Μετά από πρόσκληση του Συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης           κ. Αμαραντίδη συναντήθηκαν στη Φραγκφούρτη,   το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Δεκεμβρίου 2007, σε δύο ξεχωριστές διασκέψεις, οι Συντονιστές Εκπαίδευσης και οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών της Περιφέρειας με τον Συντονιστή και μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πρόκειται για δύο εξαιρετικά εποικοδομητικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά με στόχο να καταρτιστεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ελληνόφωνης εκπαίδευσης καθώς και να ενημερωθεί εκτενώς το ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης για την σημερινή κατάσταση και τους προβληματισμούς των αρμοδίων.

Οι συναντήσεις αυτές οργανώθηκαν στα πλαίσια της προετοιμασίας του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Παιδεία και Ελληνομάθεια που προτίθεται να οργανώσει το ΣΑΕ, αλλά και των Προσυνεδρίων που θα οργανωθούν στην Περιφέρεια.

Όλοι συμφώνησαν ότι με τις συναντήσεις αυτές ξεκίνησε μία εξαιρετικά δημιουργική συνεργασία με σκοπό την αναβάθμιση της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, προκειμένου το σύστημα της ελληνόφωνης εκπαίδευσης να προσφέρει μία καλύτερη και αποτελεσματική παιδεία στα ελληνόπουλα της Ευρώπης.

Όπως δήλωσε ο Συντονιστής της Περιφέρειας, κ. Γιώργος Αμαραντίδης το Συντονιστικό Συμβούλιο δεσμεύεται να αναληφθούν προς την κατεύθυνση αυτή συντονισμένες κοινές προσπάθειες.

Από την πλευρά τους οι Συντονιστές Εκπαίδευσης και οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών συνεχάρησαν το ΣΑΕ για την πρωτοβουλία αυτή και υπογράμμισαν την αναγκαιότητα πραγματοποίησης παρόμοιων διασκέψεων στο μέλλον.

Η διήμερη διάσκεψη κατέληξε σε καινοτόμες προτάσεις για την Ελληνική Πολιτεία με βάση τις οποίες θα πρέπει να διαμορφωθούν προγράμματα και ενέργειες για την αναβάθμιση της Ελληνικής Παιδείας.

Οι συμμετέχοντες κατέληξαν ότι θα πρέπει να γίνει

  • – Καταλληλότερη στελέχωση των επιτελικών θέσεων της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ, που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της ελληνόγλωσηης εκπαίδευσης του εξωτερικού
  • – Αλλαγή κριτηρίων επιλογής των Συντονιστικών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού
  • – Αλλαγή κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτικών, που θα αποσπώνται στο εξωτερικό
  • – Αξιοποίηση των ομογενών εκπαιδευτικών
  • – Αξιοποίηση της προσχολικής ηλικίας για τη διατήρηση της μητρικής γλώσσας
  • – Έγκαιρη απόσπαση των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό
  • – Οργάνωση Σεμιναρίων ενημέρωσης εκπαιδευτικών, που για πρώτη φορά αποσπώνται στο εξωτερικό, στην έδρα του Συντονιστή
  • – Έγκαιρη αποστολή των βιβλίων στο εξωτερικό.

Οι προτάσεις και τα αιτήματα θα κατατεθούν στην κοινή συνάντηση των Συντονιστικών Συμβουλίων με το Προεδρείο του ΣΑΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.