ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ:

Η χώρα μας φιλοδοξεί να είναι από τα πρώτα κράτη – μέλη που θα επικυρώσουν το νέο κείμενο της Συνθήκης

 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η υπογραφή της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης που έγινε χθες στη Λισαβόνα  μάς επιτρέπει πια να εργαστούμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση των σοβαρών, μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση, αφού αποδεσμεύει δυνάμεις, αποδεσμεύει το δυναμικό της που είχε καθηλωθεί από τις αγκυλώσεις των τελευταίων χρόνων. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύεται η αποτελεσματικότητα και η δημοκρατική νομιμοποίηση της Ένωσης, κυρίως μέσω της ενδυνάμωσης του ρόλου των εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά και προωθούνται – και θέλω να το τονίσω αυτό – και ιδιαίτερα ελληνικά συμφέροντα. Η χώρα μας φιλοδοξεί να είναι από τα πρώτα κράτη – μέλη που θα επικυρώσουν το νέο κείμενο της Συνθήκης.

Συζητήσαμε, ακόμα, την πρόταση του Γάλλου Προέδρου για τη δημιουργία Ομάδας Περισυλλογής για το μέλλον της Ευρώπης. Η εντολή για τη δημιουργία της Ομάδας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης, το κράτος δικαίου, την ενέργεια, την μετανάστευση, την προστασία του περιβάλλοντος και τον αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Κοινή πεποίθηση είναι ότι η Ομάδα δεν πρέπει να ασχοληθεί με θεσμικά θέματα ή με την αναθεώρηση των υπαρχουσών πολιτικών. Αποφασίσαμε σήμερα ότι θα προεδρεύεται από τον Felipe González, με Αντιπροέδρους την πρώην Πρόεδρο της Λετονίας, Vaira Vīķe-Freiberga και τον Φινλανδό Jorma Ollila, που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Τα υπόλοιπα μέλη θα διοριστούν κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας. Ως καταληκτική ημερομηνία  για την παρουσίαση της σχετικής Έκθεσης προσδιορίστηκε ο Ιούνιος του 2010.

Βεβαίως το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων.  Η βασική απόφαση που ελήφθη σήμερα είναι να οργανωθεί η πολιτική ευρωπαϊκή δύναμη για το Κόσοβο. Οι υπόλοιπες αποφάσεις θα ληφθούν τους επόμενους μήνες. Κριτήριό μας είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, τα συμφέροντα της χώρας μας και η διαφύλαξη της ενότητας της Ε.Ε. και μάλιστα για ένα απολύτως ευρωπαϊκό ζήτημα. Η Ε.Ε. θα συζητήσει για την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των δυτικών Βαλκανίων με βάση και την Ελληνική πρόταση για την περιοχή εντός των πρώτων μηνών του 2008, δηλαδή στη διάρκεια της Σλοβενικής Προεδρίας.

Επιβεβαιώσαμε ακόμη ότι η περαιτέρω ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης είναι βασική προτεραιότητά μας. Η Ελλάδα επωμίζεται μεγάλο βάρος, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της γεωγραφικής της θέσης, τόσο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, όσο και ως προς την υποδοχή μεταναστών. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ευθεία διασύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης, όπως αυτή οριοθετείται από τις εκάστοτε εθνικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Από την άλλη, για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και, σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες για μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών και επανεισδοχής. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών, ως προς τα ειδικότερα ζητήματα επανεισδοχής με γειτονικές μας χώρες.

Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι καλωσορίζουμε τη διεύρυνση του χώρου Schengen. Βάλαμε ακόμα σήμερα τις στέρεες βάσεις συνεργασίας για μια «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική». Πολιτική που στοχεύει στην προστασία και στην ανάπτυξη των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. Η Ελλάδα ως νησιωτική χώρα, ως ναυτιλιακή δύναμη με μεγάλη, με μακρά παράδοση, αποδίδει εξαιρετική σημασία. Εργαστήκαμε συστηματικά όλο το προηγούμενο διάστημα για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα με κορυφαία πρωτοβουλία τη διάσκεψη των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το θέμα αυτό στη Ρόδο. Η ανάδειξη της νησιωτικότητας στην καρδιά του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος είναι ένα βήμα ουσιαστικό που απαντά έμπρακτα στις ανάγκες, στις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Ένα βήμα από το οποίο η χώρα προσδοκά να κερδίσει πολλαπλά οφέλη καθώς δημιουργούνται προνομιακά πεδία για την αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας των νησιών. 

Μας απασχόλησε ακόμη η δημιουργία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις προς την Ε.Ε για την ενίσχυση του μηχανισμού αντίδρασης σε φυσικές καταστροφές.

Ακόμα, ως προς την Στρατηγική της Λισαβόνας, επισημάναμε το ρόλο της πολιτικής συνοχής στην ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων της. Τονίσαμε την ανάγκη για περαιτέρω δράσεις στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ευελιξίας, της κοινωνικής ένταξης για τις ευαίσθητες ομάδες. Επισημάναμε τη σημασία των περιφερειών, για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Και συμφωνήσαμε ότι ο τουρισμός παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Επιπλέον, επιβεβαιώσαμε ότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι θεμελιώδης στόχος για την ΕΕ. Καλέσαμε την Επιτροπή να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη, τον Ιούνιο του 2009, με δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, ώστε η πολιτική μας για την ενέργεια και το περιβάλλον να έχει ως γνώμονα την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

    

Τέλος, υιοθετήσαμε Διακήρυξη για την Παγκοσμιοποίηση, όπου τονίζεται ο στόχος να διαμορφωθούν τέτοιες συνθήκες, ώστε να αποβαίνει σε όφελος όλων των πολιτών και να βασίζεται στις κοινές αξίες. Έχουμε καθήκον να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση της Παγκοσμιοποίησης, όπως βέβαια και τον σεβασμό στο περιβάλλον.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είπατε ότι συζητήσατε ιδιαίτερα το θέμα του Κοσσυφοπεδίου. Τι θα κάνει η Ελλάδα σε περίπτωση που έχουμε μεμονωμένες αναγνωρίσεις;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κατ' αρχάς πρέπει να σας πω ότι σήμερα δεν συζητήθηκε ούτε τέθηκε τέτοιο θέμα. Γνωρίζετε ότι μέσα στο προσυμφωνημένο χρονικό πλαίσιο και παρά τις εντατικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η διαμεσολαβητική Τρόικα, τις οποίες οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να επαινέσουμε, η διαπραγμάτευση Βελιγραδίου Πρίστινας δεν κατέληξε.

Εμείς, και θέλω να το τονίσω αυτό, πιστεύουμε παρ' όλα αυτά ότι η διπλωματία δεν έχει εξαντλήσει ακόμα τα όριά της. Έχουμε άλλωστε μπροστά μας την σημαντική συζήτηση της 19ης Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα πρέπει ακόμα να ληφθεί υπόψη και η διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην Σερβία.

Επαναλαμβάνω, λοιπόν, η διπλωματία δεν έχει εξαντλήσει τα όριά της, πιστεύουμε ότι πρέπει να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες που θα υποθήκευαν την προσπάθεια να εξευρεθεί έστω και την ύστατη ώρα κάποιος κοινός τόπος.

Η Ελλάδα, όπως έχει κάνει ως τώρα, θα συνεχίσει να είναι εξαιρετικά προσεκτική, να αξιολογεί σε βάθος τις εξελίξεις, αποφεύγοντας βιαστικές ενέργειες, αποφεύγοντας βιαστικές αποφάσεις. Και βέβαια πάντα με γνώμονα τα ιδιαίτερα συμφέροντα που η Ελλάδα έχει στην περιοχή, ως χώρα της περιοχής.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στο θέμα της ΠΓΔΜ βλέπετε να υπάρχει κάποια εξέλιξη; Θα έχουμε κάποια συμφωνία και, αν όχι, προτίθεστε να βάλετε βέτο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα 'χουμε πει αυτά, αλλά μου δίνετε την ευκαιρία να το ξαναπώ. Σ' αυτό το ζήτημα η Ελλάδα, το αισθάνομαι απόλυτα αυτό, έχει κάνει και μάλιστα με το παραπάνω εκείνο που της αναλογεί για να συναντηθούμε στο σημείο της αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

Το τι θα πράξει η γειτονική χώρα, αυτό αφορά την ηγεσία της. Εμείς θέλουμε να ελπίζουμε ότι η ελληνική θέση, τα μηνύματά μας, έχουν ερμηνευτεί σωστά από την κυβέρνηση των Σκοπίων για να βαδίσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά στη διαπραγμάτευση που εξελίσσεται στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χωρίς κωλυσιεργίες, χωρίς τακτικισμούς άσχετους με την ουσία του αντικειμένου της μακρόχρονης αυτής διαβούλευσης.

Θέλω να επαναλάβω, και θα το υπογραμμίσω αυτό: Χωρίς καθαρές λύσεις τα προβλήματα καλής γειτονίας διαιωνίζονται. Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει βάση που να επιτρέπει συμμαχικές σχέσεις ή σχέσεις αλληλεγγύης.

Μόνο αμοιβαία αποδεκτές λύσεις μπορεί να διασφαλίσουν τη σταθερότητα σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο.

Με απλά λόγια, η δική μας πρόθεση, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά για όλες τις χώρες της περιοχής, είναι να βοηθούμε στο δρόμο προς την Ευρώπη και στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση:  Σχέσεις καλής γειτονίας οι οποίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκτός των άλλων, περιλαμβάνουν και την υποχρέωση της εξεύρεσης αμοιβαία αποδεκτής λύσης για το θέμα της ονομασίας.

Εάν αυτό δεν προκύψει, δεν μπορούμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ή της ευρωατλαντικής προοπτικής.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγες ημέρες είχαμε την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μπαμπατζάν στην Αθήνα.  Μετά τις επίσημες επαφές που είχε τόσο με την Υπουργό Εξωτερικών κυρία Μπακογιάννη όσο και με εσάς και την πολιτική ηγεσία του τόπου, επισκέφθηκε τη Θράκη όπου, κατά γενική ομολογία, τόσο οι δηλώσεις του όσο και η στάση του ήταν προκλητική.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει η στάση του κυρίου Μπαμπατζάν,  αν αυτή θα επηρεάσει ενδεχόμενη επίσκεψή σας στην Άγκυρα η οποία θα θέλαμε να μας πείτε και πότε προγραμματίζεται, αν το έχετε αποφασίσει τελικά να πάτε στην Άγκυρα μετά από αυτές τις εξελίξεις.

Και ένα δεύτερο υποερώτημα το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ήταν να μάθουμε αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή κάποιο ηγετικό κυβερνητικό στέλεχος σκοπεύει να επισκεφθεί την Ίμβρο και την Τένεδο κατά τα πρότυπα των Τούρκων πολιτικών που επισκέπτονται τη Θράκη.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στόχος της πολιτικής μας είναι, το έχω πει πολλές φορές, και πρέπει να είναι, η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στη βάση βέβαια πάντα του σεβασμού των διεθνώς συνθηκών, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Είναι μια πολιτική που την πιστεύουμε, την στηρίζουμε.  Θεωρούμε ότι απηχεί και την επιθυμία των πολιτών, του λαού μας για ειρήνη, για σταθερότητα.

Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, είναι λογικό, είναι χρήσιμο να υπάρχουν συναντήσεις και συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών.  Πόσο μάλλον, όταν η επικοινωνία, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε πολλούς τομείς όπως είναι η οικονομία, η ενέργεια -πρόσφατα εγκαινιάσαμε τον αγωγό φυσικού αερίου- ο τουρισμός παράγουν θετικά αποτελέσματα αμοιβαίου οφέλους.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δική μου επίσκεψη στη Τουρκία, η οποία είναι ανταπόδοση στην επίσκεψη που έκανε ο Τούρκος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα, στην Αθήνα, πριν από 3,5 χρόνια.  Αυτό δεν σημαίνει ότι ο δρόμος της πλήρους εξομάλυνσης των σχέσεών μας με την Τουρκία είναι εύκολος ή είναι σύντομος.  Απαιτείται επίπονη προσπάθεια, νηφαλιότητα, σταθερότητα στις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής μας στην υπηρεσία των συμφερόντων μας.

Το πότε ακριβώς θα γίνει η επίσκεψη είναι κάτι για το οποίο αυτή τη στιγμή συνεργάζονται τα δύο υπουργεία ώστε να προσδιοριστεί με τον επίσημο τρόπο. Το πρόγραμμα δεν έχει αποσαφηνιστεί.  Αλλά απλώς θέλω να σας τονίσω ότι πάντα όταν επισκεπτόμαστε είτε επίσημα είτε ανεπίσημα τη γειτονική χώρα, η παρουσία μας είτε στο Πατριαρχείο, είτε σε θεσμούς που εκπροσωπούν την ελληνική κοινότητα στην Τουρκία γίνεται με τον αρμόζοντα τρόπο.

Όμως, θέλω να τονίσω και κάτι ακόμα γιατί αναφερθήκατε σε ένα σκέλος της ερώτησής σας στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας.  Για το θέμα που θέσατε, μια σύντομη επισήμανση.  Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως.  Θα σας έλεγα μάλιστα, ως βαθιά δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα, μπορεί να υπερηφανεύεται, μπορεί να καμαρώνει για την μειονοτική πολιτική  που ακολουθούμε αφού όλοι οι πολίτες στην Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες πολίτες απολαμβάνουν τα ίδια δημοκρατικά δικαιώματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προχθές πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες απεργίες που έχουν γίνει ποτέ στην χώρα. Η αντίδραση για το ασφαλιστικό είναι καθολική.

Θέλω να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να αποσύρετε τις ρυθμίσεις που προωθεί ο κύριος Μαγγίνας, ή αν όχι, μέχρι πότε θα συνεχίσετε τον διάλογο, μέχρι πότε υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Και αν αυτό το θέμα μπορεί να το χειριστεί ένας Υπουργός ο οποίος έχει απασχολήσει παράνομα αλλοδαπούς και επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που βγαίνουν αύριο στην δημοσιότητα από τον «Κόσμο του Επενδυτή», εμπλέκεται σε σοβαρές πολεοδομικές παρανομίες. Έχει κτίσει την οικία του στο Κορωπί με άδεια για αναψυκτήριο.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ξέρετε ότι συνήθως δεν βάζω στην συζήτηση θέματα εσωτερικής επικαιρότητας και ενδιαφέροντος. Εν πάση περιπτώσει για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ξέρω ότι έχει δώσει κάποιες διευκρινίσεις ο Υπουργός.

Όμως έρχομαι τώρα στην ουσία. Η εξυγίανση και η διάσωση του ασφαλιστικού μας συστήματος, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, και πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά, είναι μονόδρομος για την χώρα και το μέλλον της.

Οι αλλαγές που προωθούμε είναι ζωτικές για την βιωσιμότητα του συστήματος, είναι πράξη ευθύνης έναντι των πολιτών. Και σε αυτή την πρόκληση της ευθύνης εμείς θα ανταποκριθούμε στο ακέραιο.

Κάνουμε ήδη την πρώτη φάση του διαλόγου. Σύντομα θα παρουσιαστεί η συγκεκριμένη πρόταση της Κυβέρνησης επί της οποίας θα γίνει φυσικά ουσιαστικός διάλογος και στο πλαίσιο της Βουλής.

Οι πάντες στην Ελλάδα, ήδη από την προηγούμενη δεκαετία, συνομολογούν ότι το ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται μεταρρύθμιση πριν καταρρεύσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Δεσμευτήκαμε και μάλιστα προεκλογικά για μία δίκαιη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση που θα απαλλάξει το ασφαλιστικό από παθογένειες, από στρεβλώσεις, από αδικίες του παρελθόντος. Η μεταρρύθμιση σε βάθος χρόνου θα εγγυάται ασφάλεια παροχών και συντάξεων για όλους.

Ορίσαμε ένα σαφές πλαίσιο που είναι για εμάς δεσμευτικό. Τα γενικά  όρια ηλικίας δεν αυξάνονται. Οι εισφορές δεν αυξάνονται. Οι συντάξεις δεν μειώνονται.

Με απλά λόγια μιλούμε για μία παρέμβαση η οποία είναι λογική, αποδίδει αποτέλεσμα, αλλά είναι μία ήπια παρέμβαση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Τώρα είναι η ώρα της αλήθειας, της σοβαρότητας και της ευθύνης για όλους. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο, ανοικτοί σε κάθε πρόταση και σε κάθε ιδέα που μπορεί να συνεισφέρει στην μεταρρύθμιση για ένα σύγχρονο, δίκαιο, βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα.

Είμαστε όμως αποφασισμένοι, και θέλω να το τονίσω αυτό, να προχωρήσουμε. Και επιτρέψτε μου να πω στο σημείο αυτό ότι πολλοί με διάφορα προσχήματα αποχώρησαν και δεν μετέχουν στον διάλογο.

Άρνηση στον διάλογο, αντίδραση στην μεταρρύθμιση σημαίνει διαιώνιση του προβλήματος, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το «Όχι στην μεταρρύθμιση» είναι θέση αντίδρασης, είναι θέση συντήρησης. Και είναι τελικά επιλογή αντιλαϊκή, είναι και πολιτική άδικη για τους πολλούς και κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους.

Εμείς για αυτούς νοιαζόμαστε, σε αυτούς οφείλουμε σε τελική ανάλυση την μεταρρύθμιση. Στους εργαζόμενους, στους νέους και τις νέες, στις σημερινές αλλά και τις επόμενες γενιές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, την επόμενη εβδομάδα πηγαίνετε στη Μόσχα. Η προμήθεια των ρωσικών τεθωρακισμένων πέρα από διαγωνισμούς είναι κάποια εξόφληση – θα τολμούσα να πω – υποχρέωσης της χώρας μας προς την Ρωσία που προκύπτει από ενεργειακές συμφωνίες; Ανησυχείτε για κάποιες αντιδράσεις από παραδοσιακούς προμηθευτές της Ελλάδας;

            Και ένα δεύτερο ερώτημα αν μου επιτρέπετε. Η παραγγελία αυτή έχει κάποια σχέση με τον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης; Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες, ή έχουν ανακύψει νέα προβλήματα στην πορεία του έργου;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιατί σκέφτεστε πονηρά; Με τη Ρωσία έχουμε μια συνεργασία στον ενεργειακό τομέα η οποία όπως έχουν δείξει τα πράγματα, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο πηγαίνει πολύ καλά.

Ο αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη υπεγράφη πάντοτε σε διακρατικό επίπεδο, πληροφορούμαι ότι και οι εταιρίες είναι πολύ κοντά στη συμφωνία και είναι κάτι το οποίο το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί και μάλιστα στρατηγικά εθνικά συμφέροντα.

Αφήνω λοιπόν το ενεργειακό εκεί. Από κει και πέρα με τη Ρωσία έχουμε συνεργασία όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια και στο επίπεδο των εξοπλισμών.

Οι εξοπλισμοί γίνονται εάν κρίνει η χώρα ότι εξυπηρετούνται οι ανάγκες της εθνικής άμυνας, εάν κρίνει η χώρα ότι εξυπηρετούνται οι ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών – γιατί οι παραγγελίες δεν είναι μόνο θέμα κάλυψης αναγκών αμυντικών, έχει σχέση και το κόστος. Και βεβαίως, επειδή θέσατε και ζήτημα του πώς γίνεται αυτό, έγινε με διακρατική συμφωνία που είναι από τους πιο αποδεκτούς τρόπους να το κάνει κανείς αυτό.

Καμία ανταπόδοση λοιπόν δεν υπάρχει εδώ, ούτε κάποια συμφωνία κάτω ή πάνω ή γύρω από το τραπέζι. Είναι κάτι που συμφέρει τη χώρα. Απλά πράγματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σας ρωτήσω για την Ολυμπιακή κατ' αρχάς. Αν θα κλείσει, αν θα ξανανοίξει, ποιο μοντέλο θα ακολουθηθεί, τι θα γίνει με τους συμβασιούχους. Και είμαι σίγουρη ότι θα μου επιτρέψετε και μια διευκρίνιση στο θέμα του κυρίου Μαγγίνα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Επί ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μαλέσιος ο υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ είχε αποκαλυφθεί ότι έμενε, φιλοξενούταν στο σπίτι ενός φίλου του. Το κόμμα σας τότε είχε ζητήσει την παραίτησή του και αυτό έγινε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καραμπινάτη περίπτωση εισφοροδιαφυγής από την πλευρά του κυρίου Μαγγίνα με τους δυο Ινδούς.

Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως: Τα όσα έχετε πει για μηδενική ανοχή στα σκάνδαλα ισχύουν;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ισχύουν απόλυτα. Στο συγκεκριμένο θέμα στο οποίο επανέρχεστε έχω δώσει ήδη απάντηση όπως την πιστεύω και αυτή ισχύει. Τώρα αν θέλετε να πούμε για την Ολυμπιακή να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα:

Η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας τον Μάρτιο του 2004 είχε να αντιμετωπίσει μια πολύ βαριά κληρονομιά ως προς την Ολυμπιακή. Προσπαθήσαμε να την σώσουμε και στη συνέχεια να αποκρατικοποιήσουμε την εταιρία.

Η προσπάθεια αυτή ούτε ήταν, ούτε είναι εύκολη. Καθόλου εύκολη. Και αυτό λόγω των τεράστιων χρεών της εταιρίας που υπολογίζεται ότι πλησιάζουν τα 2.500.000.000 ευρώ. Το θέμα της Ολυμπιακής όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Το χειρίζεται ο αρμόδιος Υπουργός βεβαίως σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί – και το ξέρουμε όλοι αυτό – η λύση περνάει απαραιτήτως μέσα από τη συμφωνία που πρέπει να επιτευχθεί στην Επιτροπή.

Αυτή είναι η αλήθεια. Η λύση που θα δοθεί πρέπει να είναι βιώσιμη, φυσικά να εξασφαλίζει τους εργαζόμενους – και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό – και βεβαίως να διασφαλίζει ότι δεν θα διακοπεί η συνεχής αεροπορική εξυπηρέτηση της χώρας και ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών.

Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να υπάρχει ισχυρή αεροπορική εταιρία και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα και του τόπου, αλλά και των εργαζομένων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τόσο εκ μέρους της Επιτροπής και κυρίως του γραφείου του κυρίου Αλμούνια, όσο και εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας έχει σημάνει περίπου συναγερμός το τελευταίο διάστημα για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς εισέρχεται στο 2008.  Η λέξη «ύφεση» ακούγεται όλο και πιο συχνά.  Μιλάμε για προοπτική ανόδου των επιτοκίων που μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο 8% – μιλάω για την ευρωζώνη πάντα στην οποία ανήκουμε – και άρα να επηρεαστεί και η ελληνική οικονομία.  Και όμως, είδαμε σε μια σύνοδο κορυφής στην οποία είχατε και άνεση χρόνου ότι αυτό το θέμα, της προοπτικής της οικονομίας, δεν συζητήθηκε καθόλου.  Γιατί κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πάντα συζητιέται η οικονομία.  Αλλά η οικονομία είναι τεράστιο θέμα.  Δεν μπορεί όλα τα συμβούλια κορυφής, τα ευρωπαϊκά συμβούλια, να ασχολούνται διεξοδικά με όλες τις πτυχές της οικονομίας. Όταν σας μιλάω για στρατηγική της Λισσαβόνας, όταν σας μιλώ για τις αναπτυξιακές πολιτικές, όλα αυτά αναφέρονται στην  οικονομία. 

Τώρα, θέτετε ένα ζήτημα, κάποιες πλευρές οικονομικής εξέλιξης που δεν είναι ευχάριστες.  Εγώ θα σας πω την πρώτη και την κυριότερη: Η απίστευτη, η τρομακτική άνοδος των τιμών του πετρελαίου.  Συζητείται αυτό και ξέρετε ότι, και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο επιχειρούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εκτιμώ ότι τουλάχιστον στο ελληνικό επίπεδο μέχρι στιγμής το αντιμετωπίζουμε με ικανοποιητικό τρόπο.

Είπατε για δυσμενείς προοπτικές.  Δεν ξέρω αν είναι τόσο δυσμενείς όπως καμιά φορά περιγράφονται. Αυτή την ώρα, πάντως, όλες οι προβλέψεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία για το 2008, για τους ρυθμούς ανάπτυξης, για την πορεία της ανεργίας, της πτώσης της ανεργίας δηλαδή, είναι ικανοποιητικές, είναι θετικές.

Τώρα, αυτό δεν σημαίνει επανάπαυση.  Χρειάζεται δουλειά, πολύ δουλειά.  Και θέλει και πάρα πολύ προσοχή, ακριβώς επειδή ζούμε σε ένα κόσμο όπου πλέον οι αλληλεπιδράσεις, οι αλληλοεπηρεασμοί είναι πάρα πολύ έντονοι και οι εξελίξεις σε κάποια ζητήματα της διεθνούς οικονομίας δεν είναι ευχάριστες. Πράγματι, αυτό θέλει παρακολούθηση, θέλει προσεκτικούς χειρισμούς και θέλει και συνεργασία με τους εταίρους μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για το Κόσοβο είναι η ερώτησή μου κύριε Πρόεδρε.  Ερμηνεύοντας τις αποφάσεις, τα ξένα πρακτορεία προβλέπουν ότι το θέμα της αναγνώρισης του Κοσσυφοπεδίου θα επανέλθει προς συζήτηση το Μάρτη. Πρώτη ερώτηση, αν είναι σωστή αυτή η εκτίμηση. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με αυτό που είπατε ότι, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής δύναμης, αυτό αποφασίστηκε εδώ. Ήθελα να σας ρωτήσω σε ποια νομική βάση; Στην βάση της εντολής που είχε δώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας το 1999 και αφορούσε εκείνη την συγκεκριμένη συγκυρία;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ακούστε, ως προς το μεν πρώτο, εννοώ το χρονοδιάγραμμα, είναι μία πρόβλεψη που δεν μπορώ να πω ότι είναι αβάσιμη. Αλλά δεν θα ήθελα και να δεσμευτώ απόλυτα ότι θα είναι κατ' ανάγκη το Μάρτιο. Είναι κάτι το οποίο τους προσεχείς μήνες αναμένει κανείς ότι θα έρθει προς συζήτηση.

Στο δεύτερο, κατ' αρχάς, είναι απόφαση πέραν της νομιμοποιητικής βάσης της 1244, η οποία ισχύει μέχρι να αλλάξει ή να λήξει. Υπάρχει και η πολιτική απόφαση του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία είναι ομόφωνη, την αποδέχθηκαν όλοι. Αυτή είναι η νομιμοποιητική  βάση.

Τώρα, μένει βεβαίως στο επόμενο ή σε ένα από τα επόμενα συμβούλια να αποφασιστούν τα πιο συγκεκριμένα της οργάνωσης της αποστολής.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Παρά τις φραστικές διαβεβαιώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λευκωσία εκτιμά ότι ενδεχόμενη αναγνώριση μονομερούς ανεξαρτητοποίησης του Κοσόβου θα έχει ολέθριες συνέπειες για το Κυπριακό, καθώς ανοίγει τον δρόμο για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους, του παράνομου κατοχικού καθεστώτος. Εσείς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, είστε αποφασισμένος να στηρίξετε μέχρι τέλους την Κύπρο στην άρνησή της και στο μπλοκάρισμα απόφασης ομόφωνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου, αν αυτή ανακηρυχθεί μονομερώς;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχω απαντήσει ήδη. Θέλω όμως στην προηγούμενη ερώτηση που έγινε για το Κοσσυφοπέδιο, όπου ήμουν πάρα πολύ σαφής, απλώς να προσθέσω κάτι ακόμα: Ότι στην προσπάθεια να διασφαλίσουμε όσο γίνεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο τα εθνικά συμφέροντα και βεβαίως και τις ευαισθησίες της Λευκωσίας, με δική μας παρέμβαση μπήκε άρθρο, στα συμπεράσματα, που προσδιορίζει με απόλυτα σαφή  τρόπο την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του Κοσόβου.

Τώρα, από εκεί και πέρα χειριζόμαστε και θα χειριστούμε αυτό το ζήτημα με πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Γνώμονας είναι τα ιδιαίτερα εθνικά συμφέροντα που κάθε χώρα έχει σε αυτό, άρα και η δική μας χώρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα επανέλθω στο θέμα του κυρίου Μαγγίνα, επιτρέψτε μου απλώς, επειδή ξέρω πόσο κατηγορηματικός είστε σ' αυτά τα ζητήματα, να ρωτήσω το εξής: Το φθινόπωρο του 2004 απομακρύνατε τον Σάββα Τσιτουρίδη για το θέμα της μεταγραφής. Υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θα επανέλθω στο θέμα. Σας είπα την άποψή μου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αποκλείσατε το ενδεχόμενο να πάρετε πίσω τα σχέδια της Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό παρ' ότι συναντούν την καθολική αντίδραση των εργαζομένων. Θα επιλέξετε δηλαδή μια κατά μέτωπο επίθεση ενάντια στην εκφρασμένη πολλαπλώς θέληση της πλειοψηφίας των εργαζομένων;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το έχω απαντήσει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια διευκρίνιση για την Ολυμπιακή. Ο υπουργός Μεταφορών Κωστής Χατζηδάκης είχε δηλώσει στη Βουλή ότι θα σωθεί το σήμα και το όνομα της Ολυμπιακής. Από την άλλη πλευρά, έχει δηλώσει επίσης ότι η Πάνθεον είναι υγιής εταιρία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τελικά ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης; Η Ολυμπιακή θα γίνει Πάνθεον ή η Πάνθεον Ολυμπιακή;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως σας είπα και πριν, το σχέδιο είναι – και ελπίζω να το πετύχουμε – μια ισχυρή, υγιής εταιρία που κρατάει τα περισσότερα καλά στοιχεία της Ολυμπιακής, μεταξύ των οποίων και αυτά που αναφέρατε, που διασφαλίζει τους εργαζόμενους και τα συμφέροντα του τόπου, αλλά που δεν θα είναι ούτε συνέχεια κακών, εσφαλμένων ή και αμαρτωλών πολιτικών που ακολουθήθηκαν επί δεκαετίες, ούτε βέβαια και αντίθετη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.