ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12/2007

Πλατεία Κολοκοτρώνη

7:00 το βράδυ

ΑΘΗΝΑΙ

http://www.youtube.com/watch?v=whY6SL-1-no