Το Greek American News Agency έχει γράψει σχετικά με την ύπαρξη της ελληνικής μειονότητας στα Σκόπια αρκετές φορές. Ένα θέμα που σκοπίμως αποσιωπά η Ελληνική κυβέρνηση ενώ θα μπορούσε να αρχίσει να το θέτει κομψά και δια πολλών άλλων οδών… Σήμερα παρουσιάζουμε μια προσπάθεια που αποτελεί ένα  ανεξάρτητο και αδέσμευτο ιδιωτικής πρωτοβουλίας  ενχείρημα ώστε οι Έλληνες των Σκοπίων να έχουν τη δική τους φωνή προς τα έξω.   
Το northmacedonians.com αποτελεί μια ιδιωτική προσπάθεια για την προβολή και την προώθηση θεμάτων που αφορούν την ελληνική κοινότητα της ΠΓΔΜ, που και υπαρκτή είναι, αλλά και πολυάριθμη. Το site αυτό, φιλοδοξεί να καταστεί "γέφυρα" των ομογενών της ΠΓΔΜ, με την Ελλάδα και τους απανταχούς Έλληνες στον κόσμο.