Vs

oa_logos.jpg

 

 

 

 

Ποια  Ελληνική εταιρία κατήγγειλε  την Ολυμπιακή Αεορπορία και γιατί;

Ποια  γνωστή πολιτικός -γόνος μεγάλης πολιτικής οικογένειας με πατέρα πρώην πρωθυπουργό- εμπλέκεται στη συστηματική υποβάθμιση της εταιρείας ;  

τι κρύβεται πίσω από την  ξαφνική και συντονισμένη επίθεση-  της προηγούμενης εβδομάδας- γνωστών  ΜΜΕ  εναντίον του Εθνικού αερομεταφορέα λίγες ημέρες πριν την συζήτηση του θέματος στην Ε.Ε;

Διαβάστε  μια αποκαλυπτική έρευνα για όσα δεν μπορούν να γράψουν τα ελληνικά ΜΜΕ

Διαβάστε επίσης αποκαλυπτικές συνομιλίες υπαλήλων και πιλότων της Ο.Α.   

το γύρο του Ελληνικού διαδικτύου και των Blog κάνει η είδηση εδώ και λίγες ώρες μέσω του PRESS.GR 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

 του Ιωάννου Σ. Λάί'νου

Διδάκτορα Εναέριων Μεταφορών

 

Η καταγγελία της Aegean κατά της Ο.Α. στην Ε. Ε.

Το 2001 ο μοναδικός εγχώριος ανταγωνιστής της Ο.Α. Aegean την κατήγγειλε στην Ε.Ε. για αποδοχή παράνομων ενισχύσεων από το ελληνικό κράτος με συνέπεια την νόθευση του ανταγωνισμού. Η καταγγελία αυτή πραγματοποιήθηκε αφού η Aegean ως υποψήφιος αγοραστής της Ο.Α. είχε δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα απόρρητα στοιχεία της. Αυτό σημαίνει ότι είχε την δυνατότητα να γνωρίζει την ύπαρξη των τεράστιων χρεών του κράτους προς την Ο.Α. τα οποία ήσαν καταγεγραμμένα στα βιβλία της Ο.Α.


Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί παράνομη τη χρήση στοιχείων εναντίον των επιχειρήσεων που προέρχονται από εσωτερική τους πληροφόρηση.

Οι οικονομικοί έλεγχοι της Ε.Ε. στην Ο.Α.
Με βάση την καταγγελία αυτή της Aegean η Ε.Ε. διενήργησε «ενδελεχείς και λεπτομερείς ελέγχους» (ο χαρακτηρισμός ανήκει στον αντιπρόεδρο της Ε.Ε. κ. J. Barrot) στα βιβλία της Ο.Α. Οι έλεγχοι αυτοί της Ε.Ε. κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ο.Α. έχει λάβει από το 1998 παράνομες κρατικές ενισχύσεις το συνολικό ύψος των οποίων το 2005 η Ε.Ε. το αποτιμούσε σε 700 εκατ. ευρώ.

Η παραπομπή της Ο.Α. από την Ε.Ε. στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.
Στηριζόμενη στο ανωτέρω αποτέλεσμα του ελέγχου της, η Ε.Ε. παρέπεμψε τρεις φορές το ελληνικό κράτος στο ευρωπαϊκό δικαστήριο (2002, 2003 και 2005).
Εντύπωση προκαλεί ότι το Ελληνικό κράτος παρ' όλον ότι αντέκρουσε εγγράφως όλες τις επί μέρους αιτιάσεις της Ε.Ε., δεν αναφέρθηκε καθόλου στα τεράστια χρέη του προς την Ο.Α., ενώ επέλεξε να μην παραστεί στην πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης στο ευρωπαϊκό δικαστήριο το 2003 με συνέπεια να καταδικασθεί ερήμην.

Η δικαστική διεκδίκηση από την Ο.Α. των χρεών του κράτους προς αυτήν

Το 2005-2006 η διοίκηση της Ο.Α. προσέφυγε τέσσερις φορές στην ελληνική δικαιοσύνη κατά του κράτους-αποκλειστικού της μετόχου, διεκδικώντας την επιστροφή τμήματος των χρεών του προς αυτήν περί το ένα δις. ευρώ.

Τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο του 2006 η ελληνική δικαιοσύνη τελεσίδικες αποφάσεις της για τις τρεις από τις τέσσερις προσφυγές της Ο.Α., αποφαίνεται ότι το κράτος οφείλει στην Ο.Α. περί τα 800 εκ ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Επισημαίνεται ότι εκκρεμούν στην ελληνική δικαιοσύνη δύο επί πλέον διεκδικήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας και των Ολυμπιακών Αερογραμμών κατά του κράτους για χρέη του ύψους 680 εκ ευρώ οι οποίες δεν έχουν εκδικασθεί μέχρι τώρα.

Η στάση της ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Επιτρόπου κ. J. Barrot έναντι των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης για τα χρέη του κράτους προς την Ο.Α.

Σχετικά με τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης η οποία εντόπισε τεράστια χρέη του κράτους προς την Ο.Α, ο αρμόδιος Επίτροπος της Ε.Ε. κ. J. Barrot έχει δηλώσει ότι τα χρέη αυτά αποτελούν «νέο στοιχείο» για την Ε.Ε. Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Barrot γνώριζε ότι οι ελεγκτές οι οποίοι κατ' εντολήν της Ε.Ε. πραγματοποίησαν ελέγχους στα οικονομικά της Ο.Α. δεν μπόρεσαν (;;;} να εντοπίσουν ούτε ένα ευρώ από τα τεράστια χρέη του κράτους προς την Ο.Α. παρ' όλον ότι τα χρέη αυτά ήσαν καταγεγραμμένα στα βιβλία της Ο.Α.
Στην προσπάθεια του να δικαιολογήσει το ατόπημα αυτό της Ε.Ε. ο Επίτροπος κ. Barrot προσφάτως δήλωσε: "Το ζήτημα δεν είναι αν το διαιτητικό δικαστήριο πήρε τη σωστή απόφαση, το ζήτημα είναι αν συμβατικές σχέσεις στις οποίες βασίστηκε ως σημείο αφετηρίας είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο."
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων για τις κρατικές ενισχύσεις με βάση το ισχύον δίκαιο της Ε.Ε. είναι υποχρεωτική και για το κράτος αλλά και για την Ε.Ε.
Η παρέμβαση του κ. Barrot αλλά και της ευρωπαϊκής Επιτροπής γενικότερα, και η αμφισβήτηση εκ μέρους τους των τελεσιδίκων αποφάσεων της ελληνικής Δικαιοσύνης συνιστά σοβαρότατη, βάναυση παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου σε βάρος των συμφερόντων της κρατικής Ο.Α.

Γιατί είναι άκυρη η παραπομπή της Ελλάδος από την Ε.Ε. στο ευρωπαϊκό δικαστήριο

Η παραπομπή της Ελλάδος στο ευρωπαϊκό δικαστήριο από την Ε.Ε. στηρίχθηκε σε ελέγχους των οικονομικών της Ο.Α. από ελεγκτές της Ε.Ε. οι οποίοι στην ευνοϊκότερη γι' αυτούς περίπτωση δεν διέθεταν τα απαιτούμενα προσόντα για να εντοπίσουν τα χρέη του κράτους προς την Ο.Α. τα οποία ήσαν καταγεγραμμένα στα βιβλία της Ο.Α. και τα οποία εντόπισε η ελληνική δικαιοσύνη.
Την ευθύνη δε για το γεγονός της ανακριβούς αποτύπωσης των οικονομικών της Ο.Α. από τους ελεγκτές της Ε.Ε. φέρει ακέραια και αποκλειστικά η Ε.Ε.
Ας σημειωθεί ότι τα χρέη του κράτους προς την Ο.Α. είναι κατά πολύ ανώτερα των ποσών τα οποία η Ε.Ε. θεωρεί ότι έχει λάβει η Ο.Α. από το κράτος.

Επειδή η παραπομπή από την Ε.Ε. της Ελλάδος στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παροχή παράνομων κρατικών ενισχύσεων στην Ο.Α. στηρίχθηκε σε στρεβλή παρουσίαση των οικονομικών της Ο.Α. από την Ε.Ε., η παραπομπή αυτή είναι άκυρη. Γι' αυτό η Ε.Ε. υποχρεούται να την αποσύρει. Το δε ελληνικό κράτος-αποκλειστικός μέτοχος της Ο.Α. υποχρεούται να επικαλεσθεί στο ευρωπαϊκό δικαστήριο τις ανακριβείς εκθέσεις της Ε.Ε. αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της Ο.Α. επί των οποίων η Ε.Ε. βάσισε τις προσφυγές της εναντίον του.

Το πραγματικό περιεχόμενο του αιτήματος για συμψηφισμό των χρεών κράτους-Ο.Α.

Τους τελευταίους μήνες μετά την έκδοση των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης για την επιστροφή των χρεών του κράτους προς την Ο.Α., άρχισε να προβάλλεται από εκπροσώπους του κράτους-μετόχου (Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού Δελτία Τύπου Κομμάτων Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2007, ΝΔ: Συνέντευξη Κ. Καραμανλή στο Alter) το επιχείρημα του συμψηφισμού των τελεσιδίκως δεδικασμένων χρεών του κράτους προς την Ο.Α. με αυτά που η Ε.Ε. θεωρεί χρέη της Ο.Α. προς το κράτος.
Η θέση αυτή στερείται λογικής και νομικής βάσης και γι' αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ενέργεια συνετού διοικούντος αφού:
 

 1. Το ελληνικό κράτος ως μέτοχος συζητά τον συμψηφισμό των τελεσιδίκως δεδικασμένων χρεών του προς την Ο.Α., με απλές απαιτήσεις της Ε.Ε.,
  παρ'όλον ότι το ίδιο δεν έχει αποδεχθεί ούτε την νομιμότητα ούτε το ύψος των απαιτήσεων αυτών της Ε.Ε. για την Ο.Α. και γι' αυτό τις έχει προσβάλλει στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.
   
 2. Αναφορικά με την νομιμότητα αλλά και το ύψος των απαιτήσεων της Ε.Ε., επισημαίνεται ότι το ευρωπαϊκό πρωτοδικείο το οποίο εκδίκασε μία εκ των προσφυγών του ελληνικού κράτους κατά της Ε.Ε., αποφάσισε την 12-9-07, ότι τμήμα των απαιτήσεων της Ε.Ε. στερείται νομικής αιτιολόγησης και γι' αυτό το ακύρωσε. Και όμως το ελληνικό κράτος επιδιώκει τον συμψηφισμό με τα ποσά που απαιτούσε η Ε.Ε. τα οποία ακόμα και από την πρώτη δίκη μειώθηκαν από το ευρωπαϊκό δικαστήριο.
   
 3. Από την άλλη πλευρά η διοίκηση της Ο.Α. -την οποία διορίζει ο μέτοχος- ανακοίνωσε την 12-9-07, ότι σκοπεύει να εφεσιβάλλει το σύνολο της απόφασης του ευρωπαϊκού Δικαστηρίου διότι δεν αποδέχεται ούτε και ένα τμήμα του ποσού που η Ε.Ε. θεωρεί ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις της Ο.Α. Είναι προφανές ότι η διοίκηση της Ο.Α. η οποία γνωρίζει καλλίτερα από όλους την πραγματική οικονομική κατάσταση της Ο.Α. διαφωνεί ριζικά με την επιλογή του μετόχου για συμψηφισμό.
   
 4. Ο συμψηφισμός των χρεών κράτους-Ο.Α. στη βάση αυτή θα μπορούσε να προταχθεί ως νόμιμη λύση μόνον εάν και το ευρωπαϊκό δικαστήριο είχε εκδώσει τελεσίδικες αποφάσεις γεγονός που δεν αναμένεται να συμβεί ενωρίτερα της τετραετίας από σήμερα.

Απαιτείται επιστημονικά αντικειμενικός έλεγχος των οικονομικών της Ο.Α.

Τα σωρευτικά ελλείμματα της Ο.Α. ύψους 1,4 δις. ευρώ δεν αντανακλούν την πραγματική οικονομική κατάσταση της αφού το 46% είναι τόκοι πρόστιμα και προσαυξήσεις των οφειλών της Ο.Α. που της επιβάλλει το κράτος και οι κρατικοί οργανισμοί λόγω αδυναμίας εξόφλησης των οφειλών της. Όμως η αδυναμία αυτή είναι αποτέλεσμα της άρνησης του κράτους να της καταβάλλει τα τεράστια χρέη του προς αυτήν.

Για την αντικειμενική καταγραφή των χρεών της Ο.Α. προς το κράτος και του κράτους προς την Ο.Α., επιβάλλεται να γίνει, από μηδενική βάση, έλεγχος στα οικονομικά της Ο.Α. από το 1993 και μετά.

Ο έλεγχος αυτός επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί από επαΐοντες διότι πολλά χρέη του κράτους προς την Ο.Α. έχουν καταγραφεί στα βιβλία της Ο.Α. ως δικό της λειτουργικό κόστος π.χ. ταξίδια της ανωτάτης πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, μεταφορά κομματικών ψηφοφόρων, υποχρεωτική υποτιμολόγηση των κομίστρων του εσωτερικού δικτύου κλπ.

Επισημαίνεται ότι το 1992 ήταν η καταληκτική ημερομηνία της προηγουμένης σχετικής μελέτης, η εκπόνηση της οποίας είχε πραγματοποιηθεί κατ' απαίτηση του τότε Επιτρόπου της Ε.Ε. Α. Matutes και είχε ανατεθεί από την διοίκηση της Ο.Α. στον γράφοντα. Μεγάλο δε τμήμα των συμπερασμάτων της είχε συμπεριληφθεί από το ελληνικό κράτος στο πρόγραμμα εξυγίανσης που είχε υποβάλλει το 1994 στην Ε.Ε..
Σημειώνεται ότι καμία αντίστοιχη επίσημη μελέτη δεν έχει εκπονηθεί από τότε, ενώ δική μας σχετική μελέτη έχει καταλήξει ότι τα χρέη του κράτους προς την Ο.Α. για το διάστημα 1993-2006 ανέρχονται σε τρέχουσες τιμές στα 14 δις. ευρώ περίπου.

Συμπεράσματα
 

 1. Η Aegean το 2001 κατήγγειλε την Ο.Α. στην Ε.Ε. για αποδοχή παράνομων ενισχύσεων από το ελληνικό κράτος αφού είχε προηγηθεί η πρόσβαση της στα απόρρητα οικονομικά στοιχεία της Ο.Α.
 2. Το κράτος-μέτοχος δεν ενημέρωσε την Ε.Ε. για τα τεράστια χρέη του προς την Ο.Α.
   
 3. Οι ελεγκτές της Ε.Ε. δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τα καταχωρημένα στα βιβλία της Ο.Α. τεράστια χρέη του κράτους-μετόχου προς αυτήν με συνέπεια η Ε.Ε. να θεωρεί ότι η Ο.Α. οφείλει στο κράτος.
   
 4. Με βάση την ανακριβή αυτή εικόνα των οικονομικών της Ο.Α. η Ε.Ε. παρέπεμψε τρεις φορές στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ελληνικό κράτος για παράνομη κρατική ενίσχυση της Ο.Α. ύψους περί τα 700 εκ ευρώ.
   
 5. Το κράτος-μέτοχος δεν αποδέχθηκε την απόφαση αυτή της Ε.Ε. και την προσέβαλε στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο χωρίς όμως να αναφερθεί στα τεράστια χρέη του προς την Ο.Α. ενώ επέλεξε να μην παραστεί στην πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης από το ευρωπαϊκό δικαστήριο από το οποίο καταδικάσθηκε ερήμην.
   
 6. Η ελληνική δικαιοσύνη στην οποία είχε προσφύγει η διοίκηση της Ο.Α., με τρεις τελεσίδικες αποφάσεις της το 2006 καταδίκασε το κράτος μέτοχο να επιστρέψει στην Ο.Α. τμήμα των χρεών του προς αυτήν ύψους 800 εκ ευρώ περίπου (σε τρέχουσες τιμές).
   
 7. θεωρούμε ότι η απουσία νομιμοποίησης των κατηγοριών της Ε.Ε. κατά της Ο.Α., δεν εδράζεται κυρίως στις επί μέρους αιτιάσεις τις οποίες προβάλλει το ελληνικό κράτος, αλλά στην αρχική στρεβλή παρουσίαση των οικονομικών της Ο.Α. από τους ελεγκτές της Ε.Ε. επί της οποίας η Ε.Ε. βάσισε τις καταγγελίες της κατά της Ο.Α.
   
 8. Ο προτεινόμενος από το κράτος-μέτοχο συμψηφισμός του τελεσιδίκως επιδικασθέντος στην Ο.Α. τμήματος των χρεών του προς αυτήν, με τις απαιτήσεις της Ε.Ε., εναντίον των οποίων έχει προσφύγει το ίδιο το ελληνικό κράτος στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη και λογική ενέργεια συνετού διοικούντος εκτός και αν συνειδητή επιδίωξη του κράτους είναι να οδηγήσει την Ο.Α. στην πτώχευση.
   
 9. Επειδή τα ανωτέρω είναι γενικά γνωστά και στα δύο εμπλεκόμενα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών μπορεί κάποιος να καταλήξει αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ή άποψη περί συμψηφισμού των χρεών και ιδιωτικοποίησης ή κλεισίματος της Ο.Α. λόγω ζημιογόνας λειτουργίας, έχει μάλλον πολιτικά κίνητρα αφού δεν στηρίζεται στην αντικειμενική οικονομική κατάσταση της Ο.Α.
   
 10. Από την επιλογή της ιδιωτικοποίησης της Ο.Α. ωφελείται αποκλειστικά ο ιδιώτης αγοραστής της ο οποίος θα εισπράξει από το κράτος όλες τις οφειλές του προς την Ο.Α., ενώ από το κλείσιμό της ωφελείται ο μοναδικός εγχώριος ανταγωνιστής της Aegean. Και στις δύο περιπτώσεις ζημιώνεται η πλειοψηφία της κοινωνίας (επιβάτες, τουριστικοί και ακριτικοί προορισμοί κλπ.

εν τω μεταξύ…

Βουλευτές-μέλη ΚΤΕ Μεταφορών του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
κατέθεσαν επερώτηση για τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2007

Επερώτηση προς τον υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Κωστή Χατζηδάκη, με θέμα τις ναυλώσεις αεροσκαφών άγνωστης προέλευσης από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές, κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή 26 βουλευτές – μέλη του ΚΤΕ Μεταφορών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κατηγορώντας την Κυβέρνηση πως τα τελευταία τρία χρόνια και πάντα με άλλοθι τις περιόδους αιχμής απαξιώνει και συκοφαντεί την εταιρία με μισθώσεις ξένων Αεροσκαφών, άγνωστης προέλευσης, με τη δαπανηρή μέθοδο wet leasing.

Ενώ από το 2004 και μετά παρατηρείται μια ανάκαμψη στην παγκόσμια αεροπορική αγορά, οι Ολυμπιακές Αερογραμμές, τόνισαν οι βουλευτές, ακολουθούν μια πτωτική πορεία στη διακίνηση των επιβατών και του προσφερόμενου πτητικού έργου, κυρίως λόγω έλλειψης διαθέσιμων αεροσκαφών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την τελευταία τριετία έχουν φύγει από τον στόλο των Ολυμπιακών Αερογραμμών δέκα (10) αεροσκάφη με μακροχρόνια ναύλωση. Η συντονισμένα απαξιωτική πολιτική που ακολουθείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ναύλωση αεροσκαφών, αναγκάζει σκόπιμα τις Ολυμπιακές Αερογραμμές να καταφεύγουν σε λύσεις της τελευταίας στιγμής, πολύ πιο δαπανηρές, με υπέρογκες τιμές, επιβαρύνοντας την Εταιρία περαιτέρω, αλλά και δημιουργώντας πλήγμα στην αξιοπιστία της και στην ασφαλή μεταφορά των επιβατών.

Οι επιπτώσεις την τελευταία περίοδο είναι ιδιαίτερα εμφανείς. Χαρακτηριστικά οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανέφεραν τα ακόλουθα:

"Οι επιβάτες, ενώ έχουν αγοράσει εισιτήρια για να ταξιδέψουν με τις Ολυμπιακές Αερογραμμές, αρνούνται αρκετές φορές να επιβιβαστούν σε αεροσκάφη άγνωστης προέλευσης, που δεν φέρουν το LOGO και τους κύκλους της Εταιρίας. Πέραν τούτου, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη παρουσιάζουν διάφορα τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να διαμαρτύρονται έντονα και να ταλαιπωρούνται από πολύωρες καθυστερήσεις. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι τα μισθωμένα Αεροσκάφη που δεν φέρουν τα διακριτικά των Ολυμπιακών Αερογραμμών, δεν συντηρούνται σύμφωνα με τα αυστηρά Προγράμματα Συντήρησης Ολυμπιακής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών και ποιοτικών στοιχείων στη πτητική τους ικανότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν κατά καιρούς εκτελέσει δρομολόγια των Ολυμπιακών Αερογραμμών τα κάτωθι αναφερόμενα αεροσκάφη:

 • OK-SWU, τύπος Β737-500 της εταιρείας TRAVEL SERVICE, προέλευσης Τσεχίας.
 • F-GIXG, τύπος A320 της εταιρείας AXIS AIRLINES , προέλευσης Γαλλίας.
 • ΟΕ-LMH, τύπος ΜD-80 της εταιρείας MAP AIRLINES, προέλευσης Αυστρίας.
 • EI-CZH, τύπος B767 της εταιρείας BLUE PANORAMA, προέλευσης Ιταλίας.
 • EI-DNA, τύπος B757 της εταιρείας BLUE PANORAMA, προέλευσης Ιταλίας.
 • EC-GMU,τύπος A310 της εταιρείας AIR COMET, προέλευσης Ισπανίας.
 • OK-WGY, τύπος B737-400 της εταιρείας CSA AIRLINES, προέλευσης Τσεχίας.
 • ΟK-SWU, τύπος B737-300 της εταιρείας CSA AIRLINES, προέλευσης Τσεχίας.
 • SX-BVD, τύπος A320 της εταιρείας HELLAS JET.

Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων προνομιακή θέση στη διαδικασία του WET LEASING έχει η ισπανική εταιρία Hola Airlines με την οποία οι Ολυμπιακές Αερογραμμές έχουν υπογράψει συμβόλαια για την εκτέλεση πτήσεων τους με 4 αεροσκάφη τους, η διάρκεια των οποίων εμφανίζεται στη συνέχεια.

 • Β737-300 EC-JQX 09.04.06 – 31.12.07
 • B737-300 EC-JTV 16.06.06 – 31.12.07
 • B737-300 EC-KBO 15.03.07 – 31.03.08
 • B737-300 EC-KHI 14.07.07 – 30.06.08

Η τεχνική συντήρηση των αεροσκαφών της Hola όπως και ισχύει για όλα τα wet lease αεροσκάφη δεν ανήκει στην δικαιοδοσία της Τεχνικής Βάσης της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η οποία εκτελεί απλά ότι αποστέλλεται από τις Υπηρεσίες της Hola.

Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Ολυμπιακών Αερογραμμών είναι η ποιότητα των αεροσκαφών της Ηola Airlines τα οποία παρουσιάζουν πάρα πολύ συχνά τεχνικά προβλήματα με συνέπεια την καθήλωση τους που έχει σαν αποτέλεσμα καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων , ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, χρηματοοικονομική επιβάρυνση της εταιρίας, απαξίωση της κλπ. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις άρνησης επιβατών να επιβιβαστούν σε αυτά τα αεροσκάφη, ούτε λίγες οι περιπτώσεις δημοσιευμάτων στον ημερήσιο τύπο με συνέπεια την συνεχή δυσφήμιση της εταιρίας.

 • Τον Ιούλιο του 2007 το αεροσκάφος EC-KHI ερχόμενο από την βαρύτερου τύπου συντήρηση (D-Check) σε επισκευαστικό κέντρο του εξωτερικού παρέμεινε καθηλωμένο για μια εβδομάδα λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος.

   

 • Το αεροσκάφος EC-KBO παρέμεινε εκτός ενεργείας (καθηλωμένο) λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος από 07.10.07 μέχρι 09.11.07 όπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι για το εν λόγω αεροσκάφος υπήρξε (09/11/07)εκτενές δημοσίευμα στον Ημερήσιο τύπο(Εφημερίδα Έθνος).Σύμφωνα με υπάρχουσες πληροφορίες για το συγκεκριμένο αεροσκάφος έχει εμπλακεί ζητώντας τεχνικές πληροφορίες και η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων & Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑ&ΑΠ).

   

 • Το αεροσκάφος EC-JQX τον Οκτώβριο του 2007 έχει μείνει εκτός ενεργείας για μη προγραμματισμένη συντήρηση (τεχνικό πρόβλημα) για πάνω από 10 ημέρες.

Μεταξύ των άλλων διαχέεται ότι οι υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ Ολυμπιακών Αερογραμμών και Hola Airlines περιέχουν όρο για minimum guarantee flights hours ανά μήνα γεγονός που με την σειρά του σημαίνει ότι τα αεροσκάφη μπορεί να είναι εκτός ενεργείας και η ΟΑΕ να πληρώνουν. Συμπληρωματικά στις συμβάσεις δεν φαίνεται να περιέχεται ο όρος για την κάλυψη των πτήσεων ή αποζημίωση της εταιρίας όταν λόγω, καθήλωσης των νοικιασμένων αεροσκαφών, ακυρώνονται πτήσεις.

Τέλος χαρακτηριστικό παράδειγμα των τελευταίων μηνών που επίσης αποδεικνύει ότι υπονομεύεται με τον χειρότερο τρόπο το έργο των Ολυμπιακών Αερογραμμών είναι ότι, ενώ ο υπουργός Μεταφορών στις 23-2-2007 υπέγραψε έγγραφο αναστολής της άδειας εκμετάλλευσης της Εταιρίας Hellenic Imperial Airways επειδή δεν πληρούσε τις απαιτήσεις της Εθνικής και της Κοινοτικής Νομοθεσίας, στις 4-5-2007 επιχειρήθηκε και προτάθηκε, χωρίς ευτυχώς να πραγματοποιηθεί, η συγχώνευση των πτήσεων των ΟΑ 259 και ΟΑ 269 από αεροσκάφος της εν λόγω Εταιρίας με νηολόγιο SX – DIE".

Βάσει όλων των παραπάνω, οι βουλευτές – μέλη της ΚΤΕ Μεταφορών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ.κ. Τσιόκας Χάρης, Σκουλάς Γιάννης, Βέρρας Μιλτιάδης, Γρηγοράκος Λεωνίδας, Ευθυμίου Πέτρος, Καρανίκας Ηλίας, Κατρίνης Μιχάλης, Λαμπίρης Ηλίας, Μαντατζή Τσετίν, Νάσιωκας Έκτορας, Περλέπε – Σηφουνάκη Αικατερίνη, Ράπτη Συλβάνα, Τιμοσίδης Μιχάλης,Χάιδος Χρήστος, Χριστοφιλοπούλου Εύη, Αντωνίου Τόνια, Βέρελης Χρήστος, Ζωΐδης Νικόλαος, Κάρταλης Κωνσταντίνος, Κεγκέρογλου Βασίλης, Μανιάτης Ιωάννης, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Ρόβλιας Κωνσταντίνος, Στρατάκης Εμμανουήλ και Δαμανάκη Μαρία, έθεσαν στον αρμόδιο υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Για την στρατηγική και τις πραγματικές στοχεύσεις της κυβέρνησης που δεν είναι η εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης αλλά ο αφανισμός της τόσο μέσα από την εκποίηση των κερδοφόρων τμημάτων της όσο και από την συρρίκνωση του πτητικού έργου για να παραδώσει άνευ όρων μερίδια της αγοράς στους ανταγωνιστές.
 2. Για τη μόνιμη τακτική της κυβέρνησης να απαξιώνει και να επιβαρύνει τις Ολυμπιακές Αερογραμμές με επιπτώσεις αξιοπιστίας προς το επιβατικό κοινό.
 3. Για τα περιεχόμενα των συμβάσεων μίσθωσης των α/φων.
 4. Για τις ευθύνες της κυβέρνησης να συνεχίζει την τακτική μίσθωσης αεροσκαφών τόσο με αμφίβολης ποιότητας αεροσκάφη όσο και μικρού χρονικού ορίζοντα.

 

και τώρα διαβάστε αποκαλυπτικούς διαλόγους σε blog που έχει δημιουργηθεί από εργαζόμενο στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:  

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ΑΝΗΚΕΙ Η AEGEAN AIRLINES?

ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ;

ΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ;

ΡΩΤΑΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ : 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΙ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ;

ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΤΟΤΕ  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ;  

Η AEGEAN AΙRLINES ΕΧΕΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΛΙΖΕΛΟΣ  ΚΑΙ ΠΟΥ ;

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ2 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES; 

ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ;

ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ; ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΣΙΩΠΑ;

ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ; ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES ΑΜΕΣΩΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ  ΣΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ;  

ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΝΑΙ Η ΟΧΙ  ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ (ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  AEGEAN AIRLINES ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ;   ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΗΔΗ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 3 ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΪΡΟ;

ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΟΤΙ ΜΕ 3000 ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ AEGEAN AIRLINES  ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ EXOYN ΠΡΟΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ, ΟΤΑΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ 5000 ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

ΑΛΗΘΕΥΕΙ Η ΟΧΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2006 ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Α. ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΟΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΑΧΛΗ ΛΙΑΠΠΗ,  ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΕΦΕΥΓΑΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ AEGEAN AIRLINES;

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ – ΧΟΝΚ ΚΟΓΚ; ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ;

ΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ;

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ -ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2004- ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ;

ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΑΝ ΤΖΟΥΝΣ;  

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΣ AEGAEAN AIRLINES;

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΣΑΛΛΑΣ ΚΑΙ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ;

ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ; ΜΗΠΩΣ ΟΙ  ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ "ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ" ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΕΙΑ ΕΛΙΓΜΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ… ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΗΓΕ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΡΑΓΟΣ  ;  

 

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ,  ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΙΡΗ ΤΟΥ QATAR-ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΤΟ  ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ-  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2008 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ; ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΟΤΑΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ  ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ;   

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ : ΑΝΟΙΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ…