ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ.

ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.  ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ. ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. και Αγάπη…