσει τη δυνατότητα συγκλήσεως του Παγκόσμιου Συνεδρίου το οποίο στόχο και άξονα  θα έχει α) την  ιστορική καταγραφή του απανταχού Ελληνισμού ανά ήπειρο και  β) την κατάθεση  συγκεκριμένης πρότασης-που θα επεξεργαστεί ειδικό σώμα επιστημόνων που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό-  προς επεξεργασία από  το Σώμα του Συνεδρίου. Η πρόταση θα αφορά την οργανική δομή σε πολιτειακό και πολιτικό επίπεδο για την καλύτερη οργάνωση του Ελληνισμού μέσα από τα ήδη υπάρχοντα συλλογικά και διασυλλογικά όργανα και οργανισμούς που υπάρχουν.  Επίσης  εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και πάντως όχι μεγαλύτερου των τριών μηνών,  η Ο.Ε. θα πρέπει  να διερευνήσει όλες  τις δυνατότητες συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων και προσωπικοτήτων στο Παγκόσμιο Συνέδριο από τον απανταχού Ελληνισμό ώστε να είναι κατά το μέτρο του δυνατού αντιπροσωπευτικό το σώμα του Συνεδρίου. Να σχηματίσει πρόταση ειδικού φορέα που θα συσταθεί αποκλειστικά και μόνο για την σύγκληση του Παγκόσμιου Συνεδρίου και στη συνέχεια θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο  ως ένα μόνιμο ανοιχτό και διαρκές forum διαλόγου και επικοινωνίας μεταξύ των απανταχού Ελλήνων. Να καταρτίσει  τον σχετικό προϋπολογισμό του Παγκόσμιου Συνεδρίου.

Β) Να υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ φορέων και προσωπικοτήτων εν όψει της συγκλήσεως του Παγκόσμιου Συνεδρίου το οποίο θα παραμένει ανοιχτό ώστε να  υπογράφουν και εν συνεχεία να μετέχουν όλοι οι ανά το κόσμο οργανισμοί των Ελληνικών Κοινοτήτων αλλά και ανεξάρτητοι μεμονωμένοι φορείς και προσωπικότητες.      

Γ) Να  ψηφιστεί κοινή διακήρυξη Αρχών την οποία θα καλούνται στη συνέχεια να προσυπογράφουν όσοι προσέρχονται στο διάλογο αυτό μέσα από το ηλεκτρονικό forum που θα ανοιχτεί για το σκοπό αυτό.   

Δ) Να εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν και να δημοσιοποιηθούν στον Ελληνικό Τύπο όλα τα ονόματα των φορέων και των προσωπικοτήτων  που ανέλαβαν την συγκεκριμένη δράση με συνέντευξη Τύπου που  θα δοθεί για το σκοπό αυτό.

Οι φορείς και οι προσωπικότητες που μετέχουν της προσπάθειας αυτής  αποφάσισαν επίσης στο πλαίσιο της Οργανωτικής Συνδιάσκεψης να προσκληθούν και να μετάσχουν των εργασιών διακεκριμένες προσωπικότητες προκειμένου να τοποθετηθούν επί της πρωτοβουλίας και εν συνεχεία να εισηγηθούν σχετικά με  αντίστοιχες προτάσεις. Ήδη για το σκοπό αυτό εργάζονται πυρετωδώς από τα τέλη Αυγούστου ομάδες εργασίας συμμετεχόντων και  γνωστών πανεπιστημιακών. Το πρόγραμμα της Οργανωτικής Συνδιάσκεψης θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός της εβδομάδος.