ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ το Greek American News Agency, συνεχίζοντας την μεγάλη έρευνα για το μεγάλο θέμα παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα.

1.Δήλωση του Β.Πριμηκήρη, υπεύθυνου Τμήματος Απόδημου Ελληνισμού του ΣΥΝ

Το παλιό αίτημα των Ελλήνων της διασποράς για να τους δοθεί το δικαίωμα της ψήφου στις εθνικές μας εκλογές επανήλθε και πάλη στην επικαιρότητα.

Πριν από λίγες μέρες ο Κος Παυλόπουλος παρέδωσε στα κόμματα και δημοσιοποίησε ένα προσχέδιο νόμου που αφορά αυτό το δικαίωμα. Βέβαια στην διαμόρφωση αυτού του προσχεδίου η κυβέρνηση της Ν.Δ συνέχισε με την ίδια προσφιλή της λογική και μεθοδολογία. Για μια φορά ακόμα δεν πείρε υπ΄ υπόψη της καθόλου τη γνώμη της οργανωμένης έκφρασης του Αποδ. Ελληνισμού όπως το ΣΑΕ ή τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια μαζικά όργανα των Ελλήνων της διασποράς.

Ας δούμε όμως το τι συμβαίνει με το θέμα αυτό. Σήμερα όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν στους απόδημους πολίτες των, έμπρακτα το δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Βουλευτικές εκλογές. Οι απόδημοι αυτοί ψηφίζουν είτε με την μέθοδο της επιστολικής ψήφου, (που αποτελεί και την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη πρακτική), είτε σε εκλογικά τμήματα που οργανώνονται στις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές (όπου και εφόσον υπάρχει σημαντική παρουσία αποδήμων), είτε με συνδυασμό των δύο αυτών μεθόδων.

Στην Ε.Ε. λοιπόν όλες οι χώρες μέλη παρέχουν το δικαίωμα ψήφου στους απόδημους πολίτες των και την συμμετοχή τους στις Εθνικές εκλογές, πλην της Ελλάδας και της Ιρλανδίας.

Στην Ελλάδα ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς και ο ΣΥΝ ειδικότερα ήταν, είναι και θα είναι υπέρ του να δοθεί το δικαίωμα της ψήφου για τις εθνικές εκλογές στους έλληνες της Διασποράς με ορισμένες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλιστεί:

α) το αδιάβλητο της ψήφου

β) η ισότιμη παρουσίαση όλων των κομμάτων που θα διεκδικήσουν την ψήφο των ελλήνων της Διασποράς.

Ο Συνασπισμός είναι αντίθετος στο προσχέδιο νόμου της κυβέρνησης, διότι:

1) Διαχέει την ψήφο των ελλήνων της Διασποράς σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδας εξισώνοντας με τον τρόπο αυτό τον κάτοικο επικράτειας μιας οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας με τον μόνιμο κάτοικο εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό η ψήφος του απόδημου απομειώνεται και εξαφανίζεται στο γενικό σύνολο. Είναι προφανές ότι ο προτεινόμενος από την κυβέρνηση νόμος δεν είναι αποδεκτός και από τους ίδιους τους απόδημους διότι δεν εξασφαλίζει μια καθαρή και ουσιαστική αντιπροσώπευση των απόδημων στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

2) Το σχέδιο νόμου αυτό αφαιρεί το δικαίωμα από τον έλληνα απόδημο να έχει στην Βουλή τον δικό του αντιπρόσωπο που θα προέρχεται από τις χώρες της αποδημίας

3) Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο νομοσχέδιο αυτό για ειδικές συμφωνίες με τις χώρες υποδοχής ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ισότιμη διακίνηση των ιδεών και των πολιτικών δικαιωμάτων όλων των ελληνικών κομμάτων που θα ζητήσουν την ψήφο των ελλήνων της Διασποράς".

Ο ΣΥΝ μπορεί να στέκεται αρνητικά στο κυβερνητικό νομοσχέδιο σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να σταθεί αρνητικά στο αναφαίρετο δικαίωμα του ελληνισμού της διασποράς να συμμετέχει στις εθνικές εκλογές της πατρίδας του.

Δεν μπορούμε όπως κάνει σήμερα το ΚΚΕ με τα φοβικά του σύνδρομα να μπούμε σε λογικές πλήρους άρνησης. Από πολλές δεκαετίες ήταν πάγιο αίτημα όλης της αριστεράς η ψήφος των ελλήνων της διασποράς. Ούτε μπορούμε να αποδεχθούμε λογικές και μεθοδεύσεις μικροκομματικού εκλογικού ανταγωνισμού πού σίγουρα θα επιδιώξουν να επιβάλουν η Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ.

Αντίθετα από την μεριά μας έχουμε επεξεργασθεί και διαμορφώσει μια πρόταση που μπορεί να εντάξει στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα τον ελληνισμό της διασποράς και με την ψήφο του, χωρίς να ανατρέπει τρομακτικά η θέληση του ελληνισμού της ελληνικής επικράτειας.

Στην βάση αυτή προτείνουμε ένα μοντέλο που θα διασφαλίζει αφενός την ουσιαστική εκπροσώπηση των αποδήμων στην Ελληνική Βουλή και αφετέρου θα εκφράζει διάφανα την πολιτική τους βούληση.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί

1) Ξεχωριστή εκλογική «περιφέρεια εξωτερικού» αποκλειστικά για τους απόδημους Έλληνες .

Η ψήφος των αποδήμων να μην συνυπολογίζεται στην είσοδο η μη κάποιου κόμματος στην βουλή ( στο περίφημο 3% ) λόγο της επιβεβλημένης και λογικής διαφοροποίησης της ψήφου των αποδήμων με την ψήφο των ελλήνων της επικράτειας.

Η εκλογική περιφέρεια Εξωτερικού να είναι χωρισμένη σε εκλογικές ζώνες (διαμερίσματα) π.χ α) Ευρώπη, β) Βόρειος και Νότιος Αμερική, γ) Αφρική, Ασία, και Ωκεανία. Οι απόδημοι Έλληνες να ψηφίζουν αποκλειστικά σε αυτή και να εκλέγουν με την ψήφο τους ένα συγκεκριμένο αριθμό ¨αποδήμων¨ βουλευτών στην Ελληνική Βουλή ( 6-12 ) . Ο συνολικός αριθμός των ¨αποδήμων¨ βουλευτών καθώς και η κατανομή τους ανά περιφέρεια ( Ευρώπη-Β. Αμερική-Ν. Αμερική Αφρική, Ασία- Αυστραλία) θα πρέπει να καθοριστεί λαμβάνοντας αναλογικά υπʼ όψη τον αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αποδήμων.

2) Να εκλέγονται βουλευτές Απόδημου Ελληνισμού . Οι βουλευτές αυτοί θα πρέπει να προέρχονται από τους Απόδημους που θα γνωρίζουν τα προβλήματα και τις ανάγκες του ελληνισμού της διασποράς και θα είναι υποψήφιοι των κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές. Οι υποψήφιοι στη λίστα κάθε εκλογικής ζώνης πρέπει να είναι κάτοικοι και εκλογείς αυτής της ζώνης.

Αυτή η επιλογή θα αυξήσει το ενδιαφέρον των αποδήμων για την πατρίδα και την εκλογή των «δικών» τους βουλευτών.

3) Ως προς την διαδικασία ο καταλληλότερος τρόπος είναι αυτός της επιστολικής ψήφου χωρίς να αποκλείουμε και άλλες μορφές γιατί δίνει την δυνατότητα εύκολα σε όλους να ψηφίσουν εφόσον είναι ελληνικής καταγωγής, είναι εγγεγραμμένοι στα ελληνικά δημοτολόγια και ελληνικούς εκλογικούς καταλόγους και έχουν γραφεί με αίτηση τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους χωρίς να αποκλείουμε και το σύνθετο δηλαδή επιστολική και κάλπη σε προκαθορισμένους χώρους από τις ελληνικές πρεσβείες.

4) Να υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο σε κάθε ζώνη όπου θα υπάρχουν οι συνδυασμοί όλων των κομμάτων που θα διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί ο τεράστιος όγκος ψηφοδελτίων.

5) Οι ελληνικές προξενικές αρχές ( στη περίπτωση της επιστολικής ψήφου) θα πρέπει 20 ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές να αποστείλουν το ψηφοδέλτιο με τον ειδικό φάκελο στον κάθε Έλληνα απόδημο που έχει το δικαίωμα ψήφου. Ο φάκελος με την ψήφο σφραγισμένος επιστρέφει στα προξενεία τα οποία με την σειρά τους προωθούν τους φακέλους στο υπουργείο εσωτερικών ώστε η καταμέτρηση τους να γίνει ταυτόχρονα με τα άλλα εκλογικά τμήματα στην Ελλάδα. Τα προξενεία θα έχουν όλη την ευθύνη για την μυστικότητα και το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου.

6) Οι ελληνικές πρεσβείες στο εξωτερικό θα πρέπει να προβούν σε συμφωνίες με τις χώρες υποδοχής ώστε να εξασφαλισθεί η προεκλογική παρουσίαση των θέσεων όλων των πολιτικών ελληνικών κομμάτων χωρίς καμιά εξαίρεση.

Από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών θα πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίζεται η εγγύηση ότι η ψήφος των Ελλήνων υπηκόων θα είναι ελεύθερη και μυστική και ότι για τον ψηφοφόρο δεν θα προκύψει κανένα μειονέκτημα τόσο στην εργασία του όσο και στα δικαιώματά του. Έλληνες που διαμένουν σε χώρες με τις οποίες δεν είναι δυνατόν να συναφθούν τέτοιου είδους συμφωνίες, δεν έχουν τη δυνατότητα της ψήφου, και μόνον στην Ελλάδα θα μπορούν να ψηφίσουν.

Παράλληλα στο δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ όπως και στα άλλα ιδιωτικά ΜΜΕ που εκπέμπουν και δορυφορικά να δοθεί χρόνος σε όλα τα πολιτικά κόμματα για να αναπτύξουν τα προγραμματά τους ειδικά στα ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες της διασποράς

7) Τέλος ο κάθε Έλληνας κάτοικος εξωτερικού, μπορεί να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την ψήφο του στο εξωτερικό ή την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην Ελλάδα.

ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΠΕ ΣΥΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το Τμήμα Απόδημου Ελληνισμού

2.Θέσεις του ΣΥΝ για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

Το ΣΑΕ για την αριστερά και τον Συνασπισμό ειδικότερα πού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του είναι ένας θετικός θεσμός για την προώθηση τής αυτοοργάνωσης και της συσπείρωσης τού ελληνισμού τής διασποράς. Δυστυχώς όμως κινδυνεύει να εξελιχθεί σε χώρο μόνο προσωπικής αναρρίχησης ορισμένων αριβίστικων στοιχείων και μικρό-κομματικών μικρό-προσωπικών συμφερόντων διάφορων κυβερνητικών παραγόντων.

Ο κάθε έλληνας πού ζει στο εξωτερικό και ασχολείται με τα ζητήματα αυτά γνωρίζει ότι το ΣΑΕ και ειδικότερα το σημερινό προεδρείο του ελάχιστα έχουν συμβάλει στην προώθηση όχι μόνον των εθνικών μας θεμάτων στο εξωτερικό όπως επιθυμεί όλη η ελληνική πολιτεία αλλά ούτε και στην επίλυση των διαφόρων θεμάτων πού απασχολούν τούς έλληνες τής διασποράς.

Μέχρι τώρα το προεδρείο τού ΣΑΕ κινήθηκε δορυφορικά προς τις ελληνικές κυβερνήσεις σπαταλώντας μεγάλα ποσά από τις κρατικές επιχορηγήσεις μόνο για τις μετακινήσεις και δημόσιες σχέσεις των μελών του

Το ζήτημα όμως τής ενεργοποίησης όλων των δυνάμεων τού ελληνισμού είναι τεράστιας εθνικής σημασίας ειδικότερα σ΄ αυτούς τούς δύσκολους καιρούς πού περνά η χώρα μας. Οι απόδημοι έλληνες μπορούν να γίνουν κάλλιστα οι καλύτεροι πρεσβευτές των ελληνικών συμφερόντων στις χώρες διαμονής τους.

Στην πραγματικότητα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν τους έλληνες της διασποράς, αποσπασματικά και επετιακά. Τα τελευταία χρόνια βέβαια τα πράγματα δείχνουν ότι αλλάζουν. Είναι πλέων πολλοί αυτοί πού άρχισαν να συνειδητοποιούν την μεγάλη σημασία τής σύνδεσης τής Ελλάδας με το ελληνικό στοιχείο τής διασποράς και από πολλές πλευρές γίνονται φιλότιμες προσπάθειες για την συσπείρωση και σύνδεση τού απόδημου ελληνισμού με την Ελλάδα. Αυτό όμως δεν αρκεί, είναι ανάγκη η ηγεσία τής ελληνικής πολιτείας να ξεκαθαρίσει πώς αντιλαμβάνεται αυτή την ενεργοποίηση τού ελληνισμού τής διασποράς και με ποιους τρόπους θα προωθηθεί. Αδιαμφισβήτητα η υπάρχουσα νομοθετική στήριξη για το ΣΑΕ δεν αρκεί πλέων.Το σχεδιο νομου που θα παρουσιασει αυτές τις μέρες ο αρμόδιος υφιπουργός για τον Αποδημο Ελληνισμό μεσα στο συνέδριο του ΣΑΕ βρίσκεται δυστυχώς στην ίδια λογική. Το σχέδιο νόμου παρουσιάζεται στην τακτική συνέλευση του ΣΑΕ για να ζυτηθεί υποτήθεται η γνωμη των αντιπροσωπων που θα το ακουσουν για πρωτη φωρα χωρίς να εχει συζητηθει προιγουμενα στα πρωτοβαθμια και δευτεροβαθμεια μαζικα οργανα της ομογενειας. Επαναλαμβάνονται και πάλι τα ιδια λαθη του χθές . Δεν ξεκαθαριζονται για μια ακόμη φορά ποιοι θα είναι οι σκοποί υπαρξης του ΣΑΕ, εάν δηλαδη θα είναι ένα απλο γνομοδοτικο όργανο ή θα έχει την δυνατότητα να είναι και ένα διεκδηκιτικο οργανο για την προοθηση λύσεων στα τόσα προβλήματα που ταλανισουν τον ελληνισμό της διασποράς . Σε βασικα ζητήματα όπως αυτό της ενταξης στο ΣΑΕ καποιας οργανωσης στο αρθρο 4 αναφερεται ότι για να γυνει κανεις μελος του ΣΑΕ αν είναι λαική κοινοτητα πρέπει να προσκομίσει προς το συντονιστικο συμβούλιο του αντιστιχου περιφεριακου ΣΑΕ το καταστατικο της που θα προκείπτει η τριετης τουλαχιστον υπαρξή της, πρακτικο πρόσφατων αρχεραισιών και βεβαιωση ότι είναι μελος του Εθνικού Ταμείου Ομογενων ( ΕΤΟ). Αντιθετα για τις κληρικολαικές οργανώσεις αρκει μονο η βεβαιωση του (ΕΤΟ). Διαφορετικη δηλαδή μεταχυριση ενταξης και σαν να μην εφθαναν όλα αυτά τον τελικο λογο κατοπην εισηγησεως των προξενικων αρχών θα τον εχει η ΓΓΑΕ που ως ξνοστον είναι κυβερνητικο οργανο.

Στο άλλο μεγαλο ζητημα της αντιπροσωπευτικότητας στην παγκοσμια συνελευση του ΣΑΕ εάν δεν προοθηθουν οι διαδικασίες εκλογης αντιπροσωπων με συγγεκριμενο μετρο εκλογης, εάν δεν συζητιθουν μεσα στις προτωβαθμιες συλογικές εκφράσεις του ελληνισμου της διασπορας, τα προβληματα, οι ανάγκες και οι γενικότεροι οραματισμοι του ώστε μεσα από εκει να εκλεγονται και οι διάφοροι αντιπροσωποι για τα συνεδρεια του ΣΑΕ ο μαρασμος και ο εκφυλισμος ενός θεσμου θα συνεχισθει. Η λογική ελέγχου από την οποιαδήποτε κυβερνητικη η εκλησιαστικη αρχή κτυπά την αυτονομία και την προσπάθεια δημοκρατικής αυτοοργανωσης του ελληνισμου της διασπορας. Το ΣΑΕ σήμερα όπως και κάθε οργανωμένη έκφραση τού απόδημου ελληνισμού θα πρέπει να προτάξουν πάνω απ΄ όλα την αυτονομία τους από κυβερνητικές, κομματικές, εκκλησιαστικές και οποιεσδήποτε άλλες μορφές παρεμβάσεων πού προσπαθούν να ποδηγετήσουν την όλη δραστηριοτητά τους.

Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει άρνηση σχέσεων και δεσμών με όλες τις οργανωμένες εκφράσεις θεσμικές και μη τής ελληνικής πραγματικότητας.

Δεν μπορεί όμως το ΣΑΕ να είναι όργανο τις οποιασδήποτε κυβέρνησης ή κομματάρχη, ή ακόμα και τής ίδιας τής εκκλησίας. Το ΣΑΕ και το προεδρείο του πρέπει να γίνουν έκφραση όλων των ελλήνων τής διασποράς ανεξάρτητα από τις πολιτικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Οι μεθοδεύσεις πού υποβαθμίζουν τις συλλογικές εκφράσεις προς χάριν προσωπικών καιροσκοπικών και αριβίστικων εκφράσεων τραυματίζουν ανεπανόρθωτα όχι μόνο τον θεσμό τού ΣΑΕ αλλά και την όλη προσπάθεια πού γίνεται τα τελευταία χρόνια για την ουσιαστική ενεργοποίηση όλου τού απόδημου ελληνισμού . Αλλιώτικη πρέπει να είναι και η συλλογική μας πολιτική εάν θέλουμε να καλύψουμε τις αποστάσεις και τις αποκλίσεις πού μάς χωρίζουν.

Στον 21ο αιώνα δεν μπορούμε να πορευθούμε με μύθους, με πολιτικά και κομματικά κόλπα δεν μπορούμε να βολέψουμε το δύσκολο παρελθόν και το ακόμα πιο δύστροπο και απαιτητικό μέλλον.

Μία πολιτική για τον Απόδημο Ελληνισμό θα πρέπει βασικά να στοχεύει .

1} Στην ενίσχυση τής παρουσίας του στο Εξωτερικό μακριά από λογικές γκέτο, αυτοαπομόνωσης αλλά και πολιτισμικής αφομοίωσης και εξαφάνισης.

2) Στην σύσφιξη των σχέσεων του Απόδημου Ελληνισμού με τις οικονομικές, αυτοδιοικητικές, πολιτισμικές και προοδευτικές πολιτικές πραγματικότητες των χωρών υποδοχής.

3} Στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην ενίσχυση τής υλικοτεχνικής υποδομής τής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

4} Στην στήριξη των πολιτισμικών παραδόσεων και δεσμών με την Ελλάδα.

5} Στην ενίσχυση τής οργανωμένης του έκφρασης υπό την οποιανδήποτε μορφή αποφεύγοντας παράλληλα την διαλυτική οργανωτική του πολυδιάσπαση. Τα περίφημα δίκτυα ( γυναικών – νέων – επιχειρηματιών – πολιτισμού ) μπορεί να κτυπήσουν την οργανωτική συνοχή των κοινοτήτων και των ομοσπονδιών τους που πρέπει να ενισχυθούν σαν βασικές συλλογικές δημοκρατικές εκφράσεις του ελληνισμού της διασποράς.

6} Στην στήριξη τής οργανωτικής και οικονομικής αυτονομίας του από το οποιοδήποτε κυβερνητικό κομματικό η αλλού είδους θεσμικό ή μη κέντρο. Το ΕΤΟ ( Εθνικό Ταμείο Ομογενών) πρέπει να ενισχυθεί κατά κύριο λόγο από την ελληνική πολιτεία και όχι από τον περιορισμένο προϋπολογισμό των κοινοτήτων.

7} Τέλος στην δημιουργία προϋποθέσεων για την ομαλή επανένταξη των παλιννοστούντων Ελλήνων στην νέα σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Σε μία εποχή έξαρσης τού ρατσισμού και της ξενοφοβίας, του εθνικισμού, τής βαρβαρότητας και των στρατιωτικών επεμβάσεων για την επιβολή υποτίθεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ελλάδα και ο Ελληνισμός, δεν μπορούν παρά να είναι υπέρ των αρχών τού διεθνούς δικαίου, τής καλής γειτονίας και τής συνεννόησης, υπέρ τού διαλόγου για την σταθερότητα και την ειρήνη στα Βαλκάνια και τον κόσμο.

Σε μία εποχή πού απλώνονται οι κοινωνικοί αποκλεισμοί, η φτώχεια, η ανεργία οι ανισότητες στην γνώση και την απασχόληση, οι συμπιέσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι αδυσώπητοι ανταγωνισμοί τής αγοράς, η Ελλάδα , ο Ελληνισμός όπου γης, δεν μπορεί παρά να είναι υπέρ τής διεύρυνσης τής Δημοκρατίας και τής κοινωνικής πολιτικής, για πραγματικές εγγυήσεις προοδευτικής εξέλιξης και κοινωνικής στήριξης, με ανάπτυξη και συνοχή.

Σε μία περίοδο πού διασύρονται και αμφισβητούνται τα ιδανικά, πού κυριαρχεί ο ατομισμός, η Ελλάδα και ο Ελληνισμός τής διασποράς δεν μπορούν παρά να είναι με τούς αγώνες για τις κοινωνικές και πολιτικές αξίες τού ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, των δημοκρατικών δικαιωμάτων και τής οικολογικής ευαισθησίας.

Ο ελληνισμός της διασποράς οφείλει να αναδείξει την σύγχρονη δυναμική του χωρίς αρρωστημένους συναισθηματισμούς, εθνικισμούς και αναφορές μόνο στην αρχαία καταγωγή του. Το ζητούμενο σήμερα είναι η συλλογική συνείδηση, ο συλλογικός προβληματισμός η προοπτική του ελληνισμού με αυτογνωσία.

ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΠΕ ΣΥΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το Τμήμα Απόδημου Ελληνισμού

3.ΨΗΦΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ. ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΜΑ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.

'Αρθρο του Β.Πριμικήρη,

μέλους ΚΠΕ ΣΥΝ και υπεύθ. Τμήματος Απόδημου Ελληνισμού στην "ΑΥΓΗ"

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.

Το παλιό αίτημα των Ελλήνων της διασποράς για να τους δοθεί το δικαίωμα της ψήφου στις εθνικές μας εκλογές επανήλθε και πάλη στην επικαιρότητα.

Η κυβέρνηση δια του κυρίου Παυλόπουλος παρέδωσε στα κόμματα και δημοσιοποίησε ένα σχέδιο νόμου που αφορά την συμμετοχή των Ελλήνων της διασποράς στις εθνικές εκλογές. Βέβαια στην διαμόρφωση αυτού του προσχεδίου η κυβέρνηση της Ν.Δ συνέχισε με την ίδια προσφιλή της λογική και μεθοδολογία του να μην ρωτάει κανέναν . Για μια φορά ακόμα δεν πείρε υπό υπόψη της καθόλου τη γνώμη της οργανωμένης έκφρασης του Αποδ. Ελληνισμού όπως το ΣΑΕ ή τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια μαζικά όργανα των Ελλήνων της διασποράς.

Ας δούμε όμως το τι συμβαίνει με το θέμα αυτό, στην Ε.Ε. Όλες οι χώρες μέλη παρέχουν το δικαίωμα της ψήφου στους απόδημους πολίτες των και την συμμετοχή τους στις Εθνικές εκλογές, πλην της Ελλάδας και της Ιρλανδίας.

Στην Ελλάδα ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς και ο ΣΥΝ ειδικότερα ήταν, είναι και θα είναι υπέρ του να δοθεί το δικαίωμα της ψήφου για τις εθνικές εκλογές στους Έλληνες της Διασποράς με ορισμένες φυσικά προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλιστεί :

α) το αδιάβλητο της ψήφου

β) η ισότιμη παρουσίαση όλων των κομμάτων που θα διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων της Διασποράς.

Το σχέδιο νόμου όμως της κυβέρνησης κάθε άλλο παρά είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Στόχο έχει να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά εκλογικίστικα συμφέροντα της Ν.Δ .

Ο ΣΥΝ είναι αντίθετος με αυτό το σχέδιο νόμου γιατί :

1) Διαχέει την ψήφο των Ελλήνων της Διασποράς σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδας εξισώνοντας με τον τρόπο αυτό τον κάτοικο επικράτειας μιας οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας με τον μόνιμο κάτοικο εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό η ψήφος του απόδημου απομειώνεται και εξαφανίζεται στο γενικό σύνολο. Είναι προφανές ότι ο προτεινόμενος από την κυβέρνηση νόμος δεν είναι αποδεκτός και από τους ίδιους τους απόδημους διότι δεν εξασφαλίζει μια καθαρή και ουσιαστική αντιπροσώπευση των απόδημων στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

2) Το σχέδιο νόμου αυτό αφαιρεί το δικαίωμα από τον Έλληνα απόδημο να έχει στην Βουλή τον δικό του αντιπρόσωπο που θα προέρχεται από τις χώρες της αποδημίας.

3) Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο νομοσχέδιο για ειδικές συμφωνίες με τις χώρες υποδοχής ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ισότιμη διακίνηση των ιδεών και των πολιτικών δικαιωμάτων όλων των ελληνικών κομμάτων που θα ζητήσουν την ψήφο των Ελλήνων της Διασποράς.

Ο ΣΥΝ μπορεί να στέκεται αρνητικά στο κυβερνητικό νομοσχέδιο σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να σταθεί αρνητικά στο αναφαίρετο δικαίωμα του ελληνισμού της διασποράς να συμμετέχει στις εθνικές εκλογές της πατρίδας του.

Δεν μπορεί ο ΣΥΝ όπως κάνει σήμερα το ΚΚΕ να μπει σε λογικές πλήρους άρνησης. Από πολλές δεκαετίες ήταν πάγιο αίτημα όλης της αριστεράς η ψήφος των Ελλήνων της διασποράς. Ούτε μπορεί να αποδεχθεί λογικές και μεθοδεύσεις μικροκομματικού εκλογικού ανταγωνισμού πού σίγουρα θα επιδιώξουν να επιβάλουν η Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ.

Αντίθετα ο ΣΥΝ έχει επεξεργασθεί και διαμορφώσει, σύμφωνα και με τις απόψεις των οργανωμένων εκφράσεων του Απόδημου Ελληνισμού, μια ολοκληρωμένη πρόταση που μπορεί να εντάξει στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα τον ελληνισμό της διασποράς.

Συγκεκριμένα προτείνει μέσα από νομοθετικές και συνταγματικές ρυθμίσεις :

1) Να δημιουργηθεί ξεχωριστή εκλογική «περιφέρεια εξωτερικού» αποκλειστικά για τους απόδημους Έλληνες .

Η εκλογική περιφέρεια Εξωτερικού να είναι χωρισμένη σε εκλογικές ζώνες (διαμερίσματα) π.χ α) Ευρώπη, β) Βόρειος και Νότιος Αμερική, γ) Αφρική, Ασία, και Ωκεανία. Οι απόδημοι Έλληνες να ψηφίζουν αποκλειστικά σε αυτή και να εκλέγουν με την ψήφο τους ένα συγκεκριμένο αριθμό «αποδήμων βουλευτών» ( 6-12 ) .

Η ψήφος των αποδήμων να μην συνυπολογίζεται στην είσοδο η μη κάποιου κόμματος στην βουλή ( στο περίφημο 3% ) λόγου της διαφοροποίησης που εκ των πραγμάτων έχει η ψήφος των αποδήμων με την ψήφο των Ελλήνων της επικράτειας.

2) Να εκλέγονται βουλευτές Απόδημου Ελληνισμού . Οι βουλευτές αυτοί θα πρέπει να προέρχονται από τους Απόδημους που θα γνωρίζουν τα προβλήματα και τις ανάγκες του ελληνισμού της διασποράς και θα είναι υποψήφιοι των κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές. Αυτή η επιλογή θα αυξήσει το ενδιαφέρον των αποδήμων για την πατρίδα και την εκλογή των «δικών» τους βουλευτών.

3) Ως προς την διαδικασία ο καταλληλότερος τρόπος είναι αυτός της επιστολικής ψήφου χωρίς να αποκλείονται και άλλες μορφές γιατί δίνει την δυνατότητα εύκολα σε όλους να ψηφίσουν εφόσον είναι ελληνικής καταγωγής, είναι εγγεγραμμένοι στα ελληνικά δημοτολόγια και ελληνικούς εκλογικούς καταλόγους και έχουν γραφτεί με αιτησή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

4) Να υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο σε κάθε ζώνη όπου θα υπάρχουν οι συνδυασμοί όλων των κομμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί ο τεράστιος όγκος ψηφοδελτίων.

5) Οι ελληνικές αρχές στο εξωτερικό ( στη περίπτωση της επιστολικής ψήφου) θα πρέπει 20 ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές να αποστείλουν το ψηφοδέλτιο με τον ειδικό φάκελο στον κάθε Έλληνα απόδημο που έχει το δικαίωμα ψήφου. Ο φάκελος με την ψήφο σφραγισμένος επιστρέφει στα προξενεία τα οποία με την σειρά τους προωθούν τους φακέλους στο υπουργείο εσωτερικών ώστε η καταμέτρηση τους να γίνει ταυτόχρονα με τα άλλα εκλογικά τμήματα στην Ελλάδα.

6) Οι ελληνικές πρεσβείες στο εξωτερικό θα πρέπει να προβούν σε συμφωνίες με τις χώρες υποδοχής ώστε να εξασφαλισθεί η προεκλογική παρουσίαση των θέσεων όλων των πολιτικών ελληνικών κομμάτων χωρίς καμιά εξαίρεση.

Από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών θα πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίζεται η εγγύηση ότι η ψήφος των Ελλήνων υπηκόων θα είναι ελεύθερη και μυστική και ότι για τον ψηφοφόρο δεν θα προκύψει κανένα μειονέκτημα τόσο στην εργασία του όσο και στα δικαιώματά του. Έλληνες που διαμένουν σε χώρες με τις οποίες δεν είναι δυνατόν να συναφθούν τέτοιου είδους συμφωνίες, δεν θα έχουν τη δυνατότητα της ψήφου, και μόνον στην Ελλάδα θα μπορούν να ψηφίσουν.

7)Τέλος ο κάθε Έλληνας κάτοικος εξωτερικού, μπορεί να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την ψήφο του στο εξωτερικό ή την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην Ελλάδα.