Τις τελευταίες ημέρες γίνεται πολύς λόγος για το ρόλο κυβερνητικών  στελεχών (και των δυο παρατάξεων) που κυβέρνησαν  τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες  και οι οποίοι λειτούργησαν  υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων και εις βάρος του δημοσίου χαρκτήρα της Ολυμπιακής. Ιδού λοιπόν η φωτογραφική διάταξη υπέρ της Aegean Airlines!

‘Όμως, με την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ. 1005/11.1.2005 και τις ατομικές λύσεις με αριθ. Πρωτ. 1070703/10743/Β0012/30.7.2003, 1056182/10624/Β0012/1.11.2003, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων τα μισθώματα που καταβάλλει ελληνική αεροπορική εταιρεία σε εξωχώρια εταιρεία για τη μίσθωση αεροσκαφών τα οποία είναι νηολογημένα στην Ελλάδα και εκτελούν δημόσιες αερομεταφορές στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, καθόσον δεν αποτελούν δαπάνη που καταβάλλεται για λήψη υπηρεσιών, έστω κι αν για τις ανάγκες του ΦΠΑ παροχή υπηρεσιών θεωρείται κάθε πράξη που δεν συνιστά παράδοση αγαθών (άρθρο 8, ν. 2859/2000). Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η εκμισθώτρια αλλοδαπή επιχείρηση δεν προσφέρει υπηρεσίες στην ημεδαπή εταιρεία (π.χ. διάθεση προσωπικού, ιπτάμενου ή μη, συντήρηση των αεροπλάνων κ.λπ.), των οποίων η αμοιβή είναι ενσωματωμένη στα εν λόγω μισθώματα.»

και η διάταξη ως είχε πριν την τροποποήση της

«Ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 14 του Ν. 2238/1994 για διαχειριστικές περιόδους, που αρχίζουν από 1/1/2003, ορίζεται ότι, από τα ακαθάριστα έσοδα δεν εκπίπτονται «οι δαπάνες που πραγματοποιεί η επιχείρηση για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρεία, καθώς και τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις που καταβάλει αυτή σε εξωχώρια εταιρεία για την χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της."

και ρωτάμε:

Ποιός ευνοήθηκε λοιπόν από αυτή την φωτογραφική διάταξη αν όχι η Agean ;

Ποιος ήταν στην διακυβέρνηση της χώρας εκείνη την περίοδο;

Τα σχόλια και τα συμπεράσματα δικά  σας…

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ : ΑΛΗΘΕΙΕΣ & ΨΕΜΑΤΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ : Μας πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ryanair ?

OLYMPIC Vs AEGEAN AIRLINES: ΕΝΑΣ ΑΔΥΣΩΠΗΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ