"Εδώ Αθήναι…" Ένα διαφορετικό Blog Spot από έναν διαφορετικό συνάδελφο τον έμπειρο και καλό συνάδελφο  Παντελή Ξανθίδη. Σχολιάζει ελεύθερα -όσα δεν επιτρέπει ο χώρος μιας εφημερίδας και κυρίως προσωπικός και επαγγελματικός χρόνος- και αβίαστα. Αξίζει το χρόνο σας και την προσοχή σας.