Γνωρίζετε ότι κάθε φορά που εισάγετε μια λέξη σε μια μηχανή αναζήτησης, που πληρώνετε μια ηλεκτρονική υπηρεσία ή που ανταλλάσσετε μηνύματα στο Διαδίκτυο… κάποιος σας παρακολουθεί; Οι εταιρίες τελειοποιούν σιγά σιγά τις μεθόδους τους προκειμένου να εντοπίσουν τους κατάλληλους πελάτες για τις διαφημίσεις τους. Πώς μπορεί να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ οικονομικών συμφερόντων και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; Το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο κοινοβουλευτικής ακρόασης

Το Διαδίκτυο φτάνει σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και αποτελεί εικονική αγορά προϊόντων, πληροφοριών και ιδεών. Λόγω της παγκόσμιας διάστασής του, καθίσταται όλο και πιο ελκυστικό για τους διαφημιστές, που μπορούν να επικεντρώνουν τις διαφημιστικές εκστρατείες τους ακριβέστερα και αποτελεσματικότερα από ό,τι σε άλλα μέσα.

Η τηλεματική διαφήμιση αποτελεί άλλωστε σήμερα αγορά 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα σε μια τετραετία. Η επιθυμία για έλεγχο μέρους της αγοράς αυτής έχει προκαλέσει πολλές συγχωνεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου της ηλεκτρονικής πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της συγχώνευσης των εταιριών Google και DoubleClick.

Κατά συνέπεια, το απόγευμα της 21ης Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακρόαση, στην οποία έλαβαν μέρος όχι μόνο ευρωβουλευτές, αλλά και μέλη οργανώσεων καταναλωτών και ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιριών (Google, Microsoft, κ.ά). Τη συνάντηση διοργάνωσε η κοινοβουλευτική επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, εν όψει της προβλεπόμενης συγχώνευσης μεταξύ της Google και της διαφημιστικής εταιρίας DoubleClick.

Οι δωρεάν υπηρεσίες έχουν το τίμημά τους

Η ασυνήθιστη ανάπτυξη του Διαδικτύου οφείλεται στο γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πληροφορίες και γενικά η ψυχαγωγία προσφέρονται σε μεγάλο ποσοστό δωρεάν στους καταναλωτές που δέχονται τη διαφήμιση (εξειδικευμένη ή μη) και την παρακολούθηση, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, της συμπεριφοράς τους.

Έτσι, οι φορείς παροχής μπορούν να καταγράφουν εν γένει την συμπεριφορά των χρηστών -που δέχονται τις διαφημίσεις αλλά και τα "cookies" που συνοδεύουν όλες τις δωρεάν υπηρεσίες- ώστε οι διαφημίσεις τους να είναι περισσότερο εστιασμένες στους δυνητικούς καταναλωτές διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εμπορική προβολή ενάντια στην προστασία των δεδομένων

Η λεγόμενη "εμπορική προβολή με βάση τη συμπεριφορά" συνίσταται στη συλλογή στοιχείων μέσω υπολογιστή και την ενσωμάτωση εξειδικευμένης διαφήμισης σε κάθε πτυχή των κοινωνικών ή εμπορικών συναλλαγών -αναζήτηση, φυλλομέτρηση, δικτύωση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεφωνία.

Η νέα αυτή κατάσταση εγείρει, ωστόσο, ορισμένα κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά την επάρκεια των στοιχείων που αποκαλύπτουν οι εταιρείες, το επίπεδο κατανόησης των καταναλωτών και τον έλεγχο των προσωπικών στοιχείων τους, καθώς επίσης την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα της τεράστιας ποσότητας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, η εμπορική προβολή με βάση τη συμπεριφορά που απευθύνεται σε ευπαθή άτομα, όπως είναι οι νέοι και οι έφηβοι, εγείρει σαφώς θέμα προστασίας του ιδιωτικού βίου.

"Δεν είναι τόσο ιδιωτικό όσο το θεωρούμε"

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης της 21ης Ιανουαρίου η Cornelia Kutterer, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), δήλωσε ότι συχνά οι καταναλωτές "θεωρούν το Διαδίκτυο πιο ιδιωτικό από ό,τι είναι πραγματικά". Κατά τη γνώμη της, συχνά οι χρήστες δεν έχουν επίγνωση ούτε της συλλογής ούτε της χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων. Σύμφωνα μάλιστα με το "Google", οι εταιρίες κρατούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μέχρι και 18 μήνες (αυτό τουλάχιστον κάνει το "Google").

Η Ολλανδέζα Sophia In't Veld (από την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη) υπενθύμισε το παράδειγμα των χρηστών του ηλεκτρονικού κοινωνικού δικτύου "Facebook", των οποίων οι ενστάσεις όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους οδήγησε σε αλλαγή πλεύσης την εν λόγω εταιρία.

Προστασία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται στις εθνικές νομοθεσίες για την προστασία των δεδομένων. Ωστόσο, σύμφωνα με μια κοινοτική οδηγία του 1995 για την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, "τα δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται για συγκεκριμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό", ενώ ο χρήστης θα πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν, να είναι ενήμερος για τη χρήση των δεδομένων του και να μπορεί να τα τροποποιεί.

Σε περίπτωση καταπάτησης των δικαιωμάτων του, ο Ευρωπαίος πολίτης μπορεί μάλιστα να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στην ακρόαση, μερικοί ομιλητές επεσήμαναν επίσης την ανάγκη υιοθέτησης διεθνούς νομοθεσίας, καθώς το Διαδίκτυο αφορά όλο τον πλανήτη…